Latvijas Republikas 11.Saeimas
rudens sesijas pirmā sēde
2011.gada 17.oktobrī

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītāja. Augsti godātais Valsts prezidenta kungs! Ekselences! Godātie klātesošie! Godātie deputāti!

Paziņoju, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 13.pantu jaunievēlētā 11.Saeima ir sanākusi uz savu pirmo sēdi.

Atbilstoši Satversmes 17.pantam šī sēde jāatklāj un līdz 11.Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai jāvada iepriekšējās Saeimas priekšsēdētājam.

Augsti godātā 11.Saeima! Šis ir īpašs brīdis Latvijas vēsturē, jo pirmo reizi Saeima ir ievēlēta ārkārtas vēlēšanās.

Pēc ievēlēšanas par Satversmes sapulces priekšsēdētāju 1920.gada 1.maijā vēlākais mūsu Valsts prezidents Jānis Čakste sacīja šādus vārdus: „Mūsu pienākums ir strādāt visiem kopā. Mums nav jāaizmirst kopējais mērķis un ceļš, tas ir, Latvijas valsts nostiprināšana. Un, ja mēs padoti atsevišķu programmu interesēm, tad nav iespējams visus radošos spēkus apvienot. Tādēļ vienotiem spēkiem – pie šī darba! Tas ir mans lozungs.”

Vienotiem spēkiem - pie darba! Es vēlos, lai tas kļūst arī par mūsu parlamenta, 11.Saeimas, darbības moto.

Patiesi, tik plašu politisko pārmaiņu panākšanai, kādas vajadzīgas mūsu valstij, ir nepieciešams ikviena atbalsts, ir nepieciešams prast strādāt, ir nepieciešams prast sadarboties. Un atcerēties, ka no katra mūsu darba, no katra mūsu vārda, no katras mūsu rīcības ir atkarīga mūsu valsts.

Atbilstoši veiktajai reģistrācijai uz šo Saeimas, 11.Saeimas, pirmo sēdi ir ieradušies 100 ievēlētie deputāti. Tas ir pietiekošs deputātu skaits, un Saeimas sēde var notikt.

Līdz ar to sēde tiek pasludināta par atklātu.

(Tiek atskaņota Valsts himna.)

 

Visu 11.Saeimā ievēlēto politisko spēku pārstāvji ir vienojušies par 11.Saeimas pirmās sēdes darba kārtību. Tā ir izsniegta deputātiem. Vai pret šo darba kārtību ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Saeimas pirmās sēdes darba kārtība līdz ar to uzskatāma par apstiprinātu.

Vārds Latvijas Valsts prezidentam Andrim Bērziņam.

A.Bērziņš (Valsts prezidents).

Labrīt, godātie 11.Saeimas deputāti! Ekselences! Dāmas un kungi! Ir pagājis tikai gads, kopš tika ievēlēta 10.Saeima. Partiju sarunas par koalīcijas veidošanu toreiz bija smagas. Topošās valdības priekšā bija nākamā gada budžets ar kārtējo, nebūt ne viegli izpildāmo konsolidāciju. Šķiet, ka tieši tāpat varētu raksturot arī tagad notiekošo, tomēr te nav analoģijas, te nav pat līdzību ar pērnā rudens norisēm politikā.

Šodien mēs esam radikāli jaunā un vēl nebijušā situācijā, kas prasa politisku gudrību un atbildīgu rīcību. 11.Saeimai, kura tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās, ir jāatceras, ka to ievēlēja, lai iedibinātu ļoti svarīgus principus - godīgumu un atbildību.

Laikā, kad pasaules ekonomikā valda apjukums un arvien pārliecinošāk izskan prognozes par jaunu krīzes vilni, kad eirozonā nav vienotības par bankrota priekšā nonākušo valstu glābšanu, nevienam no mums, kas ir politikā un kam vēlētāji devuši uzticības mandātu, nav tiesību domāt un rīkoties pašmērķīgi.

Pirmais un neatliekamais 11.Saeimas uzdevums - tā būs atbildība par budžetu.

Otrkārt, mācīšanās no pieļautajām kļūdām, lai neatkārtotos jauna krīze.

Treškārt, godīga un profesionāla darbība stabilai un prognozējamai nākotnes attīstībai, labklājības celšanai.

Ceturtkārt, Saeimas pamatuzdevums: likumdošanas stiprināšana un attīstība Latvijas Satversmes garā, nepieļaujot autoritārisma tendences.

Jā, Latviju šobrīd slavē un sauc par veiksmes stāstu Eiropā. Mūs liek par piemēru citām valstīm, kas nonākušas smagā krīzē, tomēr sasniegumiem un uzvarām ir viegli gaistoša mirkļa efekts, ja uzvarētājs neapzinās, ka daudz grūtāk ir sasniegto noturēt. Ikviena uzvara vispirms ir atbildība, un tas ir smags pārbaudījums. To pilnā mērā varam attiecināt arī uz Latvijas šābrīža situāciju Eiropas Savienībā, kur līdzās mūsu pozitīvā tēlā raksturojumam izskan secinājums un piekodinājums, ka daudz svarīgāk par sasniegto ir turpināt reformas un nodrošināt izaugsmi. Tādēļ, uzrunājot 11.Saeimu tās pirmajā sēdē, vēlos uzsvērt, ka tikai no mums pašiem būs atkarīgs, vai turpmākajos pasaules ekonomikas saviļņojumos Latvija izmantos šobrīd iegūtās iespējas vai arī zaudēs iepriekš sasniegto.

Ja ikdienas retorikā skanēs tikai „pret”, nevis „par”, ja uz valsts nākotnes rēķina partijas sacentīsies plus punktu pelnīšanā, tad visam iepriekš smagi paveiktajam būs nulles vērtība.

Cilvēki ir noguruši no neprognozējamas politikas. Vasarā notikušais referendums bija viena no protesta formām, toreiz tā bija vēlētāju iespēja pateikt politiķiem: „Mēs esam solidāri klusējuši tad, kad samazināja algas, pensijas, slimnīcas un skolas. Mēs centāmies to saprast Latvijas izdzīvošanas un nākotnes vārdā. Kad beidzot jūs, politiķi, dosiet mums cerību un pārliecību, ka esat vienoti ar mums un ka mēs visi kopā esam Latvija?” Daļa no tiem, kas atbildi uz šo jautājumu nav sagaidījuši, klusi protestējot, ir aizbraukuši. Tādēļ 11.Saeimas deputātu uzdevums ir strādāt tā, lai atjaunotu cilvēku uzticību demokrātiskajiem institūtiem, mūsu tautas ievēlētajai Saeimai un Latvijas politiskajām partijām, kas ir demokrātiskās Latvijas valsts politiskais pamats. Cilvēkiem ir jājūtas drošiem un vajadzīgiem savai valstij.

Godātie deputāti! Mums nav laika spēlēt spēlītes! Mums ir jādara darbs!

Šodien jūsu galvenais uzdevums ir Saeimas Prezidija un visu parlamenta darbībai nepieciešamo institūciju ievēlēšana. Novēlu jums produktīvu un atbildīgu darbu šodien un visos trijos nākamajos šai Saeimai atvēlētajos gados.

Lai veicas pildīt solīto!

Paldies. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Paldies Valsts prezidentam!

Nākamais darba kārtības punkts ir balsu skaitītāju ievēlēšana.

Tātad Einārs Cilinskis ir izvirzījis Ināru Mūrnieci, Augusts Brigmanis ir izvirzījis Ingmāru Līdaku, Jānis Urbanovičs ir izvirzījis Sergeju Potapkinu, Inese Lībiņa-Egnere ir izvirzījusi Edmundu Demiteru, Dzintars Zaķis ir izvirzījis Edvardu Smiltēnu.

