Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" (Steidzams)

(reģ. Nr. 1248)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (0)

Komisijas atzinums

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Likums "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" 

 

NAV

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 6.nr.) šādus grozījumus:

IV NODAĻA
MATERIĀLO REZERVJU FINANSĒŠANA

 

 

 

 

 

16.pants. Materiālo rezervju finansēšanas avoti ir:

1. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Materiālo rezervju finansēšanas avoti ir:

 

 

 

1. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Materiālo rezervju finansēšanas avoti ir:

1) valsts budžeta līdzekļi;

 

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

 

 

 

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi.

 

2) ieņēmumi no materiālo rezervju realizācijas un citi pašu ieņēmumi;

 

 

 

2) ieņēmumi no materiālo rezervju realizācijas un citi pašu ieņēmumi;

 

3) fizisko un juridisko personu ziedojumi."

 

 

 

3) fizisko un juridisko personu ziedojumi."

 

2. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Finanšu līdzekļus materiālo rezervju veidošanai, atjaunināšanai un uzturēšanai administrē šim nolūkam izveidota valsts iestāde."

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Finanšu līdzekļus materiālo rezervju veidošanai, atjaunināšanai un uzturēšanai administrē šim nolūkam izveidota valsts iestāde."

17.pants. Materiālo rezervju finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2005. likumu)

 

3. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Saimnieciskā gada beigās šā likuma 16.1 pantā minētās valsts iestādes kontā esošo finanšu līdzekļu atlikumu, kas radies pēc materiālo rezervju realizācijas un paredzēts materiālo rezervju veidošanas, atjaunināšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai, izlieto nākamajos saimnieciskajos gados."

 

 

 

3. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Saimnieciskā gada beigās šā likuma 16.1 pantā minētās valsts iestādes kontā esošo finanšu līdzekļu atlikumu, kas radies pēc materiālo rezervju realizācijas un paredzēts materiālo rezervju veidošanas, atjaunināšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai, izlieto nākamajos saimnieciskajos gados."