Latvijas Republikas 11.Saeimas
ziemas sesijas otrā sēde
2014.gada 16.janvārī

Sēdi vada Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi
Frakciju viedokļi

Sēdes vadītāja. Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Ir pulksten 9.00. Sākam Saeimas 16.janvāra sēdi.

Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, informēju jūs, ka ir iesniegti divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīsdienas sēdes darba kārtībā.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi Kredītu reģistra likumā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tāpat Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa – „Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem”.

Saeimas Prezidijs ierosina Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas iesniegto likumprojektu „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies.

Nākamā darba kārtības sadaļa – „Likumprojektu izskatīšana”.

Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Labrīt, kolēģi! Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Esam pabeiguši likumu grozījumu paketes izstrādi attiecībā uz Hipotēku un zemes bankas reorganizāciju. Šis un arī turpmākie likumprojekti ir savstarpēji saistīti. Tie pārsvarā satur tehniskus labojumus, lai šo reorganizāciju varētu pabeigt un lai Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum varētu sākt strādāt. Izskatīsim visus likumprojektus.

Pirmais – „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās””. Priekšlikumu nav. Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 76, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Likumprojektam „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” nav saņemti priekšlikumi. Līdz ar to lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes komisijām””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Kolēģi! Šim likumprojektam esam saņēmuši divus priekšlikumus.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir gramatisks labojums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls precizējums attiecībā uz ģerboni. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par zemes komisijām”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 82, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Šim likumprojektam ir saņemti četri priekšlikumi, un tie visi ir guvuši atbalstu.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums par deleģējuma apmēru Ministru kabinetam. Ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. Un arī 4. - Juridiskā biroja priekšlikums - ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. Paldies, kolēģi! Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Kolēģi! Likumprojekta otrajam lasījumam neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu. Lūgums atbalstīt otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Likumprojekta otrajam lasījumam esam saņēmuši piecus priekšlikumus. Visus esam izskatījuši un daļēji atbalstījuši vai atbalstījuši.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 2.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Ozoliņš. 2. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 4. - Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 5.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Ozoliņš. Un 5. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. Kolēģi! Visus priekšlikumus esam izskatījuši. Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Kolēģi! Likumprojekta otrajam lasījumam esam saņēmuši divus priekšlikumus. Tie gan nav saistīti ar Hipotēku un zemes bankas reorganizāciju, bet ir saistīti ar likumu savstarpējo samērošanu attiecībā uz zemesgrāmatām. Zemesgrāmatu likumā šīs normas vairs nav spēkā, tāpēc mēs arī no šī likuma tās izslēdzam ārā.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību”” atbalstīšanu otrajā, galīgajā, lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 84, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

J.Ozoliņš. Paldies.

Sēdes vadītāja. Pirms mēs turpinām skatīt mūsu šīsdienas sēdes darba kārtību, daru zināmu, ka ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām tajā.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 16.janvāra sēdes darba kārtībā. Komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 86.pantu lūdz virzīt tās sagatavoto likumprojektu „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē” izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? (No zāles: „Nav iebildumu!”) Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”, trešais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.

O.Ē.Kalniņš (VIENOTĪBA).

Cienījamais Prezidij! Godātie deputāti!

Strādājam ar dokumentu Nr.3331 - „Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”.

Komisija saņēma vienu priekšlikumu no Juridiskā biroja un to atbalstīja.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

O.Ē.Kalniņš. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” atbalstīšanu trešajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu!

O.Ē.Kalniņš. Paldies.

Sēdes vadītāja. Par - 81, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, trešais lasījums.

Juridiskās komisijas vārdā - deputāts Gaidis Bērziņš.

G.Bērziņš (VL-TB/LNNK).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””. Juridiskā komisija ir saņēmusi 27 priekšlikumus.

1. - Juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 2. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir saistīts ar jauno Arodbiedrību likumu un ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 3. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 4. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar Arodbiedrību likumu un ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 5. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 6. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 7. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts 9. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

G.Bērziņš. 8.priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Tas ir Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir iekļauts 9. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

G.Bērziņš. Savukārt 9. ir Juridiskās komisijas priekšlikums par to, kāda informācija ir ievietojama Uzņēmumu reģistra mājaslapā. Un šis priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 10. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 11. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 12. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. Tāpat arī 13. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 14. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

G.Bērziņš. Arī 14.priekšlikums ir atbalstīts. Tas ir Juridiskās komisijas priekšlikums.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 15. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 16. - tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 17. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 18. - Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. Un arī 19., kas ir Juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 20. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 21. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 22. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 23. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

G.Bērziņš. Savukārt 23. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 24. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar Arodbiedrību likumu. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 25. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. 26. - tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 27. - komisijas priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

G.Bērziņš. 27. - Juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka likuma spēkā stāšanās laiku, ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

G.Bērziņš. Līdz ar to esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” atbalstīšanu trešajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Komerclikumā”, trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas vārdā - deputāts Jānis Tutins.

J.Tutins (SC).

Labrīt, cienījamie kolēģi! Komisija minētā likumprojekta trešajam lasījumam ir izskatījusi piecus... deviņus priekšlikumus.

1. - tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Komisijā tas ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Tutins. 2. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā tas tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Tutins. 3. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Tutins. 4. - deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Uzsākam debates.

Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.

J.Ozoliņš (RP).

Jā, 4.priekšlikums komisijā nav atbalstīts.