Uz piecām balsu skaitītāju vietām ir izvirzīti pieci kandidāti. Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka balsošana notiek par visiem balsu skaitītājiem kopā? Tātad, ja nav iebildumu, tad es vēlos arī jūs informēt: kamēr balsu skaitītāji nav pārbaudījuši elektronisko balsu skaitīšanas iekārtu, mums ir jābalso, paceļot roku. Tātad es aicinu balsot. Kas ir par balsu skaitītāju ievēlēšanu izvirzītajā un manis nosauktajā sastāvā: Ināra Mūrniece, Ingmārs Līdaka, Sergejs Potapkins, Edmunds Demiters, Edvards Smiltēns? Kas, lūdzu, „par”? Paldies. Pret? Atturas? Tātad ar klātesošo... vienbalsīgi balsu skaitītāji ir ievēlēti. Pārtraukumā tātad, lūdzu, organizējiet darbu.

Nākamais darba kārtības punkts ir pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšana.

Tātad Einārs Cilinskis ir izvirzījis Vinetu Poriņu, Augusts Brigmanis ir izvirzījis Kārli Seržantu, Jānis Urbanovičs ir izvirzījis Vitāliju Orlovu, Inese Lībiņa-Egnere ir izvirzījusi Ingu Vanagu, Edvards Smiltēns ir izvirzījis Ainaru Latkovski. Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka balsošana arī par pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju notiks pilnā sastāvā? Iebildumu nav. Tātad, tāpat kā iepriekš, es aicinu balsot par pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju šādā sastāvā: Vineta Poriņa, Kārlis Seržants, Vitālijs Orlovs, Inga Vanaga, Ainars Latkovskis. Tātad, lūdzu, kas ir „par”? Paldies. Pret? Atturas? Tātad ar klātesošo vienbalsīgu atbalstu pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir ievēlēta.

Lai nupat ievēlētā pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija varētu sagatavot ziņojumu un lēmuma projektu par 11.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu, ir nepieciešams pārtraukums uz pusotru stundu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Tātad darbu atsāksim pulksten 10.45.

Paldies. Pārtraukums līdz pulksten 10.45.

(Pārtraukums.)

 

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti! Lūdzu, ieņemiet vietas! Pārtraukums ir beidzies.

Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir gatava sniegt ziņojumu par deputātu pilnvarām.

Komisijas vārdā - deputāts Vitālijs Orlovs.

V.Orlovs (pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija).

Cienījamā sēdes vadītājas kundze! Kolēģi! Dāmas un kungi! 11.Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija jūsu ievēlētajā sastāvā - pa vienam pārstāvim no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas - ir noturējusi savu pirmo sēdi un sagatavojusi ziņojumu Saeimai. Komisija tika ievēlēta, lai pildītu Satversmes 18.pantā noteikto, ka Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras. Par pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vadītāju un par ziņotāju Saeimas sēdē ievēlēja komisijas locekli Vitāliju Orlovu.

Komisija noklausījās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Arņa Cimdara informāciju par sagatavošanas darbu 11.Saeimas vēlēšanām, to organizāciju un norisi. Komisija iepazinās ar Centrālās vēlēšanu komisijas balsu skaitīšanas protokolu. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars informēja komisiju, ka vēlēšanas bijušas atklātas un profesionāli organizētas. EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja nepilna apjoma vēlēšanu novērošanas misija atzina, ka 17.septembra ārkārtas Saeimas vēlēšanas notika demokrātiskā vidē, ko raksturoja tiesiskums, cieņa pret pamatbrīvībām, funkcionējošas demokrātiskās institūcijas un patiesa izvēles iespēja starp partijām, kuras piedāvāja dažādas politiskās platformas.

11.Saeimas vēlēšanās Centrālā vēlēšanu komisija turpināja attīstīt arī elektronisko balsu skaitīšanas programmu „Balsis”, ar kuras palīdzību vēlēšanu zīmes tika elektroniski apstrādātas un automatizēti apkopoti vēlēšanu rezultāti.

Izskatījusi visus komisijas rīcībā esošos dokumentus, Latvijas Republikas 11.Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir konstatējusi, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 18.pantu zvērestu (svinīgo solījumu) ir tiesīgi dot šādi deputātu kandidāti: Dzintars Ābiķis, Solvita Āboltiņa, Jānis Ādamsons, Valērijs Agešins, Uldis Augulis, Aija Barča, Andris Bērziņš, Gaidis Bērziņš, Guntars Bilsēns, Inita Bišofa, Inga Bite, Augusts Brigmanis, Andris Buiķis, Boriss Cilevičs, Einārs Cilinskis, Irina Cvetkova, Ilma Čepāne, Edmunds Demiters, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Valdis Dombrovskis, Vjačeslavs Dombrovskis, Ina Druviete, Jānis Dūklavs, Raivis Dzintars, Rihards Eigims, Andrejs Elksniņš, Kārlis Eņģelis, Iveta Grigule, Gunārs Igaunis, Marjana Ivanova-Jevsejeva, Aleksandrs Jakimovs, Viktors Jakovļevs, Andrejs Judins, Jānis Junkurs, Nikolajs Kabanovs, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Ojārs Ēriks Kalniņš, Jānis Klaužs, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Kārlis Krēsliņš, Dzintars Kudums, Janīna Kursīte-Pakule, Jānis Lāčplēsis, Inese Laizāne, Ainars Latkovskis, Ilmārs Latkovskis, Jeļena Lazareva, Atis Lejiņš, Inese Lībiņa-Egnere, Ingmārs Līdaka, Valdis Liepiņš, Aleksejs Loskutovs, Igors Meļņikovs, Sergejs Mirskis, Ināra Mūrniece, Romāns Naudiņš, Vladimirs Nikonovs, Ņikita Ņikiforovs, Klāvs Olšteins, Vitālijs Orlovs, Jānis Ozoliņš, Artis Pabriks, Imants Parādnieks, Igors Pimenovs, Vineta Poriņa, Sergejs Potapkins, Dzintars Rasnačs, Romualds Ražuks, Jānis Reirs, Dana Reizniece-Ozola, Vladimirs Reskājs, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena, Dmitrijs Rodionovs, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Gunārs Rusiņš, Aleksandrs Sakovskis, Kārlis Seržants, Elīna Siliņa, Edvards Smiltēns, Edmunds Sprūdžs, Dāvis Stalts, Jānis Tutins, Jānis Upenieks, Jānis Urbanovičs, Viktors Valainis, Inga Vanaga, Raimonds Vējonis, Andris Vilks, Juris Viļums, Ilze Viņķele, Jānis Vucāns, Dzintars Zaķis, Ivars Zariņš, Valdis Zatlers, Mihails Zemļinskis, Igors Zujevs.

11.Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ierosina apstiprināt Saeimas lēmuma projektu „Par 11.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu”.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tagad, godātie deputāti, es alfabētiskā secībā aicināšu jūs tribīnē, lai jūs dotu svinīgo solījumu.

Es aicinu Dzintaru Ābiķi dot svinīgo solījumu.

Dz.Ābiķis.

Labdien, cienījamie kolēģi!

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Satversmi un likumus... Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Aicinu Solvitu Āboltiņu dot svinīgo solījumu.

S.Āboltiņa.

Es, Solvita Āboltiņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Ādamsonu dot svinīgo solījumu.

J.Ādamsons.

Es, Jānis Ādamsons, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Ādamsona kungs, jūs svinīgo solījumu devāt neprecīzi. Jums tas ir jādod vēl vienu reizi.

J.Ādamsons.

Es, Jānis Ādamsons, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu Valēriju Agešinu dot svinīgo solījumu.

V.Agešins.

Es, Valērijs Agešins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Uldi Auguli dot svinīgo solījumu.

U.Augulis.

Es, Uldis Augulis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Aiju Barču dot svinīgo solījumu.

A.Barča.

Es, Aija Barča, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Andri Bērziņu dot svinīgo solījumu.

A.Bērziņš.

Es, Andris Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Gaidi Bērziņu dot svinīgo solījumu.

G.Bērziņš.

Es, Gaidis Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Guntaru Bilsēnu dot svinīgo solījumu.

G.Bilsēns.

Es, Guntars Bilsēns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Initu Bišofu dot svinīgo solījumu.

I.Bišofa.

