Latvijas Republikas 11.Saeimas
ārkārtas sesijas sēde
2014.gada 21.augustā

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītāja. Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam Saeimas ārkārtas sesijas 21.augusta sēdi. Darba kārtības pirmais jautājums ir lēmuma projekts „Par uzticības izteikšanu tieslietu ministram Gaidim Bērziņam”.

Vārds Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai. (Zālē sarunas.) Reiznieces-Ozolas kundze!...

L.Straujuma (Ministru prezidente).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamie deputāti! Tieslietu ministra amata kandidāta apstiprināšanai Saeimā izvirzu Nacionālās apvienības nominēto kandidātu Gaidi Bērziņu.

Bērziņa kungs ir bijis tieslietu ministrs vairākās valdībās, ir Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs manā valdībā. Līdz ar to es esmu pilnībā pārliecināta, ka viņam piemīt visas nepieciešamās zināšanas un izpratne par nozarē notiekošo, lai viņš uzreiz varētu ķerties pie darba un paveikt pēc iespējas vairāk līdz oktobrī gaidāmajām vēlēšanām. Laika nav atlicis daudz, taču tieslietu ministram būs jāpaspēj paveikt vairākas būtiskas lietas, par kurām vienojāmies, sastādot valdības rīcības plānu. Nosaukšu tikai dažas no tām.

Lai vairotu sabiedrības uzticību tiesu varai, ir jāturpina tiesu sistēmas reforma un tiesu darba efektivizācija. Uzņēmējdarbības vides pilnveidei jāturpina darbs šķīrējtiesu darbības tiesiskā regulējuma uzlabošanā, pabeidzot Šķīrējtiesu likuma un Maksātnespējas likuma normu pieņemšanu Saeimā. Maksātnespējas procesa efektivizācijas jomā jo īpaši jāstrādā pie galvojuma institūta izveides un fizisko personu saistību dzēšanas, kā arī maksātnespējas administratora profesijas reformas. Jāturpina likumprojektu izstrāde attiecībā uz dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu, kā arī grozījumu izstrāde Civillikumā, kas reglamentēs apbūves tiesību institūtu.

Cienījamie deputāti! Tie ir tikai daži no virzieniem, kuros saskaņā ar valdības rīcības plānu būs jādarbojas jaunajam tieslietu ministram. Uzskatu, ka Gaidis Bērziņš, ņemot vērā viņa pieredzi tieslietu jomā un zināšanas, veiksmīgi tiks galā ar šiem uzdevumiem.

Cienījamie deputāti! Izvirzu viņa kandidatūru un aicinu viņu atbalstīt ar balsojumu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Debatēs neviens nav pieteicies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par uzticības izteikšanu tieslietu ministram Gaidim Bērziņam”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 55, pret - 27, atturas - 2. Lēmums pieņemts.

Apsveicam mūsu kolēģi Gaidi Bērziņu ar uzticības iegūšanu! (Aplausi.) Paldies.

Tātad turpinām Saeimas 21.augusta sēdi.

Nākamā darba kārtības sadaļa - „Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem”.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina deputātu Barčas, Ražuka, Klementjeva, Laizānes, Cilinska, Bērziņa un Orlova iesniegto likumprojektu „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītā personāla izdienas pensiju likums” nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Nākamā darba kārtības sadaļa - „Par atvaļinājuma piešķiršanu”.

Saeimas Prezidijs ir saņēmis deputātes Ineses Aizstrautas iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņai neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4.septembrī.

Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Inesei Aizstrautai šā gada 4.septembrī! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 73, pret - nav, atturas - 1. Tātad lēmums pieņemts, atvaļinājums piešķirts. Paldies.

Un pēdējais mūsu šīsdienas darba kārtības jautājums ir likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”, otrais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Andrejs Judins.

A.Judins (VIENOTĪBA).

Cienījamie kolēģi! Otrajā lasījumā izskatām likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā” (Nr.1008/Lp11).

Ir saņemti 55 priekšlikumi, kas saistīti ar vairākiem jautājumiem, to skaitā ar jautājumiem par jaunām psihoaktīvām vielām, jautājumiem, kas saistīti ar vides aizsardzību, un citiem.