Īsumā tagad paskaidrošu, ka komisijā mums aizsākās diskusijas par trīs gadu noilguma piemērošanu tiem līgumiem par ārvalstu uzņēmumu investīcijām Latvijā, kuri ir noslēgti pirms 2010.gada 1.janvāra un kuri ir tā sauktie vecie līgumi, un kuri pašsaprotami paredzēja 10 gadu noilgumu. Un, burtiski izlasot pārejas noteikumu 16.punktu Komerclikumā, diskusijas bija... dažiem radās iespaids, ka tas attiecas uz visiem vecajiem līgumiem. Tomēr, kā Juridiskais birojs mums izstāstīja, Latvijas Republikas jau noslēgtie investīciju aizsardzības līgumi prevalē pār nacionālo regulējumu. Tas būtu jāņem vērā. Un tātad pārejas noteikumu 16.punkts ir arī jāinterpretē un jāpiemēro tādā veidā, ka tas neaizskar ārvalstu ieguldītāju tiesības, kuras izriet no vecajiem līgumiem, tas ir, neatņem prasījuma tiesības un tās saglabā.

Un tāpēc mēs uzskatījām, ka esošais regulējums ir pietiekams, un neatbalstījām Zaķa kunga priekšlikumu. Vai nu Zaķa kungs tad atsauc, vai nu tad lūgums neatbalstīt. Jūs atsaucat? Lūdzat balsojumu?

Lūgums neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Debates slēdzu. Zaķa kungs tomēr lūdz balsojumu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par 4. - deputāta Dzintara Zaķa iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 4, pret - 79, atturas - 2. Priekšlikums nav atbalstīts.

J.Tutins. 5. - tieslietu ministra Bordāna priekšlikums. Komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts 7.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Tutins. 6. - tieslietu ministra Bordāna priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts 7.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Tutins. Un 7. - Juridiskā biroja priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Tutins. 8. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Tutins. Un 9. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Tutins. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Komerclikumā” atbalstīšanu trešajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - nav, atturas - 25. Likums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā”, trešais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Tutins.

J.Tutins (SC).

Komisija minētā likumprojekta trešajam lasījumam ir saņēmusi un izskatījusi vienu priekšlikumu. Tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Tutins. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā, galīgajā, lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā” atbalstīšanu trešajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likums pieņemts. Paldies.

J.Tutins. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Arodbiedrību likums”, otrais lasījums.

Sociālo un darba lietu komisijas vārdā - deputāts Andris Buiķis.

A.Buiķis (VIENOTĪBA).

Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Mēs skatām otrajā lasījumā likumprojektu „Arodbiedrību likums”.

Jāteic, ka skatīšana komisijā bija diezgan sarežģīta. Sākumā bija kādi 15 priekšlikumi, bet beigu beigās tas viss ir reducēts uz to, ka ir palicis viens - komisijas priekšlikums, kas paredz arodbiedrību darbības tiesisko regulējumu. Un būtībā jautājums ir par to, cik lielā mērā Arodbiedrību likums var atšķirties no Biedrību un nodibinājumu likuma. Kā te pirms brīža Gaidis Bērziņš teica par Uzņēmumu reģistru, tur ir pietiekami daudz punktu... Nu, šobrīd mēs likumprojektu skatām otrajā lasījumā, un komisija atbalstīja šo vienīgo priekšlikumu.

Lūdzu jūs atbalstīt komisijas viedokli par šo likumprojektu.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta priekšlikumu.

A.Buiķis. Līdz ar to...

Sēdes vadītāja. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Arodbiedrību likums” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

A.Buiķis. Komisija vienojās par 14.februāri, jo ir paredzamas speciālistu diskusijas par apakšvienībām, kurām var būt juridiskās personas statuss, kā arī ir daži citi neskaidri jautājumi. Tātad - 14.februāris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 14.februāris. Paldies.

A.Buiķis. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””, otrais lasījums.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā - deputāte Inese Laizāne.

I.Laizāne (VL-TB/LNNK).

Labdien, cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja likumprojektu „Grozījumi likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””.

Ir saņemts viens priekšlikums - atbildīgās komisijas priekšlikums - par likuma spēkā stāšanos. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I.Laizāne. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

I.Laizāne. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 21.janvāris.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 21.janvāris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”, otrais lasījums.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā - deputāte Inese Laizāne.

I.Laizāne (VL-TB/LNNK).

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja likumprojektu „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”. Ir saņemti divi priekšlikumi.

1. - atbildīgās komisijas priekšlikums par to, kā reliģiskās organizācijas vai to iestādes reģistrē apliecības. Komisijā atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I.Laizāne. 2. - arī atbildīgās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanos.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

I.Laizāne. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 90, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

I.Laizāne. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 21.janvāris.

Sēdes vadītāja. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.janvāris. Paldies.

I.Laizāne. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu”, pirmais lasījums.

Ārlietu komisijas vārdā - deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.

O.Ē.Kalniņš (VIENOTĪBA).

Strādājam ar dokumentu Nr.3106. Šis likumprojekts ir saistīts ar Eiropas Savienības attīstības sadarbības politiku, kuras ietvaros arī Latvijai ir jāveic iemaksas Eiropas Attīstības fondā, par kuru apjomu Eiropas Savienības dalībvalstis vienojās daudzgadu budžeta finanšu shēmu ietvaros.

ES ietvaros ir panākta vienošanās, ka Eiropas Savienības dalībvalstis ik pēc pieciem gadiem izveido kārtējo Eiropas Attīstības fondu. Šis iekšējais nolīgums paredz izveidot 11. Eiropas Attīstības fondu, kurš darbosies līdz 2020.gadam un turpinās finanšu līdzekļu piešķiršanu Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajam lasījumam un atbalstīja to.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret - nav, atturas - 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.