Es, Inita Bišofa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ingu Biti dot svinīgo solījumu.

I.Bite.

Es, Inga Bite, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Augustu Brigmani dot svinīgo solījumu.

A.Brigmanis.

Es, Augusts Brigmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Andri Buiķi dot svinīgo solījumu.

A.Buiķis.

Es, Andris Buiķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Borisu Cileviču dot svinīgo solījumu.

B.Cilevičs.

Es, Boriss Cilevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Eināru Cilinski dot svinīgo solījumu.

E.Cilinskis.

Es, Einārs Cilinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Irinu Cvetkovu dot svinīgo solījumu.

I.Cvetkova.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ilmu Čepāni dot svinīgo solījumu.

I.Čepāne.

Es, Ilma Čepāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Edmundu Demiteru dot svinīgo solījumu.

E.Demiters.

Es, Edmunds Demiters, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Sergeju Dolgopolovu dot svinīgo solījumu.

S.Dolgopolovs.

Es, Sergejs Dolgopolovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Dombravu dot svinīgo solījumu.

J.Dombrava.

Es, Jānis Dombrava, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Dombravas kungs, jums jādod solījums vēlreiz, jūs izlaidāt vārdus!

J.Dombrava.

Es, Jānis Dombrava, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu Valdi Dombrovski dot svinīgo solījumu.

V.Dombrovskis.

Es, Valdis Dombrovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Vjačeslavu Dombrovski dot svinīgo solījumu.

V.Dombrovskis.

Es, Vjačeslavs Dombrovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Inu Druvieti dot svinīgo solījumu.

I.Druviete.

Es, Ina Druviete, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Dūklavu dot svinīgo solījumu.

J.Dūklavs.

Es, Jānis Dūklavs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Raivi Dzintaru dot svinīgo solījumu.

R.Dzintars.

Es, Raivis Dzintars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Rihardu Eigimu dot svinīgo solījumu.

R.Eigims.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Andreju Elksniņu dot svinīgo solījumu.

A.Elksniņš.

Es, Andrejs Elksniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Kārli Eņģeli dot svinīgo solījumu.

K.Eņģelis.

Es, Kārlis Eņģelis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ivetu Griguli dot svinīgo solījumu.

I.Grigule.

Es, Iveta Grigule, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt tās neatkarību un ... aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Gunāru Igauni dot svinīgo solījumu.

G.Igaunis.

As, Gunārs Igauņs, uznamūtīs Seimas deputāta omota pīnōkumus, Latvejas tautas prīkšā zvāru byut uzticeigs Latvejai, stiprinōt tōs suverenitāti un latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstōvēt Latviju kai naatkareigu un demokratisku vaļsti, sovus pīnōkumus piļdēt gūdprōteigi un pēc lobōkōs apziņis. As apsajamūs īvārōt Latvejas Satversmi un lykumus.

Sēdes vadītāja. Paldies, Igauņa kungs, bet es aicinu jūs dot svinīgo solījumu vēlreiz valsts valodā.

G.Igaunis.

Es, Gunārs Igaunis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Marjanu Ivanovu-Jevsejevu dot svinīgo solījumu.

M.Ivanova-Jevsejeva.

Es, Marjana Ivanova-Jevsejeva, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Aleksandru Jakimovu dot svinīgo solījumu.

A.Jakimovs.

Es, Aleksandrs Jakimovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Viktoru Jakovļevu dot svinīgo solījumu.

V.Jakovļevs.

Es, Viktors Jakovļevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Aicinu Andreju Judinu dot svinīgo solījumu.

A.Judins.

Es, Andrejs Judins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Junkuru dot svinīgo solījumu.

J.Junkurs.

Es, Jānis Junkurs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Nikolaju Kabanovu dot svinīgo solījumu.

N.Kabanovs.

Es, Nikolajs Kabanovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Zandu Kalniņu-Lukaševicu dot svinīgo solījumu.

Z.Kalniņa-Lukaševica.

Es, Zanda Kalniņa-Lukaševica, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ojāru Ēriku Kalniņu dot svinīgo solījumu.

O.Ē.Kalniņš.

Es, Ojārs Ēriks Kalniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Klaužu dot svinīgo solījumu.

J.Klaužs.

Es, Jānis Klaužs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Andreju Klementjevu dot svinīgo solījumu.

A.Klementjevs.

Es, Andrejs Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ivanu Klementjevu dot svinīgo solījumu.

I.Klementjevs.

Es, Ivans Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Kārli Krēsliņu dot svinīgo solījumu.

K.Krēsliņš.

Es, Kārlis Krēsliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Latvijas Satversmi... Jūs izlaidāt vārdu... Jums ir jādod svinīgais solījums vēlreiz. Jūs izlaidāt vārdu „Latvijas”.

K.Krēsliņš.

Es, Krēsliņš Kārlis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Dzintaru Kudumu dot svinīgo solījumu.

Dz.Kudums.

Es, Dzintars Kudums, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Janīnu Kursīti-Pakuli dot svinīgo solījumu.

J.Kursīte-Pakule.

Es, Janīna Kursīte, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Lāčplēsi dot svinīgo solījumu.

J.Lāčplēsis.

Es, Jānis Lāčplēsis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Inesi Laizāni dot svinīgo solījumu.

I.Laizāne.

Es, Inese Laizāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ainaru Latkovski dot svinīgo solījumu.

A.Latkovskis.

Es, Ainars Latkovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ilmāru Latkovski dot svinīgo solījumu.

I.Latkovskis.

Es, Ilmārs Latkovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jeļenu Lazarevu dot svinīgo solījumu.

J.Lazareva.

Es, Jeļena Lazareva, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ati Lejiņu dot svinīgo solījumu.

A.Lejiņš.

Es, Atis Lejiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es uzņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Inesi Lībiņu-Egneri dot svinīgo solījumu.

I.Lībiņa-Egnere.

Es, Inese Lībiņa-Egnere, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ingmāru Līdaku dot svinīgo solījumu.

I.Līdaka.

Es, Ingmārs Līdaka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Valdi Liepiņu dot svinīgo solījumu.

V.Liepiņš.

Es, Valdis Liepiņš, Saeimas deputāta amata pienākumus... Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai...

Sēdes vadītāja. ...uzņemoties...

V.Liepiņš.

...stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Liepiņa kungs, arī jūs izlaidāt vārdu. Lūdzu, dodiet svinīgo solījumu vēlreiz.

V.Liepiņš.

Es atvainojos!

Es, Valdis Liepiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Alekseju Loskutovu dot svinīgo solījumu.

A.Loskutovs.

Es, Aleksejs Loskutovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Igoru Meļņikovu dot svinīgo solījumu.

I.Meļņikovs.

Es, Igors Meļņikovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Sergeju Mirski dot svinīgo solījumu.

S.Mirskis.

Es, Sergejs Mirskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ināru Mūrnieci dot svinīgo solījumu.

I.Mūrniece.

Es, Ināra Mūrniece, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Romānu Naudiņu dot svinīgo solījumu.

R.Naudiņš.

Es, Romāns Naudiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Vladimiru Nikonovu dot svinīgo solījumu.

V.Nikonovs.

Es, Vladimirs Nikonovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ņikitu Ņikiforovu dot svinīgo solījumu.

Ņ.Ņikiforovs.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Klāvu Olšteinu dot svinīgo solījumu.

K.Olšteins.

Es, Klāvs Olšteins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Vitāliju Orlovu dot svinīgo solījumu.

V.Orlovs.

Es, Vitālijs Orlovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Ozoliņu dot svinīgo solījumu.

J.Ozoliņš.

Es, Jānis Ozoliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Arti Pabriku dot svinīgo solījumu.

A.Pabriks.

Es, Artis Pabriks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Imantu Parādnieku dot svinīgo solījumu.

I.Parādnieks.

Es, Imants Parādnieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Igoru Pimenovu dot svinīgo solījumu.

I.Pimenovs.

Es, Igors Pimenovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Vinetu Poriņu dot svinīgo solījumu.

V.Poriņa.