1. - tieslietu ministres Baibas Brokas priekšlikums, kas paredz grozīt 22.pantu un turpmāk paredzēt, ka pie atbildības par neziņošanu un iepriekš neapsolītu slēpšanu... netiek saukta pie atbildības persona, kura dzīvo kopā ar pārkāpēju kopīgā (nedalītā) saimniecībā. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 2. - tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz, ka brīvības atņemšanas laiku var aprēķināt arī dienās. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 3. - deputāta Judina priekšlikums grozīt 48.panta pirmās daļas 14.punktu, paredzot par... atzīstot par atbildību pastiprinošiem arī apstākļus, kad noziedzīgs nodarījums izdarīts neiecietības dēļ pret noteikto personu grupu. Komisija uzskatīja, ka priekšlikums ir ļoti plašs, jo būtībā atbildība var iestāties gadījumā, ja ir pausta neiecietība pret jebkādu grupu. Priekšlikums nav atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti neiebilst.

A.Judins. 4. - Juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka turpmāk par atbildību pastiprinošiem atzīstami apstākļi, kad darbība veikta... tieši saistīta ar nacionālu, etnisku vai reliģisku neiecietību. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 5. - deputāta Judina priekšlikums (līdzīgi priekšlikumi būs saistīti arī ar citiem pantiem), kas paredz aizstāt vārdus „sprieduma taisīšana” ar vārdiem „sprieduma spēkā stāšanās”. Vārds „taisīšana” nav pietiekami skaidrs, un praksē ir problēma saistībā ar attiecīgā vārda interpretāciju. Priekšlikums ir atbalstīts daļēji, iekļaujot to 6.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

A.Judins. 6. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 7. - analogs deputāta Judina priekšlikums 51.pantā. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 8. - tieslietu ministres priekšlikums izslēgt 55.panta devītajā daļā vārdu „papildsodu”. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 9. - deputāta Judina priekšlikums papildināt 55.panta vienpadsmito daļu.

Un es varētu savā vārdā tagad izskaidrot priekšlikuma būtību.

Sēdes vadītāja. Uzsākam debates.

Vārds deputātam Andrejam Judinam.

A.Judins (VIENOTĪBA).

Saskaņā ar mūsu Krimināllikumu nosacīta notiesāšana var tikt piemērota visos gadījumos, kad maksimālais sods par pārkāpumu nepārsniedz piecus gadus.

Mēs pēdējos gados daudz diskutējam par izvarošanas gadījumiem un citiem seksuāla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, par problēmām, kas saistītas ar šiem pārkāpumiem. Un mana priekšlikuma būtība - turpmāk aizliegt nosacītas notiesāšanas piemērošanu gadījumos, ja cilvēks izdarījis izvarošanu vai veicis seksuālu vardarbību. Tādu gadījumu nav daudz, bet mēs dzirdam un redzam, ka tādi gadījumi tomēr notiek. Cilvēks veic attiecīgo darbību - izdara seksuāla rakstura noziegumu, kas saistīts ar vardarbību -, bet tiesa, uzskatīdama, ka turpmāk viņš šādas darbības neatkārtos, piemēro sodu nosacīti.

Iepriekšējā likumprojektā, strādājot ar grozījumiem Krimināllikumā, tika atbalstīts Seržanta kungs priekšlikums noteikt, ka brīvības atņemšana var tikt piemērota uz laiku, sākot no četriem gadiem. Protams, sanāk tā, ka mēs diezgan represīvi rīkosimies attiecībā uz cilvēkiem, kas veic seksuāla rakstura noziegumus, jo sanāk tā, ka minimālais sods ir četri gadi un nosacīta notiesāšana nav akceptējama, bet es domāju, ka šiem noziegumiem ir īpaši liela bīstamība, kaitīgums, tāpēc ir svarīgi attiecīgo priekšlikumu atbalstīt.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Tātad deputātiem nav iebildumu. Deputāti atbalsta.

A.Judins. Tā. 10. - deputāta Judina priekšlikums 62.pantā aizstāt vārdus „sprieduma taisīšanas” ar vārdiem „sprieduma spēkā stāšanās”. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 11. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 12. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 13. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 14.priekšlikums, ko veidojusi Juridiskā komisija, paredz jaunu redakciju Krimināllikuma 78.pantam, kurš paredz atbildību par nacionālā, etniskā un rasu naida kurināšanu. Un pirmām kārtām panta pirmajā daļā ir izslēgts vārds „apzināti”. Es lūdzu ņemt vērā, ka šī vārda izslēgšana nenozīmē, ka tādus pārkāpumus būs iespējams izdarīt aiz neuzmanības. Protams, tāda darbība ir krimināli sodāma, ja šī darbība veikta tīši. Bet patlaban mums ir paredzēts, ka darbība ir tīša, un plus vēl uzsvērts, ka tai jābūt apzinātai, jo praksē ir bijuši gadījumi, kad cilvēki norādīja, ka viņi negribēja to darīt, ka viņi neapzinājās, ka naids tiks kurināts, un būtībā tas ļoti sarežģīja panta piemērošanu.