O.Ē.Kalniņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 24.janvāris.

Sēdes vadītājs. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 24.janvāris. Paldies.

O.Ē.Kalniņš. Paldies.

Sēdes vadītāja. Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu””, otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Dzintars Kudums.

Dz.Kudums (VL-TB/LNNK).

Augsti godātie kolēģi! Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu”” otrajam lasījumam neviens priekšlikums nav saņemts.

Atbildīgā komisija lūdz atbalstīt otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu”” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 86, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

Dz.Kudums. 21.janvāris.

Sēdes vadītāja. Tātad arī šī likumprojekta trešajam lasījumam priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 21.janvāris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”.

Esam saņēmuši piecus priekšlikumus un visus daļēji vai pilnībā atbalstījuši.

1. - ekonomikas ministra Daniela Pavļuta kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 2. - ekonomikas ministra Pavļuta kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 3. ... (Pauze. No zāles dep. V.Agešins: „21.lapaspuse!”) 3. - ekonomikas ministra Pavļuta kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 4. - ekonomikas ministra Pavļuta kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti lūdz balsojumu par 4.priekšlikumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par 4. - ekonomikas ministra Daniela Pavļuta iesniegto priekšlikumu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 57, pret - nav, atturas - 27. Priekšlikums ir atbalstīts.

J.Ozoliņš. 5. - ekonomikas ministra Pavļuta kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. Tātad visus priekšlikumus esam izskatījuši.

Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

J.Ozoliņš. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 2014.gada 30.janvāris.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 30.janvāris. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā”, otrais lasījums.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vārdā - deputāts Jānis Ozoliņš.

J.Ozoliņš (RP).

Kolēģi! Strādājam ar likumprojektu „Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā”.

Esam saņēmuši 47 priekšlikumus. Komisija atbalstījusi vai daļēji atbalstījusi visus.

Atgādināšu, ka likumprojekta sākotnējais mērķis ir efektīva patērētāju tiesību un ekonomisko interešu aizsardzība un uzraudzības sistēmas izveide, optimizējot un uzlabojot uzraudzības iestāžu darbu saistībā ar komercprakses atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu.

1. - ekonomikas ministra Daniela Pavļuta kunga priekšlikums par komercprakses īstenotāju. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 2. - ekonomikas ministra Pavļuta kunga priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 8.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Ozoliņš. 3. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 4. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 5.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Ozoliņš. 5. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 6. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 7. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 8. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 9. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 10. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 11. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 12. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 13. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 14. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 15. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 16. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 17. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 18. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 19. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 20. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 21.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Ozoliņš. 21. - atbildīgās komisijas priekšlikums par atteikumu un citām līguma izbeigšanas tiesībām. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 22. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 23. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 24. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 25.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Ozoliņš. 25. ...

Sēdes vadītāja. (Noklaudzina ar āmurīti. No SC frakcijas: „Nāciet iekšā!”) Paldies.

J.Ozoliņš. 25. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 26. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 27. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 28. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 29. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 30. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 31. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums par līguma slēgšanas formulējuma maiņu. Jā, ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 32. - ekonomikas ministra Pavļuta kunga priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 33. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 34. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 35. - zemkopības ministres Laimdotas Straujumas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 36. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 37. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 38 - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 39.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Ozoliņš. 39. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 40. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 41. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 42.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Ozoliņš. 42. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 43. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts 44.priekšlikumā.

Sēdes vadītāja. Deputāti piekrīt.

J.Ozoliņš. 44. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 45. - atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 46. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums par pārejas noteikumiem. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. 47. - ekonomikas ministra Pavļuta priekšlikums par informatīvo atsauci uz ES direktīvām. Ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja. Deputāti atbalsta.

J.Ozoliņš. Kolēģi, visus priekšlikumus esam izskatījuši. Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” atbalstīšanu otrajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 92, pret un atturas - nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

J.Ozoliņš. 2014.gada 30.janvāris.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - šā gada 30.janvāris. Paldies.

Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, informētu jūs, ka ir saņemti vēl četri priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīsdienas sēdes darba kārtībā.

Tātad deputāti Zaķis, Latkovskis, Lejiņš, Ābiķis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 16.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu „Par deputātes Lienes Liepiņas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Deputāti Zaķis, Latkovskis, Lejiņš, Ābiķis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 16.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu „Par deputātes Janīnas Kursītes-Pakules atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tāpat deputāti Zaķis, Latkovskis, Lejiņš, Rībena un citi lūdz izdarīt izmaiņas 16.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu „Par deputātes Lienes Liepiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Un deputāti Zaķis, Latkovskis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 16.janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu „Par deputātes Janīnas Kursītes-Pakules ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā”. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta.

Tātad nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Grozījumi Kredītu reģistra likumā”, pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Upenieks.

J.Upenieks (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Godātie kolēģi! Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir izskatījusi likumprojektu „Grozījumi Kredītu reģistra likumā” un aicina vispirms noteikt tam steidzamību.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Kredītu reģistra likumā” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.

J.Upenieks. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Grozījumi Kredītu reģistra likumā” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 85, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.

J.Upenieks. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.janvāris, un izskatīšana - Saeimas 30.janvāra sēdē.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.janvāris, izskatīšana - Saeimas 30.janvāra sēdē. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - likumprojekts „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē”, pirmais lasījums.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vārdā - deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (VIENOTĪBA).