Es, Vineta Poriņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Sergeju Potapkinu dot svinīgo solījumu.

 

S.Potapkins.

Es, Sergejs Potapkins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Dzintaru Rasnaču dot svinīgo solījumu.

Dz.Rasnačs.

Es, Dzintars Rasnačs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Romualdu Ražuku dot svinīgo solījumu.

R.Ražuks.

Es, Romualds Ražuks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Reiru dot svinīgo solījumu.

J.Reirs.

Es, Jānis Reirs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Danu Reiznieci-Ozolu dot svinīgo solījumu.

D.Reizniece-Ozola.

Es, Dana Reizniece-Ozola, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Vladimiru Reskāju dot svinīgo solījumu.

 

V.Reskājs.

Es, Vladimirs Reskājs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ivanu Ribakovu dot svinīgo solījumu.

I.Ribakovs.

Es, Ivans Ribakovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ingunu Rībenu dot svinīgo solījumu.

I.Rībena.

Es, Inguna Rībena, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Dmitriju Rodionovu dot svinīgo solījumu.

D.Rodionovs.

Es, Dmitrijs Rodionovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Artūru Rubiku dot svinīgo solījumu.

A.Rubiks.

Es, Artūrs Rubiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Raimondu Rubiku dot svinīgo solījumu.

 

R.Rubiks.

Es, Raimonds Rubiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Gunāru Rusiņu dot svinīgo solījumu.

G.Rusiņš.

Es, Gunārs Rusiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Aleksandru Sakovski dot svinīgo solījumu.

A.Sakovskis.

Es, Aleksandrs Sakovskis, uzņemoties deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Sakovska kungs, jūs izlaidāt vienu vārdu - „Saeimas”.

A.Sakovskis. Saeimas?

Sēdes vadītāja. Jā.

A.Sakovskis. Ar pašvaldību sajaucu.

Es, Aleksandrs Sakovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Kārli Seržantu dot svinīgo solījumu.

K.Seržants.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Seržanta kungs, jūs neprecīzi nolasījāt tekstu.

K.Seržants.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas... un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Seržanta kungs, tur ir cits vārds solījumā. Svinīgajā solījumā ir cits vārds.

K.Seržants.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas (Zālē smiekli. Starpsaucieni.) vai pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu Elīnu Siliņu dot svinīgo solījumu.

E.Siliņa.

Es, Elīna Siliņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Edvardu Smiltēnu dot svinīgo solījumu.

E.Smiltēns.

Es, Edvards Smiltēns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Edmundu Sprūdžu dot svinīgo solījumu.

E.Sprūdžs.

Es, Edmunds Sprūdžs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu, demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus. (No zāles: „Sprūdža kungs izlaida vārdu „un”!”)

Sēdes vadītāja. Aicinu Dāvi Staltu dot svinīgo solījumu.

D.Stalts.

Es, Dāvis Stalts, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Tutinu dot svinīgo solījumu.

J.Tutins.

Es, Jānis Tutins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Upenieku dot svinīgo solījumu.

J.Upenieks.

Es, Jānis Upenieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Urbanoviču dot svinīgo solījumu.

J.Urbanovičs.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Viktoru Valaini dot svinīgo solījumu.

V.Valainis.

Es, Viktors Valainis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ingu Vanagu dot svinīgo solījumu.

I.Vanaga.

Latvijas iedzīvotāji Latvijā un ārvalstīs! Augsti godātais Saeimas Prezidij un visi klātesošie!

Es, Inga Vanaga, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Raimondu Vējoni dot svinīgo solījumu.

R.Vējonis.

Es, Raimonds Vējonis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Andri Vilku dot svinīgo solījumu.

A.Vilks.

Es, Andris Vilks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Juri Viļumu dot svinīgo solījumu.

J.Viļums.

Kā Latgolys latvīts saciešu senajā Latgolys latvīšu volūdā. As, Jurs Viļums, uzajemūt Saeimys deputata pīnuokumus, Latvejis tautas prīškā zviereju byut uzticeigs Latvejai, styprynuot juos suverenitoti i latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latveju kai naatkareigu un demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdēt gūdpruoteigi un pēc lobuokuos apziņis. As apsajemu īvāruot Latvejis Satversmi un lykumus.

Sēdes vadītāja. Paldies.

J.Viļums. As zynu, ka man jootkortoj.

Paļdis.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Es lūdzu arī jūs nodot zvērestu valsts valodā un neizlaist vārdu „amatu”.

J.Viļums.

As, uzņemūtīs Saeimys deputata omota pīnuokumus, Latvejis tautas prīškā zvāru byut uzticeigs Latvejai, styprynuot tuos suverenitati un latvīšu volūdu kai vīneigū vaļsts volūdu, aizstuovēt Latveju kai naatkareigu un demokratisku vaļsti, sovus pīnuokumus piļdēt gūdpruoteigi un pēc lobuokuos apziņis. As apņemūs īvāruot Latvejis Satversmi un lykumus.

Sēdes vadītāja. Lūdzu, vēlreiz latviešu valodā!

J.Viļums. Tīm, kam nabeja skaidrs, izlaseišu reidzinīku volūdys paveidā.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ilzi Viņķeli dot svinīgo solījumu.

I.Viņķele.

Es, Ilze Viņķele, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Jāni Vucānu dot svinīgo solījumu.

J.Vucāns.

Es, Jānis Vucāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Dzintaru Zaķi dot svinīgo solījumu.

Dz.Zaķis.

Labdien!

Es, Dzintars Zaķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Ivaru Zariņu dot svinīgo solījumu.

I.Zariņš.

Es, Ivars Zariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā demokrātisku un neatkarīgu valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apsolos izpildīt Latvijas... ievērot Latvijas Saeimas... un Latvijas Satversmi un Latvijas likumus.

Sēdes vadītāja. Jūs sajaucāt vārdu kārtību. Lūdzu, dodiet vēlreiz svinīgo solījumu!

I.Zariņš.

Jā.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru būt uzticīgs Latvijai, sargāt... stiprināt... stiprināt Latvijas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Jūs diemžēl sajaucāt arī šoreiz. Lūdzu...

I.Zariņš. Ko es sajaucu?

Sēdes vadītāja. Jūs „stiprināt tās suverenitāti” vietā pateicāt „ stiprināt Latvijas suverenitāti”. (No zāles dep. J.Urbanovičs: „Nolasi!”)

I.Zariņš.

Jā.

Es, Ivars Zariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latvijas valsti kā neatkarīgu un demokrātisku valsti...

Sēdes vadītāja. Aizstāvēt Latviju...

I.Zariņš.

...aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Es savus pienākumus apņemos pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. (No zāles: „Nolasi, lūdzu, Ivar!”) Es apņemos ievērot Satversmi un Latvijas likumus.

Sēdes vadītāja. Arī šoreiz jūs nolasījāt solījumu nepareizi. Diemžēl es esmu spiesta lūgt jūs to atkārtot vēlreiz. (No zāles: „Ivar, nolasi! Mājās gribam!”)

I.Zariņš.

Jā.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas valsts priekšā zvēru...

Sēdes vadītāja. Tautas.

I.Zariņš.

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru...

Es, Ivars Zariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt Latvijas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Arī šoreiz bija neprecīzi.

I.Zariņš. Tas, lai vairāk nebūtu jāmācās.

Sēdes vadītāja. Nē, jūs neesat nodevis svinīgo solījumu. Svinīgais solījums ir jānolasa tādā veidā, kā tas ir ierakstīts Satversmē.

Es jūs lūdzu nolasīt svinīgo solījumu.

I.Zariņš.

Es, Ivars Zariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus. (Aplausi. No zāles: „Vai tas bija tā vērts?”)

Sēdes vadītāja. Paldies.

Aicinu Valdi Zatleru dot svinīgo solījumu.

V.Zatlers.

Es, Valdis Zatlers, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Mihailu Zemļinski dot svinīgo solījumu.

M.Zemļinskis.

Es, Mihails Zemļinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Aicinu Igoru Zujevu dot svinīgo solījumu.