Papildus tam divu daļu vietā tiek veidotas trīs daļas, jo patlaban mums ir problēma, kas saistīta ar faktu, ka gadījumā, ja naids tiek kurināts, izmantojot internetu, sods var tikt noteikts uz laiku līdz 10 gadiem, bet nav paredzētas alternatīvas sankcijas. Tas nav pareizi, tas nav samērīgi, jo ir acīm redzams, ka, ja kāds cilvēks atļaujas veikt darbības, izmantojot internetu, ir svarīgi paredzēt iespēju piemērot gan naudas sodu, gan arī piespiedu darbu. Un līdz ar to attiecīgais sastāvs ir izdalīts atsevišķi.

Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 15. - Juridiskās komisijas priekšlikums izslēgt 98.pantā vārdus „ozona slāni noārdošo”. Tas ir izdarīts, ņemot vērā, ka tiek veidots jauns sastāvs, kas paredz atbildību par attiecīgām darbībām. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 16. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 17. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 18. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 19. - tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz atbildību... pilnveido 99.pantu, kas definē atbildību par atkritumu apsaimniekošanas kārtības pārkāpšanu. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 20.priekšlikums paredz grozījumu 99.panta trešajā daļā. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 21. - tieslietu ministres priekšlikums veidot jaunu 104.1 panta sastāvu. Ir atbalstīts daļēji, veidojot 22. - Juridiskās komisijas priekšlikumu.

Tātad priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 22. - Juridiskās komisijas priekšlikums veidot jaunu sastāvu, kas paredz atbildību par iekārtu nelikumīgu ekspluatāciju, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, viņu mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 23. - tieslietu ministres priekšlikums veidot jaunu redakciju 110.panta otrajai daļai, kas paredz atbildību par kvalificētu patvaļīgu zvejošanu. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 24. - Krimināllikumā tiek veidota 110.panta jauna 2.1 daļa. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 25. - tieslietu ministres priekšlikums veidot jaunu redakciju 115.pantam „Īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšana un bojāšana”. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 26.priekšlikums piedāvā jaunu redakciju 130.panta trešajai daļai, kas paredz atbildību par viegla miesas bojājuma nodarīšanu. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 27. - tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz jaunu 130.1 pantu „Spīdzināšana”. Ir atbalstīts.

Turpmāk ir paredzēts, ka gadījumā, ja ir veikta spīdzināšana, bet nav nodarīts miesas bojājums - ne viegls, ne vidēja smaguma, ne smags miesas bojājums -, cilvēks var tikt saukts pie atbildības pēc attiecīgā panta. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 28. - tieslietu ministres priekšlikums. 141.panta trešajā daļā parādās jauna kvalificējoša pazīme - „izraisījusi divu vai vairāku cilvēku nāvi”. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 29. - Juridiskās komisijas priekšlikums veidot jaunu redakciju 149.1 pantam „Diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana”. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 30. - Juridiskās komisijas priekšlikums veidot jaunu redakciju 150.pantam „Sociālā naida un nesaticības izraisīšana”. Patlaban attiecīgajā pantā ir runa tikai par reliģiskā naida celšanu, bet tagad attiecīgās normas tvērums tiek paplašināts. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 31.priekšlikums. 154.2 pantā tiek papildināta cilvēku tirdzniecības definīcija, norādot arī uz tādu pazīmi, ka ir izmantota cilvēka personas ievainojamība. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 32. - tieslietu ministres priekšlikums paredz ievainojamības definīciju. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 33., kā arī vairāki citi priekšlikumi, ko iesniedza Tieslietu ministrija, saistīti ar jaunu kvalificējošu pazīmi. Proti, turpmāk ir paredzēts pastiprināt atbildību gadījumos, ja darbības rezultātā iestājusies divu vai vairāku cilvēku nāve.