Augsti godātā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi! Pagājušās sesijas beigās mēs apstiprinājām likumprojektu „Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu”. Šis likumprojekts sastāvēja gan no starptautiskā līguma elementiem, gan no likuma elementiem, kas nosaka procedūru, kādā Latvijai būtu jāpieņem lēmumi, ņemot dalību Eiropas Stabilitātes mehānismā.

Pēc Juridiskā biroja ieteikuma Finanšu ministrija izstrādāja likumprojektu, kuru mēs tagad izskatām, - „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē”. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šo likumprojektu nodod pirmajam lasījumam.

Kāpēc tas ir nepieciešams?

Juridiskais birojs, analizējot iepriekš pieņemto likumprojektu pirmajā lasījumā, uzskatīja, ka ir nepieciešams atdalīt tās normas, kas ietver likumu... likuma normas. Tātad visa procedūra, kā tiek pieņemti lēmumi Latvijā, lēmumu sadalīšana, kompetenču sadalīšana, ir nepieciešama atsevišķā likumā, un šis likums tad arī to nosaka.

Līdz ar to mums ir nepieciešams apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, piešķirt šim likumprojektam steidzamību un izskatīt gan iepriekš apstiprināto likumprojektu, gan šo likumprojektu Saeimas 30.janvāra sēdē. Komisija jau ir sagatavojusi... likumprojektā „Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu” ir izskatījusi un izslēgusi visas tās normas, kas ir iekļautas šajā likumprojektā.

Lūdzu kolēģus atbalstīt likumprojekta steidzamību un likumprojekta izskatīšanu pirmajā lasījumā.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē” atzīšanu par steidzamu! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies.

Lūdzu vēlreiz zvanu! Balsosim par likumprojekta „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē” atbalstīšanu pirmajā lasījumā! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 87, pret un atturas - nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.

Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.

J.Reirs. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.janvāris, izskatīšana - 30.janvārī.

Sēdes vadītāja. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš - 21.janvāris, izskatīšana - Saeimas 30.janvāra sēdē. Paldies.

Nākamā darba kārtības sadaļa - „Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana”.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par deputātes Lienes Liepiņas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas”. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par deputātes Lienes Liepiņas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par deputātes Janīnas Kursītes-Pakules atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas”. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par deputātes Janīnas Kursītes-Pakules atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 88, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par deputātes Lienes Liepiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā”. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par deputātes Lienes Liepiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 89, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Un pēdējais mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums - lēmuma projekts „Par deputātes Janīnas Kursītes-Pakules ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu „Par deputātes Janīnas Kursītes-Pakules ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 91, pret un atturas - nav. Lēmums pieņemts. Paldies.

Pirms mēs reģistrējamies, uzklausīsim vairākus paziņojumus.

Pirmais paziņojums. Es jūs visus vēlos informēt, ka Latvijas Radio ir informējis Saeimu par to, ka Latvijas Radio 5, kurā katru ceturtdienu tika translētas Saeimas sēdes, plāno pārtraukt šo sēžu translēšanu (No zāles dep. J.Urbanovičs: „Paldies Dievam!”), sākot ar šā gada 10.februāri.

Tieši tāpat ar 10.februāri tiek plānots pārtraukt Saeimas sēžu translāciju Latvijas Radio 3 - Klasika ārpus Rīgas. (No zāles starpsaucieni: „Atbalstām!”)

Esmu jums šo vēstuli jau novizējusi, lai dzirdētu par to visu frakciju viedokļus. Lūdzu, apspriediet to frakcijās, dodiet savu vērtējumu, lai mēs varētu sagatavot atbildi Latvijas Radio, kā mēs redzam šo situāciju par sabiedrības iespējām tikt informētai par to, kas notiek Saeimas sēdēs.

Un vēl mums ir četri deputātu jautājumi.

Tātad ir saņemts deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Zariņa, Agešina un Rubika jautājums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par lobēšanas tiesisko regulējumu”. Uz šo jautājumu ir saņemta atbilde, bet atbilžu sniedzējs nevar ierasties. Tātad atbilde tiek pārcelta uz nākamo ceturtdienu.

Tāpat ir saņemts deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Zariņa, Agešina un Rubika jautājums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Lattelecom un LMT kapitāla daļu pārvaldīšanu”, kas pāradresēts ekonomikas ministram Danielam Pavļutam. Taču, tā kā par šo nav saņemta rakstveida atbilde, tad arī šīs atbildes sniegšana tiek pārcelta uz nākamo nedēļu.

Tāpat ir saņemts deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Zariņa, Agešina un Rubika jautājums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja neatkarības stiprināšanas tiesisko regulējumu”. Ministru prezidents atrodas komandējumā Somijā, tāpēc nevar sniegt atbildi uz šo jautājumu. Tātad jautājums tiek pārcelts.

Tāpat ir saņemts deputātu Elksniņa, Cvetkovas, Zariņa, Agešina un Rubika jautājums vides un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājam Danielam Pavļutam „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”. Arī tas tiek pārcelts uz nākamo nedēļu.

Tāpat ir saņemts jauns deputātu Kabanova, Agešina, Zariņa, Rubika un Orlova jautājums kultūras ministrei Dacei Melbārdei „Par akciju sabiedrības „Rīgas Kinostudija” valsts kapitāla daļu pārdošanu”. Jautājums tiks nodots ministrei.

Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu! Paldies.

Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Ivanam Klementjevam.

I.Klementjevs (SC).