I.Zujevs.

Es, Igors Zujevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītāja. Tagad, godātie deputāti, es ierosinu balsot par lēmuma projektu par deputātu pilnvaru apstiprināšanu deputātiem Dzintaram Ābiķim, Solvitai Āboltiņai, Jānim Ādamsonam, Valērijam Agešinam, Uldim Augulim, Aijai Barčai, Andrim Bērziņam, Gaidim Bērziņam, Guntaram Bilsēnam, Initai Bišofai, Ingai Bitei, Augustam Brigmanim, Andrim Buiķim, Borisam Cilevičam, Eināram Cilinskim, Irinai Cvetkovai, Ilmai Čepānei, Edmundam Demiteram, Sergejam Dolgopolovam, Jānim Dombravam, Valdim Dombrovskim, Vjačeslavam Dombrovskim, Inai Druvietei, Jānim Dūklavam, Raivim Dzintaram, Rihardam Eigimam, Andrejam Elksniņam, Kārlim Eņģelim, Ivetai Grigulei, Gunāram Igaunim, Marjanai Ivanovai-Jevsejevai, Aleksandram Jakimovam, Viktoram Jakovļevam, Andrejam Judinam, Jānim Junkuram, Nikolajam Kabanovam, Zandai Kalniņai-Lukaševicai, Ojāram Ērikam Kalniņam, Jānim Klaužam, Andrejam Klementjevam, Ivanam Klementjevam, Kārlim Krēsliņam, Dzintaram Kudumam, Janīnai Kursītei-Pakulei, Jānim Lāčplēsim, Inesei Laizānei, Ainaram Latkovskim, Ilmāram Latkovskim, Jeļenai Lazarevai, Atim Lejiņam, Inesei Lībiņai-Egnerei, Ingmāram Līdakam, Valdim Liepiņam, Aleksejam Loskutovam, Igoram Meļņikovam, Sergejam Mirskim, Inārai Mūrniecei, Romānam Naudiņam, Vladimiram Nikonovam, Ņikitam Ņikiforovam, Klāvam Olšteinam, Vitālijam Orlovam, Jānim Ozoliņam, Artim Pabrikam, Imantam Parādniekam, Igoram Pimenovam, Vinetai Poriņai, Sergejam Potapkinam, Dzintaram Rasnačam, Romualdam Ražukam, Jānim Reiram, Danai Reizniecei-Ozolai, Vladimiram Reskājam, Ivanam Ribakovam, Ingunai Rībenai, Dmitrijam Rodionovam, Artūram Rubikam, Raimondam Rubikam, Gunāram Rusiņam, Aleksandram Sakovskim, Kārlim Seržantam, Elīnai Siliņai, Edvardam Smiltēnam, Edmundam Sprūdžam, Dāvim Staltam, Jānim Tutinam, Jānim Upeniekam, Jānim Urbanovičam, Viktoram Valainim, Ingai Vanagai, Raimondam Vējonim, Andrim Vilkam, Jurim Viļumam, Ilzei Viņķelei, Jānim Vucānam, Dzintaram Zaķim, Ivaram Zariņam, Valdim Zatleram, Mihailam Zemļinskim un Igoram Zujevam.

Tātad kas, lūdzu, „par”? Paldies. „Pret”? „Atturas”? Nav. Tātad atbilstoši Satversmes 18.pantam šo 11.Saeimas deputātu pilnvaras ir apstiprinātas.

Nākamais darba kārtības jautājums - Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Bet es esmu saņēmusi piecu deputātu - Zaķa, Dombrovska, Zatlera, Cilinska un Olšteina - iesniegumu: „Lūdzam pēc dienas kārtības jautājuma „Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums par deputātu pilnvarām, deputātu svinīgais solījums un Saeimas lēmuma projekts par 11.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu” izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē uz divām stundām.” (No zāles dep. J.Urbanovičs: „Kaut kas tai koalīcijā nerīmējas...”)

Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Tātad lēmums ir jāpieņem balsojot. Lūdzu balsu skaitītājus sagatavoties balsu skaitīšanai. Vai balsu skaitītāji ir gatavi? Jā, nāciet varbūt priekšā, lai jums ir vienkāršāk... Sagatavojiet lapiņas, uz kurām uzrakstīt un saskaitīt... Ja balsu skaitītāji ir gatavi, tātad... kas, lūdzu, par piecu deputātu ierosinājumu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē uz divām stundām? Kas, lūdzu, „par”? Vienu mirklīti... nenolaidiet rokas... Balsu skaitītāji, neaizmirstiet pieskaitīt arī sevi!

Paldies.

Kas, lūdzu, „pret”? Paldies. Atturas?

Lūdzu rezultātu! Par... Tātad rezultāts ir šāds: 56 deputāti ir balsojuši „par”, 41 ir balsojis „pret”. Tātad tiek izsludināts pārtraukums. Pārtraukums līdz pulksten 14.35.

(Pārtraukums.)

 

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Pulkstenis ir 14.35. Mums ir jāturpina Saeimas sēde.

Tā. Pirms mēs pārejam pie nākamā darba kārtības jautājuma, informēju jūs, ka esmu saņēmusi balsu skaitītāju sanāksmes protokolu Nr.2: „2011.gada 17.oktobrī Saeimas namā balsu skaitītāji pārbaudīja Latvijas Republikas Saeimas Sēžu zāles elektronisko balsu skaitīšanas iekārtu un atzina to par derīgu un izmantojamu balsu skaitīšanai sēdēs.” Tātad, ja mums tālāk būs balsojumi - bez tiem, kas būs slēgti (ar zīmēm) -, tad mēs varēsim izmantot balsu skaitīšanas iekārtas.

Tātad nākamais jautājums ir Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas... Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas. Es atvainojos! Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Tātad amatam ir izvirzīts viens kandidāts... (Starpsauciens no zāles.) Tikai viens kandidāts - Valdis Zatlers.

Tātad es lūgšu balsu skaitītāju vārdā izskaidrot balsošanas kārtību, jo balsojuma veids ir aizklāts - ar vēlēšanu zīmēm, un tas nedaudz atšķiras no tā, kā mēs dodamies uz vēlēšanām.

Lūdzu, Līdakas kungs!

I.Līdaka.

Cienījamie kolēģi! Vispirms informēju, ka Latvijas Republikas 11.Saeimas balsu skaitītāju sanāksmes protokols Nr.1 ir sekojošs: tātad balsu skaitītāji no parlamentā ievēlētajiem sarakstiem - pa vienam pārstāvim no katra - nolēma par Balsu skaitīšanas komisijas vadītāju ievēlēt Ingmāru Līdaku.

Informēšu par balsošanas procedūru.

Tātad jādodas visiem būs uz... šajā virzienā pa tām durvīm ārā un jāuzgaida, kamēr balsu skaitītāji saskaitīs... tātad sagatavosies balsošanas procedūrai. Būs tātad... Uz balsošanas lapiņas būs tikai tātad viena kandidāta vārds, kuram pretim būs tātad iespēja atbilstošajā kvadrātiņā ievilkt atzīmi - krustiņu. Atšķirībā varbūt no Saeimas vēlēšanām svītrojumi, paša šā uzvārda svītrojumi, kandidāta svītrojumi, netiek pieļauti. Tāds biļetens tiks atzīts par nederīgu.

Lūgums pirms biļetena saņemšanas nosaukt savu vārdu un uzvārdu, jo mēs droši vien cits citu ne tik labi pazīstam, un tas būs vajadzīgs, lai varētu veikt, nu, teiksim, balsošanas procedūras uzraudzību.

Paldies.

Un, protams, Balsu skaitīšanas komisija, lūdzu pulcēties zālē!

Sēdes vadītāja. Jā, paldies.

Jūs atpakaļ tiksiet aicināti ar zvanu. Tā ka, protams, tagad nobalsojiet un klausieties, kad būs zvans. Parasti tas laiks ilgst apmēram 45 minūtes. Tas jaunajiem deputātiem informācijai.