33.priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 34. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 35. - analogs priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 36. - Juridiskās komisijas priekšlikums grozīt 190.1 pantu. 190.1 pantā ir paredzēta atbildība par kontrabandu - par aizliegtu vielu vai priekšmetu... par preču vai vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai. Muitas kriminālpārvalde ierosināja noteikt atbildību arī gadījumos, ja pāri robežai ir pārvietotas jaunas psihoaktīvas vielas. Patlaban atbildība ir paredzēta tikai gadījumā, ja ir pārvietotas narkotiskās vai psihotropās vielas. Šis priekšlikums ir izskatīts gan apakškomisijā, gan komisijā. Un, ņemot vērā, ka laikus tas nebija iesniegts, mēs redzam Juridiskās komisijas priekšlikumu, kas turpmāk paredz sodu par attiecīgām darbībām. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 37. - tieslietu ministres priekšlikums par jaunu kvalificējošu pazīmi - divu vai vairāku cilvēku nāvi. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 38. - analogs priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 39. - līdzīgs priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 40. - tieslietu ministres priekšlikums grozīt 231.pantu. Saskaņā ar 231.pantu pie atbildības saucami cilvēki, kas izdarījuši huligānismu. Un huligānismu mēs saprotam kā sabiedriskā miera traucēšanu. Un praksē ir gadījumi, kad būtībā, izņemot cietušo, citi cilvēki nesaskata attiecīgās darbības. Un līdz ar to pastāv jautājums: vai tiek traucēts sabiedriskais miers vai ne? Un saskaņā ar grozījumiem turpmāk paredzēts lietot citus vārdus un runāt nevis par sabiedriskā miera, bet sabiedriskās kārtības traucēšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 41. - Juridiskās komisijas priekšlikums - ir izstrādāts, ņemot vērā 42., 43.priekšlikumu un ņemot vērā Tieslietu ministrijas un Ekonomikas ministrijas viedokli. Jautājums saistīts ar būvniecības sfēru. Un, kā jūs atceraties, šis likumprojekts ir izstrādāts, ņemot vērā faktu, ka atbildība, kas bija paredzēta... kas likumā patlaban ir paredzēta par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, nav adekvāta, un pirmajā lasījumā mēs atbalstījām sodu palielināšanu. Bet uz otro lasījumu bija iesniegti priekšlikumi paredzēt atbildību arī par citām darbībām. Tātad Ekonomikas ministrija un Tieslietu ministrija pauda savu viedokli par to, kādai ir jābūt panta redakcijai, un ir izstrādāts kompromisa variants. Tātad atšķirībā no daļām, kas paredz atbildību par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, ja iestājas smagas sekas, ja bojā iet cilvēki, ir piedāvāts pirmajā daļā noteikt atbildību par būvniecību, ja tā veikta bez būvatļaujas, kā arī par būvdarbu apturēšanas nepildīšanu. Proti, tiek veidots formāls noziedzīgo nodarījumu sastāvs, un atbildība iestāsies neatkarīgi no tā, būs vai nebūs kaut kādas sekas.

Tas ir ļoti svarīgi, jo gadījumā, ja notiek būvniecība kaut kādos lielos objektos, nozīmīgos objektos, un tā tiek turpināta, neraugoties uz aizliegumu, neraugoties uz to, ka atļauja nav saņemta, tad sabiedrības intereses tiek pakļautas lielam riskam.

Mēs atbalstījām Ekonomikas ministrijas viedokli un ņēmām vērā Tieslietu ministrijas šaubas, jo Tieslietu ministrija norādīja uz problēmu, ka patlaban attiecīgajos gadījumos problēma ir risināma, ņemot vērā Administratīvā procesa likumā noteikto. Tomēr mēs uzskatām, ka tas nav pietiekami, jo ir svarīgi noteikt lielāku aizsardzību sabiedrības interesēm. Lūdzu ņemt arī vērā, ka piedāvātajā redakcijā nav runa par visām... par visādiem objektiem būvniecībā. Runa ir par situāciju, kad ir veikti trešās grupas būves būvdarbi vai daudzdzīvokļu māju būvniecība. Proti, mēs runājam par ļoti nozīmīgiem objektiem. Vakar tika apstiprināti būvnoteikumi, kas tieši definē, ko tas nozīmē, bet te runa ir par gadījumiem, kad tiek būvētas daudzstāvu mājas, kad tiek būvētas, teiksim, mājas, kuras ir paredzētas publiskai izmantošanai un kuras izmantos vairāki cilvēki, un tādēļ būtībā tādi grozījumi, mūsuprāt, ir svarīgi un nepieciešami.