Cienījamie kolēģi, kuri strādā Sporta apakškomisijā! Aicinu jūs uz sēdi komisijas telpās. Paldies. Uzreiz!

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātam Dāvim Staltam.

D.Stalts (pie frakcijām nepiederošs deputāts).

Cienījamie kolēģi! Pēc 15 minūtēm Parlamentārās izmeklēšanas komisijas pēdējā sēde. Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

J.Vucāns (11.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie kolēģi! Nav reģistrējušies: Boriss Cilevičs... nav, Jānis Dūklavs... nav, Daina Kazāka... nav, Igors Pimenovs... nav, Edvards Smiltēns... nav, Inga Vanaga... nav.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Līdz ar to Saeimas 16.janvāra sēdi pasludinu par slēgtu.

SATURA RĀDĪTĀJS
11. Saeimas ziemas sesijas 2. sēde
2014. gada 16. janvārī

Par darba kārtību
   
Par likumprojektu „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē” (Nr. 1054/Lp11)
(Dok. Nr. 3349)
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”” (Nr. 1045/Lp11) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3322B)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 1046/Lp11) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3323B)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par zemes komisijām”” (Nr. 1047/Lp11) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3324B)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā” (Nr. 1048/Lp11) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3325B)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”” (Nr. 1049/Lp11) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3326B)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” (Nr. 1050/Lp11) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3327B)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību”” (Nr. 1051/Lp11) (2.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3328B)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Par darba kārtību
   
Likumprojekts „Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” (Nr. 902/Lp11) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 3331)
   
Ziņo - dep. O.Ē.Kalniņš
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Nr. 635/Lp11) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 3334)
   
Ziņo - dep. G.Bērziņš
   
Likumprojekts „Grozījumi Komerclikumā” (Nr. 634/Lp11) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 3335)
   
Ziņo - dep. J.Tutins
   
Debates - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā” (Nr. 636/Lp11) (3.lasījums)
(Dok. Nr. 3336)
   
Ziņo - dep. J.Tutins
   
Likumprojekts „Arodbiedrību likums” (Nr. 692/Lp11) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3320)
   
Ziņo - dep. A.Buiķis
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” (Nr. 638/Lp11) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3329)
   
Ziņo - dep. I.Laizāne
   
Likumprojekts „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (Nr. 632/Lp11) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3330)
   
Ziņo - dep. I.Laizāne
   
Likumprojekts „Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014. gada līdz 2020. gadam saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu” (Nr. 987/Lp11) (1.lasījums)
(Dok. Nr. 3106, 3332)
   
Ziņo - dep. O.Ē.Kalniņš
   
Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par piesārņojumu”” (Nr. 996/Lp11) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3337)
   
Ziņo - dep. Dz.Kudums
   
Likumprojekts „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 724/Lp11) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3338)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Likumprojekts „Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” (Nr. 323/Lp11) (2.lasījums)
(Dok. Nr. 3339)
   
Ziņo - dep. J.Ozoliņš
   
Par darba kārtību
   
Likumprojekts „Grozījumi Kredītu reģistra likumā” (Nr. 1033/Lp11) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3288, 3346)
   
Ziņo - dep. J.Upenieks
   
Likumprojekts „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē” (Nr. 1054/Lp11) (1.lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr. 3349)
   
Ziņo - dep. J.Reirs
   
Lēmuma projekts „Par deputātes Lienes Liepiņas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas” (Nr. 533/Lm11)
(Dok. Nr. 3356)
   
Lēmuma projekts „Par deputātes Janīnas Kursītes Pakules atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas” (Nr. 534/Lm11)
(Dok. Nr. 3357)
   
Lēmuma projekts „Par deputātes Lienes Liepiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā” (Nr. 535/Lm11)
(Dok. Nr. 3358)
   
Lēmuma projekts „Par deputātes Janīnas Kursītes Pakules ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā” (Nr. 536/Lm11)
(Dok. Nr. 3359)
   
Paziņojums
  - Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
   
Informācija par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem
   
Informācija par deputātu N.Kabanova, V.Agešina, I.Zariņa, A.Sakovska un V.Orlova jautājumu kultūras ministrei Dacei Melbārdei „Par akciju sabiedrības „Rīgas Kinostudija” valsts kapitāla daļu pārdošanu” (Nr. 128/J11)
   
Paziņojumi
  - dep. I.Klementjevs
  - dep. D.Stalts
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs J.Vucāns

 

Balsojumi

Datums: 16.01.2014 09:02:35 bal001
Par - 76, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 80)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” (1045/Lp11), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.01.2014 09:03:16 bal002
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 82)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (1046/Lp11), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.01.2014 09:04:09 bal003
Par - 82, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par zemes komisijām” (1047/Lp11), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.01.2014 09:05:31 bal004
Par - 84, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 87)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (1048/Lp11), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.01.2014 09:06:14 bal005
Par - 85, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 88)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” (1049/Lp11), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.01.2014 09:07:27 bal006
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 88)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (1050/Lp11), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.01.2014 09:08:43 bal007
Par - 84, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 88)
Balsošanas motīvs: Grozījums likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” (1051/Lp11), 2.lasījums, steidzams