(Pārtraukums.)

 

 

Solvita Āboltiņa.

 

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Pabrika kungs, lūdzu, ieņemiet vietu! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Lūdzu! Balsu skaitītāju vārdā - deputāts Ingmārs Līdaka.

I.Līdaka.

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.3 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāju. 2011.gada 17.oktobrī, Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.1.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegta 101 vēlēšanu zīme.

Sabojātas un nomainītas - 1.

Dzēstas atlikušās 19.

No vēlēšanu kastes izņemtas 100 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 95, par nederīgām atzītas 5.

Par kandidātiem nodotās balsis ir sekojošas:

Valdis Zatlers: par - 46, pret - 49.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētājs nav ievēlēts.

Aicinu uz otro kārtu.

Sēdes vadītāja. Tātad saskaņā ar Kārtības rulli notiek otrā vēlēšanu kārta ar to pašu kandidātu.

Tātad arī par otrās kārtas rezultātiem... Noklausīties otrās kārtas rezultātus jūs tiksiet aicināti...

(Pārtraukums.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja

Solvita Āboltiņa.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas!

Balsu skaitītāju vārdā - vārds deputātam Ingmāram Līdakam.

I.Līdaka.

Tātad Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.4 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāju. 2011.gada 17.oktobrī, Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.2.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 100.

Dzēstas atlikušās 20.

No vēlēšanu kastes izņemtas 100 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 96.

Par nederīgām atzītas 4.

Par vienīgo, tātad Valda Zatlera, kandidatūru nodotās balsis ir dalījušās sekojoši: par - 45, pret - 51.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētājs nav ievēlēts.

Sēdes vadītāja. Tātad mēs nevaram skatīt tālāk darba kārtību, pirms nav ievēlēts Saeimas priekšsēdētājs, un, tā kā šobrīd neviens kandidāts nav iesniegts, tad es izsludinu pārtraukumu uz vienu stundu, lai pieņemtu lēmumu, ko darīt tālāk, vai izvirzītu kandidatūras. Tā ka pārtraukums līdz pulksten 17.20.

(Pārtraukums.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

 

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Pulkstenis ir 17.20. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam turpināt 11.Saeimas pirmo sēdi.

Tātad mēs izsludinājām pārtraukumu, lai frakcijām būtu iespēja, laiks izvirzīt kandidātu.

Ir saņemts iesniegums par kandidātu. Tātad politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija ievēlēšanai par Saeimas priekšsēdētāju ir izvirzījusi Andreju Klementjevu.

Bet ir saņemts arī piecu deputātu - Zaķa, Buiķa, Rībenas, Čepānes un Dzintara - iesniegums ar lūgumu izsludināt pārtraukumu uz vienu stundu. Vai deputāti piekrīt pārtraukumam? (No zāles: „Jābalso!”) Deputāti lūdz balsojumu. Tātad pārbaudiet, lūdzu, visi savās balsošanas ierīcēs, vai ekrānā deg lampiņa ar uzrakstu „Mikrofons”. Tad es ar zvanu aicināšu jūs balsot, un „Par”, „Pret” un „Atturas” tad attiecīgi arī iedegsies. Tiešām - visi pārbaudiet! Kādreiz, ja parādās nepareizi, tad, lūdzu, ievietojiet balsošanas karti vēlreiz un... Jā, paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par piecu deputātu iesniegto priekšlikumu - izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu uz vienu stundu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 53, pret - 43, atturas - nav. Lēmums pieņemts. Tātad pārtraukums izsludināts uz vienu stundu. Atgriežamies zālē pulksten 18.20.

(Pārtraukums.)

 

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

 

Sēdes vadītāja. Tā... Cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Turpināsim Saeimas 17.oktobra sēdi.

Tātad esmu saņēmusi piecu deputātu - Zaķa, Buiķa, Latkovska, Reira un Rībenas - iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 18.oktobra pulksten 9.00. (No zāles dep. J.Urbanovičs: „Kāds pārsteigums!”) Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Nav!”) Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to izsludinu pārtraukumu līdz 18.oktobra pulksten 9.00.

Šodien šī daļa... šī sēde ir slēgta. Pārtraukums līdz 18.oktobra pulksten 9.00.

Jūs lūdzāt balsojumu? Jūs iebildāt?... Ja deputātiem ir iebildumi, tad lēmums ir pieņemams balsojot. Lūdzu zvanu! Balsosim par piecu deputātu ierosinājumu izsludināt pārtraukumu Saeimas 17.oktobra sēdē līdz šā gada 18.oktobra pulksten 9.00! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 83, pret - 13, atturas - nav. Lēmums pieņemts.

Pārtraukums līdz 18.oktobra pulksten 9.00 izsludināts.

(Pārtraukums.)

 

 

Latvijas Republikas 11.Saeimas
rudens sesijas pirmās sēdes
2011.gada 17.oktobrī
turpinājums
2011.gada 18.oktobrī

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

 

Sēdes vadītāja. Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Pulkstenis ir 9.00. Jau viena minūte pāri.

Tātad mēs turpinām Saeimas 17.oktobra sēdi.

Vakardien mēs pārtraucām sēdi pie jautājuma „Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas”.

Tātad šobrīd ir vakardien iesniegtais kandidāts. Politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija ir izvirzījusi Saeimas priekšsēdētāja amata kandidātam deputātu Andreju Klementjevu.

Savukārt Zatlera Reformu partijas frakcijas sešpadsmit deputāti 11.Saeimas priekšsēdētāja amatam ir izvirzījuši Solvitu Āboltiņu.

Tātad mums ir šobrīd divi kandidāti, un es lūdzu Ingmāru Līdaku balsu skaitītāju vārdā izstāstīt par balsošanas kārtību.

I.Līdaka.

Labrīt, cienījamie kolēģi! Balsošanas procedūra ir līdzīga kā vakar. Taču vēršu jūsu uzmanību uz to, ka ir divi kandidāti un atzīmēm ar jūsu viedokli ir jābūt iepretī katra kandidāta vārdam, tātad pretī abu kandidātu vārdiem. Nevar būt tā, ka jūs atzīmējat ar plusu (tātad „par”) vienu kandidātu, bet pretī otra kandidāta vārdam nav izdarīta nekāda atzīme. Tāds biļetens tiks uzskatīts par nederīgu.

Derīgs biļetens ir arī tad, ja balso pret abiem kandidātiem.

Tātad, ja būs viena atzīme, biļetens būs nederīgs. Diezgan bieži ir bijušas šīs kļūdas. Būs žēl, ja jūsu viedoklis netiks ņemts vērā.

Paldies. Veiksmi balsojumā!

Sēdes vadītāja. Tātad kārtība ir tāda pati kā vakardien. Uz rezultātu paziņošanu jūs tiksiet aicināti atpakaļ ar zvanu.

(Pārtraukums.)

 

 

 

 

Solvita Āboltiņa.

 

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas! (No zāles dep. J.Urbanovičs: „Neesi tik bēdīga, Solvita!”) Tātad turpinām 11.Saeimas pirmo sēdi.

Balsu skaitītāju vārdā - vārds deputātam Ingmāram Līdakam.

I.Līdaka.

Cienījamie kolēģi! Tātad Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.5 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāju. 2011.gada 18.oktobrī, Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.3.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu nav.

Dzēsta atlikusī 21 vēlēšanu zīme.

No vēlēšanu kastes izņemtas 99 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 95 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgām atzītas 4 vēlēšanu zīmes.

Pret abiem kandidātiem balsots 3 vēlēšanu zīmēs.

Par kandidātiem nodotās balsis sadalījušās šādi:

Andrejs Klementjevs - par - 41, pret - 54.

Solvita Āboltiņa - par - 51, pret - 44.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāju ievēlēta Solvita Āboltiņa.

Apsveicam! (Aplausi.)

Solvita Āboltiņa.

 

Sēdes vadītāja. Es... Varbūt es tomēr... Es pateicos par man dāvāto uzticību ikvienam cilvēkam, kas atbalstīja. Es pateicos opozīcijai, ikvienam par šo konstruktīvo rīcību.