Es nevaru teikt, ka mums bija absolūta vienprātība Juridiskās komisijas sēdē. Protams, arī šī redakcija var tikt pilnveidota, bet mēs uzskatām, ka ir svarīgi to atbalstīt otrajā lasījumā un uz trešo lasījumu varbūt veikt redakcionālus precizējumus. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 42. - deputāta Judina priekšlikums. Atbalstīts daļēji, iekļaujot to 41.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

A.Judins. 43. - deputāta Judina priekšlikums. Ir atbalstīts, iekļaujot to 41. - Juridiskās komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

A.Judins. 44. - tieslietu ministres priekšlikums, kas 248.pantā paredz atbildību pastiprinošus apstākļus - divu vai vairāku cilvēku nāve. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 45. - deputāta Judina priekšlikums, kas paredz atbildību par darbībām ar jaunām psihoaktīvām vielām bez nolūka tās realizēt.

Sēdes vadītāja. Uzsākam debates.

Vārds deputātam Andrejam Judinam.

A.Judins (VIENOTĪBA).

Jā, es gribu savā vārdā izskaidrot attiecīgā priekšlikuma būtību. Ja jūs atceraties, tad pirms pusgada mēs grozījām likumu, paredzot, ka gadījumā, ja ir veiktas darbības ar jaunām psihoaktīvām vielām, ir veikta to realizācija, pārvietošana vai glabāšana, tad iestājas kriminālatbildība. Bet mēs runājām... mēs nostiprinājām likuma normu, kas paredz atbildību par darbībām, kas veiktas tikai realizācijas nolūkā, taču eksperti ir norādījuši, ka pastāv liels risks, jo, aizturot pārkāpēju, mēs dzirdēsim tādu skaidrojumu, ka „es to negribēju realizēt, bet visu to kravu iegādājos savām vajadzībām”. Un pierādīt, ka tā tas nav, ir diezgan problemātiski. Mūsu Krimināllikumā, runājot par narkotiskajām un psihotropajām vielām, atbildība ir gan par darbībām, kas veiktas realizācijas nolūkā, gan par darbībām, kas izdarītas bez attiecīgā nolūka. Līdzīgam regulējumam jābūt arī gadījumā, ja mēs runājam par jaunām psihoaktīvām vielām.

Un vēl es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka mēs arī vienojāmies - un Juridiskā komisija atbalstīja šo priekšlikumu, veidojot savu redakciju -, ka turpmāk atbildība būs paredzēta arī par jaunu psihoaktīvu vielu lietošanu. Tas nenotiks uzreiz, ja cilvēks ir lietojis attiecīgās vielas - spaisus -, bet, ja viņš ir brīdināts, ka šīs vielas ir kaitīgas un ka tās nedrīkst lietot... ja viņš, neraugoties uz brīdinājumu, jau otro reizi to ir izdarījis, tad viņam būs par to jāatbild.

Tātad 45.priekšlikums ir atbalstīts daļēji, bet es lūdzu atbalstīt arī nākamo priekšlikumu.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Debates slēdzu.

Tātad deputāti piekrīt.

A.Judins. Tā. 45. - daļēji atbalstīts.

46. - Juridiskās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 47. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 48. - deputāta Judina priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 49. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 50. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 51. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 52. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 53. - tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz papildināt likumu ar jaunu pantu - 300.pantu, kas paredzēs atbildību par viltotu lietisko vai rakstveida pierādījumu iesniegšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. 54. - tieslietu ministres priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. Un pēdējais ir 55. - tieslietu ministres priekšlikums. Arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

A.Judins. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Krimināllikumā” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

A.Judins. 4.septembris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 4.septembris.

Tātad visi ārkārtas sesijas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Bet, pirms mēs reģistrējamies, es vēlos visus mūs sveikt 21.augustā un atgādināt, ka 1991.gada 21.augusts ir diena, kurā mēs svinam mūsu valsts faktisko neatkarības atgūšanu, un tas ir apliecinājums Latvijas tautas drosmei, spēkam un pārliecībai par savu valsti.

1991.gada 21.augustā pieņemtais likums ir ne vien politiskas, bet arī cilvēciskas atbildības un drosmes apliecinājums, un tā vēsturiskā nozīme ir nepārvērtējama. Līdz ar simbolisko vecās iekārtas krišanu un Latvijas Republikas starptautisku atzīšanu beidzās pārejas periods uz pilnīgu valstiskas neatkarības atjaunošanu. 21.augusts Latvijai atnesa faktisko valstisko neatkarību, atjaunojot 1918.gada 18.novembrī dibināto, okupācijas laikā mūsu sirdīs glabāto un barikādēs plecu pie pleca nosargāto Latvijas valsti. Tātad tā ir tā valsts, kuru mēs nosargājām, kuru mēs atjaunojām un kuru mūsu pienākums - katra pienākums! - ir nodot tālāk mūsu bērniem un mazbērniem.