Datums: 16.01.2014 09:10:07 bal008
Par - 81, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 90)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (902/Lp11), 3.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:13:55 bal009
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 92)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (635/Lp11), 3.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:16:25 bal010
Par - 4, pret - 79, atturas - 2. (Reģistr. - 92)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Komerclikumā (634/Lp11), 3.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:17:23 bal011
Par - 60, pret - 0, atturas - 25. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Komerclikumā (634/Lp11), 3.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:18:09 bal012
Par - 85, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā (636/Lp11), 3.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:19:40 bal013
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Arodbiedrību likums (692/Lp11), 2.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:20:59 bal014
Par - 90, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (638/Lp11), 2.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:22:08 bal015
Par - 90, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā (632/Lp11), 2.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:24:31 bal016
Par - 87, pret - 0, atturas - 1. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam saskaņā ar ĀKK ... (987/Lp11), 1.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:25:28 bal017
Par - 86, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” (996/Lp11), 2.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:27:10 bal018
Par - 57, pret - 0, atturas - 27. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (724/Lp11), 2.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:27:44 bal019
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (724/Lp11), 2.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:33:14 bal020
Par - 92, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā (323/Lp11), 2.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:35:27 bal021
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Kredītu reģistra likumā (1033/Lp11), 1.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:35:48 bal022
Par - 85, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Grozījumi Kredītu reģistra likumā (1033/Lp11), 1.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:38:27 bal023
Par - 89, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē (1054/Lp11), 1.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:38:48 bal024
Par - 87, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma valdē un Direktoru padomē (1054/Lp11), 1.lasījums

Datums: 16.01.2014 09:39:39 bal025
Par - 89, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Par deputātes Lienes Liepiņas atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas (533/Lm11)

Datums: 16.01.2014 09:40:06 bal026
Par - 88, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Par deputātes Janīnas Kursītes-Pakules atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas (534/Lm11)

Datums: 16.01.2014 09:40:31 bal027
Par - 89, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Par deputātes Lienes Liepiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā (535/Lm11)

Datums: 16.01.2014 09:40:58 bal028
Par - 91, pret - 0, atturas - 0. (Reģistr. - 94)
Balsošanas motīvs: Par deputātes Janīnas Kursītes-Pakules ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā (536/Lm11)
 

Frakciju viedokļi
2014.gada 16.janvārī

 

Vadītāja. Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas šīsdienas sēde, un par tajā skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm jums pastāstīs Saeimas deputāti.

Pirmajam šodien vārds Politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu!

 

V.Agešins (SC).

Paldies.

Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Šodien es vēlos paust frakcijas viedokli par diviem jautājumiem – par Imigrācijas likuma grozījumiem un par grozījumiem ceļu satiksmes pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā.

Otrreizējai caurlūkošanai Valsts prezidenta nodotajiem Imigrācijas likuma grozījumiem saņemtos priekšlikumus Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija pēc būtības sāks skatīt tikai pēc tam, kad būs ieguvusi papildu informāciju par termiņuzturēšanās atļauju programmas ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem, valsts drošību, kā arī tautsaimniecību kopumā. To otrdien pēc iepazīšanās ar Imigrācijas likuma grozījumiem iesniegtajiem priekšlikumiem nolēma Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija, kas ar reālu darbu pie grozījumu sagatavošanas otrreizējai caurlūkošanai plāno sākt pēc apmēram divām nedēļām.

Savukārt gan Saeimas komisijas, gan valdība debatē par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā. Šonedēļ valdība atbalstīja grozījumus pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumos, tostarp jauna agresīvu autovadītāju braukšanas veida uzlabošanas ieviešanu. Proti, notiks uzvedības korekcijas grupu nodarbības, un maksa par šīm nodarbībām būs jāsedz pašam agresīvajam braucējam. Noteikumos iekļauta arī tāda jauna norma, kas paredz iespēju brīvprātīgi apmeklēt ceļu satiksmes un drošas transportlīdzekļa vadīšanas kursus; tas ļaus dzēst divus soda punktus. Savukārt, sasniedzot astoņu punktu atzīmi, tāpat kā līdz šim vadītājam tiks izsūtīts paziņojums – paziņojums par pienākumu obligāti apmeklēt kursus vai doties uz jaunieviestajām nodarbībām pie psihologa. Vēl noteikumu grozījumos ir paredzēti punkti par tādiem pārkāpumiem, par kuriem līdz šim tie netika piešķirti. Proti, piemēram, par braukšanu ar transportlīdzekli, kura stikli pārklāti ar pārklājumu, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, tiks piešķirts viens soda punkts.

Kopumā pārkāpumu uzskaites sistēma mūsu valstī darbojas kopš 2004.gada, un pēdējās izmaiņas noteikumos veiktas pirms pieciem gadiem – 2009.gadā. Šīs sistēmas mērķis ideālajā gadījumā, protams, ir nodalīt ļaunprātīgos un regulāros ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus no tiem, kas brauc saskaņā ar noteikumiem un tos pārkāpj samērā reti. Un Saeima pie šīm vadlīnijām strādā.

Paldies par uzmanību.

 

Vadītāja. Paldies Valērijam Agešinam.

Nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dana Reizniece-Ozola. Lūdzu!

 

D.Reizniece-Ozola (ZZS).

Labrīt, godātie radioklausītāji! Es savukārt vēlos jūs sveikt arī šajā politiski ļoti saspringtajā brīdī, kad vairākas partijas vienojas par sadarbību nākamajiem deviņiem mēnešiem, un vēlos mazliet vairāk pastāstīt par to, kādas ir bijušas Zaļo un Zemnieku savienības prioritātes, strādājot pie Valdības deklarācijas.