Kā es vakardien savā uzrunā, citējot Čaksti, teicu: „Mums visiem ir jāstrādā kopā, un mums ir viens mērķis, - un tā ir mūsu valsts.”

Saeimas priekšsēdētājs pārstāv ne tikai sevi, ne savu politisko spēku, viņš pārstāv visu Saeimu, visu Saeimā ievēlēto politisko spēku intereses. No savas puses esmu mēģinājusi to darīt un arī turpmāk mēģināšu to darīt, jo, lai arī kāds ir bijis mūsu vakardienas sākums, mums ir jāvar iet uz priekšu. Lai arī cik laba un liela būtu viena cilvēka apņemšanās, viņš to nevar izdarīt, ja viņam nav atbalsta, un ir vajadzīgs visu jūsu atbalsts. Latvijai ir vajadzīgs visu mūsu kopīgs darbs.

Vēlreiz paldies par dāvāto uzticību! Tā pirmām kārtām ir milzīga atbildība, kuru es centīšos attaisnot.

J.Vucāns.

Augsti godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Vispirms atļaujiet jūs apsveikt ar ievēlēšanu šajā augstajā amatā, bet es vēlos runāt 10.Saeimas deputātu vārdā un arī visu Saeimas darbinieku vārdā.

Mēs ļoti augsti vērtējam jūsu profesionālo darbu sarežģītā sociāli ekonomiskā un arī sarežģītā politiskā situācijā, vadot Saeimas darbu. Mēs ļoti augsti vērtējam to, ko jūs esat izdarījusi, veicinot sabiedrībā izpratni par Saeimā notiekošajiem procesiem, par Saeimas darbu kā tādu. Mēs ļoti augsti novērtējam arī to, kas ir darīts, lai stiprinātu koleģiālas starpparlamentārās attiecības starp Latvijas Republikas Saeimu un citu valstu parlamentiem.

Paldies jums par to!

(Aplausi.)

 

Sēdes vadītāja. Es ceru, ka līdz ar to tā „melnā strīpa” mūsu darbībā ir pārtraukta. Mums ir jāturpina sēde un tikpat veiksmīgi ir jāievēlē arī pārējais Prezidijs, lai mēs tiešām reāli varētu sākt strādāt.

Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas.

Ir saņemts viens iesniegums - 16 Zatlera Reformu partijas pārstāvji Saeimas priekšsēdētāja biedra amatam ir izvirzījuši Ingu Biti.

Tātad - vai citu kandidātu nav? Tad, lūdzu, atkal vārds Ingmāram Līdakam balsu skaitītāju vārdā... Taču pēc būtības tā procedūra jau ir zināma, un mēs varam atkal uzsākt balsošanas procedūru, un atpakaļ tiksiet aicināti ar zvanu.

(Pārtraukums.)

 

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

Sēdes vadītāja. Tā, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Turpināsim mūsu sēdi.

Balsu skaitītāju vārdā - deputāts Ingmārs Līdaka.

I.Līdaka.

Cienījamie kolēģi! Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.6 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāja biedru. 2011.gada 18.oktobrī, Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.4.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu nav.

Dzēstas atlikušās 22 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 97, par nederīgu - 1.

Par kandidāti Ingu Biti nodotās balsis ir sekojošas: par - 62, pret - 35.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētājas biedri ievēlēta Inga Bite. (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Es apsveicu Ingu Biti un aicinu ieņemt vietu prezidijā.

Tā. Nākamais darba kārtības jautājums ir Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas.

Politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija ievēlēšanai par Saeimas priekšsēdētāja biedru ir izvirzījusi Andreju Klementjevu. Vai ir kāda cita kandidatūra? (No zāles: „Kuru Klementjevu?”) Andreju! Andreju jūs esat izvirzījuši! Tātad citu kandidātu nav. Es aicinu balsot.

Bet šobrīd es ierosinu izsludināt pārtraukumu līdz pulksten 12.00. Vai ir iebildumi pret to? (No zāles: „Nevajag pārtraukumu!”) Ir nepieciešams pārtraukums līdz pulksten 12.00. Tātad nav iebildumu? Vai jūs lūdzat balsojumu?...

Tātad pārtraukums līdz pulksten 12.00. Balsojam un atgriežamies zālē pulksten 12.00, lūdzu!

(Pārtraukums.)

 

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētājas biedre
Inga Bite.

 

Sēdes vadītāja. Godātie deputāti! Pulkstenis ir pāri divpadsmitiem. Atsākam Saeimas sēdi.

Vispirms, protams, liels paldies jums par uzticību. Āboltiņas kundze ir šobrīd mazliet aizņemta, tāpēc šo sēdes daļu novadīšu es. (No zāles: „Ko viņa dara?”) Es domāju, viņa noteikti atbildēs uz šo jautājumu.

Tātad atsākam sēdi, un vārds balsu skaitītājiem. Līdakas kungs, lūdzu!

I.Līdaka.

Cienījamie kolēģi! Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.7 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētājas biedru. 2011.gada 18.oktobrī, Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.5.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 97 vēlēšanu zīmes.

Dzēstas atlikušās 23 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 97 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 97 vēlēšanu zīmes.

Par Andreja Klementjeva kandidatūru atdotās balsis sadalījās sekojoši:

par - 72, pret - 25. (Aplausi. No zāles dep. A.Latkovskis: „Par Klementjevu jau visi mācēja!”))

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētājas biedru ievēlēts Andrejs Klementjevs. Apsveicam!

Sēdes vadītāja. Apsveicam Klementjeva kungu! Aicinu ieņemt vietu prezidijā! (Aplausi.)

Nākamais darba kārtības punkts ir Saeimas sekretāra vēlēšanas. Šobrīd ir saņemts viens iesniegums no nacionālās apvienības „Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, kas par Saeimas sekretāru izvirza Saeimas deputātu Dzintaru Rasnaču. Vai ir vēl kāds iesniegums? Es saprotu, ka nav. Tādā gadījumā balsu skaitītāji ir gatavi.

Sēdē pašreiz ir pārtraukums, un uz... (No zāles starpsaucieni: „Nav pārtraukums!”) tātad jūs aicinās ar zvanu.

Atvainojos! Tātad balsošana. Es atvainojos!

(Pārtraukums.)

 

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Turpināsim 11.Saeimas pirmo sēdi.

Vārds Ingmāram Līdakam.

I.Līdaka.

Tātad jūsu uzmanībai Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.8 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 11.Saeimas sekretāru. 2011.gada 18.oktobrī, Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.6.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanu zīmes.

Dzēstas atlikušās 22 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 98 vēlēšanu zīmes.

Par kandidātu Dzintaru Rasnaču nodoto balsu skaits: par - 55, pret - 43.

Līdz ar to saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par Latvijas Republikas 11.Saeimas sekretāru ievēlēts Dzintars Rasnačs.

Apsveicam! (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Es apsveicu Dzintaru Rasnaču ar ievēlēšanu un aicinu ieņemt vietu prezidijā.

Nākamais darba kārtības jautājums - Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas.

Tātad mums ir atlicis vēl viens balsošanas riņķis.

Ir izvirzīts viens kandidāts. Par Saeimas sekretāra biedru Zaļo un Zemnieku savienības frakcija ir izvirzījusi Jāni Vucānu. Citu kandidātu nav.

Tātad mēs varam sākt balsošanas procedūru.

(Pārtraukums.)

 

I.Līdaka.

Cienījamie kolēģi! Kurš vēl nav paspējis nobalsot... Tūdaļ balsošana beigsies. Septiņi cilvēki nav nobalsojuši. Lūdzu, steigšus uz zāli!

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!

Balsu skaitītāju vārdā - deputāts Ingmārs Līdaka.

I.Līdaka.

Tātad jūsu uzmanībai Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.9 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 11.Saeimas sekretāra biedru. 2011.gada 18.oktobrī, Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.7.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 93 vēlēšanu zīmes.

Dzēstas atlikušās 27 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 93 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 92 vēlēšanu zīmes - tātad viena ir nederīga.