Atcerēsimies to šodien un atcerēsimies, ka tie ir svētki! Tā ir smagi izcīnīta uzvara, jo - atšķirībā no 4.maija - 21.augustā Doma laukumā bija tanki. Tas bija ļoti svarīgs, nozīmīgs un drosmīgs lēmums, pateicoties kuram mēs varam šeit sēdēt savā valstī, savā parlamentā, pieņemt lēmumus un likumus savas valsts un savu iedzīvotāju labā.

Bet mums ir arī jubilāri.

Šodien dzimšanas diena ir deputātei Irinai Cvetkovai. Sirsnīgi sveicam! (Aplausi.)

Un man jāatvainojas mūsu Protokola nodaļas vārdā, kura bija aizmirsusi, ka mūsu zālē jūlijā bija vēl viens apaļš jubilārs. 75 gadu jubilejā sirsnīgi sveicam mūsu kolēģi Valdi Liepiņu, kuram apaļā jubileja bija 29.jūlijā! (Aplausi.) Paldies.

Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu! Paldies.

Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.

V.Orlovs (SC).

Cienījamie kolēģi no Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas! Pēc 10 minūtēm komisijas telpās notiks komisijas sēde.

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.

I.Čepāne (VIENOTĪBA).

Godātie Juridiskās komisijas locekļi! Pulksten 11.00 118.telpā notiks Juridiskās komisijas sēde. Es atkārtoju: 118.telpā Jēkaba ielā 16, nevis Juridiskās komisijas parasti pieņemtajā vietā! Es lūdzu visus ierasties, jo mums ir jāizskata ārkārtīgi svarīgi jautājumi.

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Ozoliņam.

J.Ozoliņš (RP).

Godātie Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas locekļi! Komisijas sēde pēc 10 minūtēm - pulksten 10.40.

Sēdes vadītāja. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

J.Vucāns (11.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie kolēģi! Nav reģistrējušies: Arvils Ašeradens... ir, Dzintars Ābiķis... nav, Aija Barča... nav, Edmunds Demiters... nav, Sergejs Dolgopolovs... nav, Rihards Eigims... nav, Marjana Ivanova-Jevsejeva... nav, Zanda Kalniņa-Lukaševica... nav, Klāvs Olšteins... nav, Imants Parādnieks... nav, Romualds Ražuks... nav, Vladimirs Reskājs... nav, Gatis Sprūds... nav, Inga Vanaga... nav, Ilze Viņķele... nav, Valdis Zalters... nav.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Līdz ar to ārkārtas sesijas 21.augusta sēdi pasludinu par slēgtu.

SATURA RĀDĪTĀJS
11. Saeimas ārkārtas sesijas sēde
2014. gada 21. augustā

 

Lēmuma projekts  „Par uzticības izteikšanu tieslietu ministram Gaidim Bērziņam” (Nr. 694/Lm11)
(Dok. Nr. 4139)
Ziņo - Ministru prezidente L.Straujuma
   
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” (Nr. 1209/Lp11)
(Dok. Nr. 4138, 4138A)
   
Par likumprojektu „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītā personāla izdienas pensiju likums” (Nr. 1210/Lp11)
(Dok. Nr. 4141, 4141A)
   
Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Inesei Aizstrautai šā gada 4. septembrī
(Dok. Nr. 4140)
   
Likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 1108/Lp11) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 4137)
Ziņo - dep. A.Judins
   
Debates - dep. A.Judins
  - dep. A.Judins
   
Saeimas priekšsēdētājas S.Āboltiņas uzruna sakarā ar Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto 23. gadadienu
   
Paziņojumi
  - dep. V.Orlovs
  - dep. I.Čepāne
  - dep. J.Ozoliņš
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs J.Vucāns

 

Balsojumi

Datums: 21.08.2014 10:03:53 bal001
Par - 55, pret - 27, atturas - 2. (Reģistr. - 85)
Balsošanas motīvs: Par uzticības izteikšanu tieslietu ministram Gaidim Bērziņam (694/Lm11)

Datums: 21.08.2014 10:05:41 bal002
Par - 73, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 84)
Balsošanas motīvs: Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Inesei Aizstrautai šā gada 4.septembrī

Datums: 21.08.2014 10:26:08 bal003
Par - 82, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 85)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Krimināllikumā (1108/Lp11), 2.lasījums

Svētdien, 16.jūnijā