Kā jau jūs varat iedomāties, ja ir tik daudz partneru, kuriem ir jāatrod kopsaucējs darāmo darbu sarakstā, tad tā vienmēr ir tāda kompromisu rašanas paraugstunda, bet ir daži jautājumi, kuros mēs esam bijuši principiāli, un ir prieks, ka ir izdevies arī šajā procesā panākt labus rezultātus.

Pirmais uzdevums, ko mēs redzam šajā deviņu mēnešu periodā un kas nedrīkst tikt atlikts un faktiski ir pats svarīgākais, ir kvalitatīvi saplānot Eiropas fondu naudas tērēšanu nākamajiem gadiem. Un kāpēc tas ir svarīgi? Svarīgi tas ir tādēļ, lai jau šī gada otrajā pusē tās nozares, kurām pietrūkst finansējuma no valsts budžeta, varētu šo iztrūkumu aizvietot ar finansējumu no Eiropas fondiem. Īpaši vēlos uzsvērt izglītību un zinātni; zinātnieki jau ilgāku laiku gaida uz jaunu programmu sākšanu, ņemot vērā, ka iepriekšējās ir beigušās. Un, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi to darbu, kas ir jāizdara no valdības puses, darīt laicīgi, ātri un kvalitatīvi, lai zinātnieki neaizbrauktu no valsts, bet atrastu iespēju darbam šeit.

Plānojot šo fondu apguvi un arī kopumā domājot par valsts attīstību, mēs vienmēr esam uzsvēruši un arī šajās sarunās uzsvērām, ka Latvijā ir ne tikai Rīga, bet arī reģioni un, domājot par investīcijām, ir jādomā, kā attīstīt reģionus un valsts attīstības centrus.

Respektīvi, policentriska attīstība jeb līdzsvarota attīstība bija tas princips, kuru mēs lūdzām iestrādāt Valdības deklarācijā, un jāpriecājas, ka tas arī ir izdarīts. Tas nozīmē, ka, domājot par ieguldījumiem sporta zāļu celtniecībā, kultūras ēkās, kā arī uzņēmējdarbības infrastruktūrā, liels atbalsts tiks novirzīts arī reģioniem.

Runājot par reģionu attīstību, mēs vienmēr esam uzsvēruši arī pašvaldību lomu. Un te ir jāsaka, ka vienmēr ir tādas „milžu cīņas” saistībā ar to, kādi pienākumi un kāds budžeta finansējums ir valsts centrālajai valdībai un pašvaldībām. Jāņem vērā, ka pēdējos gadus ir vairāku desmitu miljonu iztrūkums pašvaldību budžetā, jo finansējums dažādu valdības pieņemto lēmumu dēļ nav nācis līdzi papildfunkcijām.

Šobrīd ir panākta vienošanās ar kolēģiem, ka šogad netiks veikti nekādi nodokļu grozījumi, kuri varētu negatīvi ietekmēt pašvaldību (un tas nozīmē – arī vietējo iedzīvotāju) maciņus un dzīves kvalitāti. Un arī turpmāk, domājot par darbaspēka nodokļu vai citu nodokļu samazinājumu, tiks meklēts risinājums, lai pašvaldībām šo iespējamo iztrūkumu kompensētu. Te ir vēl daži jautājumi, par kuriem ir jāvienojas līdz galam, bet mēs savu pozīciju esam skaidri pateikuši un ceram, ka tā tiks ņemta vērā.

Runājot par nodokļiem, jāteic, ka viena svarīga joma ir uzņēmējdarbība, un, ja ir tāds konceptuāls priekšlikums no kolēģu puses šogad būtiski nodokļus nemainīt, tad viens principiāls jautājums, uz kura risināšanu uzstājām kopā ar Nacionālo apvienību, ir jautājums par mikrouzņēmumu nodokli.

Kā jūs, iespējams, zināt, ir paredzēts, ka no nākamā gada mikrouzņēmumu nodokļa likme tiek palielināta no 9 procentiem uz 15 procentiem. Mūsuprāt, tas ir uzņēmējiem kaitīgs pasākums un faktiski var novest pie tā, ka liela daļa jauno uzņēmēju tiek piespiesti vai nu atgriezties ēnu ekonomikā, vai beigt savu darbību, un tādēļ mēs uzskatām, ka pie šī jautājuma ir jāatgriežas un ka nevis pēc gada, bet jau šogad jāstrādā pie tā, lai šī nodokļa likme tiktu atkal atjaunota 9 procentu apmērā. Iespējams, var būt runa par kādu gradāciju atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma vai uzņēmuma vecuma, bet tas jau tad ir tālāka valdības un Saeimas darba jautājums.

Atgādināšu, ka gada sākumā (pareizāk sakot, jau pagājušā gada beigās) kopā ar kolēģiem no Nacionālās apvienības un „Saskaņas Centra” iesniedzām likumprojektu par nodokļa likmes samazināšanu 9 procentu apmērā. Tā ka nu turēsim roku uz pulsa un virzīsim šo jautājumu arī tālāk, lai neaizmirstu uzņēmējus, kas galu galā ir galvenie darba vietu radītāji un nodokļu maksātāji valstī.

Tā ka, protams, vēl ir darāms liels darbs ne tikai darba plānošanā, bet arī darīšanā. Līdz vēlēšanām ir atlikuši 9 mēneši, kas nav pārāk ilgs laiks, bet tomēr pietiekami ilgs, lai to nepavadītu tādā sastinguma stāvoklī, gaidot jauno valdību, bet turpinātu darbu pie labām iestrādēm, kas būtu jāturpina mūsu sekotājiem nākamajā gadā.