Par kandidātu Jāni Vucānu nodotās balsis ir sekojošas: par - 76, pret - 16. (Aplausi.)

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par Latvijas Republikas 11.Saeimas sekretāra biedru ievēlēts Jānis Vucāns.

(Aplausi.)

 

Pretendēju arī uz aplausiem balsu skaitītājiem, kuri ir mazliet pastrādājuši, manuprāt... (Aplausi.)

Sēdes vadītāja. Jā... Paldies balsu skaitītājiem.

Es apsveicu Jāni Vucānu un aicinu ieņemt vietu prezidijā.

Un tiešām paldies balsu skaitītājiem par ļoti kvalitatīvu darbu.

Un pēdējais mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums ir Ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu.

Tātad 11.Saeimas priekšsēdētājs ir saņēmis Ministru prezidenta Valda Dombrovska iesniegumu: „Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12.pantu līdz ar 10.Saeimas pilnvaru izbeigšanos, atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 19.panta otrajai daļai un trešās daļas 1.punktam paziņoju, ka līdzšinējais Ministru kabinets noliek savas pilnvaras.

Atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 21.panta pirmajai daļai Ministru kabinets turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima izteiks uzticību jaunajam Ministru kabinetam.”

Līdz ar to visi 11.Saeimas pirmās sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un saskaņā ar Kārtības rulli, sēdei beidzoties, deputāti veic klātbūtnes reģistrāciju.

Tātad lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu! Iedegsies pirmā podziņa, kuru vienkārši nospiediet.

Paldies.

Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

J.Vucāns (11.Saeimas sekretāra biedrs).

Nav reģistrējušies sekojoši deputāti: Uldis Augulis... ir zālē, Gaidis Bērziņš... ir, Inga Bite... nav, Raivis Dzintars... nav, Zanda Kalniņa-Lukaševica... nav, Inese Lībiņa-Egnere... ir, Klāvs Olšteins... nav, Artis Pabriks... nav, Imants Parādnieks... ir klāt, Dana Reizniece-Ozola... nav, Gunārs Rusiņš... ir, Kārlis Seržants... ir, Elīna Siliņa... ir, Edmunds Sprūdžs... nav, Andris Vilks... nav un Valdis Zatlers... nav.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Līdz ar to 11.Saeimas pirmo sēdi pasludinu par slēgtu.

Par nākamajām sēdēm jūs tiksiet informēti. Rītdien Saeimas sekretārs sasauks gan Prezidiju, gan Frakciju padomi, lai mēs lemtu par tālāko darbību. Tātad par to arī jūs tiksiet informēti.

Paldies.SATURA RĀDĪTĀJS
11. Saeimas rudens sesijas 1. sēde
2011. gada 17. oktobrī

 

 

 

 

11. Saeimas rudens sesijas 1. sēdes atklāšana
   
10. Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas uzruna
   
Valsts prezidenta Andra Bērziņa uzruna
   
Balsu skaitītāju ievēlēšana
(Dok. Nr. 2)
   
Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšana
(Dok. Nr. 3)
   
Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums par deputātu pilnvarām
   
Ziņo - V.Orlovs
   
Svinīgais solījums
  - Dz.Ābiķis
  - S.Āboltiņa
  - J.Ādamsons
  - V.Agešins
  - U.Augulis
  - A.Barča
  - A.Bērziņš
  - G.Bērziņš
  - G.Bilsēns
  - I.Bišofa
  - I.Bite
  - A.Brigmanis
  - A.Buiķis
  - B.Cilevičs
  - E.Cilinskis
  - I.Cvetkova
  - I.Čepāne
  - E.Demiters
  - S.Dolgopolovs
  - J.Dombrava
  - Valdis Dombrovskis
  - Vjačeslavs Dombrovskis
  - I.Druviete
  - J.Dūklavs
  - R.Dzintars
  - R.Eigims
  - A.Elksniņš
  - K.Eņģelis
  - I.Grigule
  - G.Igaunis
  - M.Ivanova-Jevsejeva
  - A.Jakimovs
  - V.Jakovļevs
  - A.Judins
  - J.Junkurs
  - N.Kabanovs
  - Z.Kalniņa-Lukaševica
  - O.Ē.Kalniņš
  - J.Klaužs
  - A.Klemenjevs
  - I.Klementjevs
  - K.Krēsliņš
  - Dz.Kudums
  - J.Kursīte-Pakule
  - J.Lāčplēsis
  - I.Laizāne
  - A.Latkovskis
  - I.Latkovskis
  - J.Lazareva
  - A.Lejiņš
  - I.Lībiņa-Egnere
  - I.Līdaka
  - V.Liepiņš
  - A.Loskutovs
  - I.Meļņikovs
  - S.Mirskis
  - I.Mūrniece
  - R.Naudiņš
  - V.Nikonovs
  - Ņ.Ņikiforovs
  - K.Olšteins
  - V.Orlovs
  - J.Ozoliņš
  - A.Pabriks
  - I.Parādnieks
  - I.Pimenovs
  - V.Poriņa
  - S.Potapkins
  - Dz.Rasnačs
  - R.Ražuks
  - J.Reirs
  - D.Reizniece-Ozola
  - V.Reskājs
  - I.Ribakovs
  - I.Rībena
  - D.Rodionovs
  - A.Rubiks
  - R.Rubiks
  - G.Rusiņš
  - A.Sakovskis
  - K.Seržants
  - E.Siliņa
  - E.Smiltēns
  - E.Sprūdžs
  - D.Stalts
  - J.Tutins
  - J.Upenieks
  - J.Urbanovičs
  - V.Valainis
  - I.Vanaga
  - R.Vējonis
  - A.Vilks
  - J.Viļums
  - I.Viņķele
  - J.Vucāns
  - Dz.Zaķis
  - I.Zariņš
  - V.Zatlers
  - M.Zemļinskis
  - I.Zujevs
   
11. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana
   
Lēmuma projekts „Par 11. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu” (Nr. 3/Lm11)
(Dok. Nr. 4)
   
Informācija par balsu skaitītāju komisijas protokolu Nr. 2 (par elektronisko balsu skaitīšanas iekārtu)
   
Saeimas Prezidija locekļu vēlēšanas
   
Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr.1)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Informācija par balsošanas kārtību
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 3)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 4)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
11.Saeimas rudens sesijas 1.sēdes
2011.gada 17.oktobrī turpinājums 2011.gada 18.oktobrī
   
   
   
Saeimas Prezidija locekļu vēlēšanas
   
Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas
   
Informācija par balsošanas kārtību
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 5)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
11. Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas uzruna
   
Deputāta J.Vucāna uzruna
   
Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 6)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 7)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Saeimas sekretāra vēlēšanas
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 8)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 9)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa Saeimas sekretāra biedrs J.Vucāns

Balsojumi

Datums: 17.10.2011 15:29:50 bal001
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm (atkartots balsojums).
Par - 46, pret - 49.
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas

Datums: 17.10.2011 16:20:30 bal002
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Par - 45, pret - 51.
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas

Datums: 17.10.2011 17:21:41 bal003
Par - 53, pret - 43, atturas - 0. (Reģistr. - 97)
Balsošanas motīvs: Par sēdes pārtraukumu . Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas

Datums: 17.10.2011 18:21:27 bal004
Par - 83, pret - 13, atturas - 0. (Reģistr. - 99)
Balsošanas motīvs: Par sēdes pārtraukumu . Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas

Datums: 18.10.2011 09:48:08 bal005
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: 3.kārta. Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas

Datums: 18.10.2011 10:33:55 bal006
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Par - 62, pret - 35.
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas

Datums: 18.10.2011 12:02:49 bal007
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Par - 72, pret - 25.
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas

Datums: 18.10.2011 12:36:57 bal008
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Par - 55, pret - 43.
Balsošanas motīvs: Saeimas sekretāra vēlēšanas

Datums: 18.10.2011 13:16:13 bal009
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Par - 76 , pret - 16.
Balsošanas motīvs: Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas

Svētdien, 16.jūnijā