Paldies par uzmanību. Un vēlu jauku dienu!

 

Vadītāja. Paldies Danai Reizniecei-Ozolai.

„Frakciju viedokļus” turpina Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas deputāts Romāns Naudiņš. Lūdzu!

 

R.Naudiņš (VL–TB/LNNK).

Labdien, godātie radioklausītāji!

Vēlos atskatīties uz to, kādi jaunumi šonedēļ un pagājušās nedēļas nogalē notikuši politikā. Var teikt, ka šī nedēļa ir pagājusi zem valdības veidošanas zīmes un ka šonedēļ arī noritējis intensīvs darbs pie Valdības deklarācijas sastādīšanas.

Šodien ir ceturtdiena, un esam nonākuši līdz tam, ka ministriju sadalījums pa politiskajām partijām ir skaidri zināms. Nacionālā apvienība jaunveidojamā valdībā strādās un rūpēsies par Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Par kultūras ministra amata kandidatūru mums, Nacionālajai apvienībai, ir skaidrība – tā ir līdzšinējā kultūras ministre Dace Melbārde, bet par tieslietu ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata kandidātiem mēs runāsim šodien frakcijas sēdē, kurā izskatīsim kandidatūras šiem amatiem.

Runājot par Valdības deklarāciju, jāteic, ka ir panāktas vairākas pozitīvas lietas, kas ietvertas arī deklarācijā. Proti, valdība ir apņēmusies līdz šā gada 1.aprīlim izstrādāt noteikumus par pensiju indeksāciju, un pensiju indeksācija varētu notikt šā gada 1.oktobrī. Ir apskatīts arī jautājums par sociālo uzņēmumu veidošanu Latvijā, par šīs programmas izstrādi. Respektīvi, ir runa par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Manuprāt, šo darbu, ko jau iesākusi Labklājības ministrija, turpinās nākošais ministrs, lai cilvēki, kuriem ir invaliditāte, cilvēki ar īpašām vajadzībām, tiktu vēl sekmīgāk iekļauti darba tirgū. Šobrīd Latvijā ir apmēram 10 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti, kuri ir bezdarbnieki, un, protams, valsts pienākums ir rūpēties arī par šiem cilvēkiem, lai viņi tiktu veiksmīgi iekļauti darba tirgū, un par cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi nelaime.

Nacionālās apvienības frakcijā mēs esam jau ķērušies pie darba saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nākotnes darba prioritātēm. Vakar mums jau bija tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāju Jaunsleiņa kungu, pārrunājām jautājumus par tiem darbiem, kas būtu darāmi reģionālās attīstības virzienā. Tas vairāk saistīts ar Eiropas struktūrfondu nākošo plānošanas periodu – no 2014.gada līdz 2020.gadam. Un tiešām prieks bija dzirdēt pašvaldību viedokli, ka pirmais uzstādījums attiecībā uz to, kādā veidā tiek izlietoti šie finanšu līdzekļi, ir tas, kādu atdevi tie sniegs uzņēmējdarbības sektoram, ja tie tiek ieguldīti izglītībā, lai šī izglītības politika palīdzētu uzņēmējdarbības sektoram nākotnē. Tātad programmas tiks veidotas, lai veidotos konkurētspējīgi uzņēmumi reģionos. Svarīgi palīdzēt esošajiem uzņēmumiem, kuri ir jau pierādījuši sevi darbā kā eksportspējīgi uzņēmumi, uzņēmumi jaunu iekārtu piegādei. Un ne mazāk svarīga, protams, ir šo uzņēmumu konkurētspēja, lai cilvēkiem reģionos būtu ne tikai darbs, bet arī pienācīgs atalgojums, un to ir iespējams panākt ar uzņēmumu konkurētspēju, izmaksu samazināšanu un tā tālāk. Kā piemēru varu minēt arī, protams, tos jautājumus, kuros mēs varbūt... mūsu domas dalās attiecībā uz nākošo struktūrfondu politiku. Mēs piekrītam Latvijas Pašvaldību savienībai, ka ir programmas, kuras varbūt vajadzētu pārskatīt tomēr un šos naudas līdzekļus novirzīt citiem pasākumiem. Tā, piemēram, paredzēts ir visā Latvijā izveidot elektromobiļu uzlādes stacijas, un tam paredzētā summa ir 20 miljoni eiro. Mūsuprāt, šobrīd par elektromobiļiem Latvijā vēl nevajadzētu īpaši sapņot, jo daudzi cilvēki reģionos pat nezina, kas tas tāds ir par brīnumu. Un es domāju, tas tuvākajos gados Latvijā varbūt nebūtu tik aktuāls jautājums, un šo naudu, kas ir paredzēta elektromobiļu uzlādes stacijām, šos 20 miljonus eiro, varbūt varētu tomēr novirzīt citiem pasākumiem, kas būtu cilvēkiem saprotami un kas tiešām dotu atdevi jau īsākā termiņā. Un, protams, viens no tādiem instrumentiem varētu būt uzņēmējdarbības veicināšana, konkurētspēja, ko jau iepriekš pieminēju.

Tāpat prieks, ka jaunveidojamās valdības deklarācijā mēs esam panākuši vienošanos par to, ka pārskatīsim mikrouzņēmumu nodokļa paaugstināšanu, šo pakāpenisko paaugstināšanu, kas norisināsies no 2015.gada. Pakāpeniski tas tiktu paaugstināts līdz 15 procentiem. Nacionālā apvienība bija pret šādu paaugstinājumu. Mēs uzskatām, ka 9 procentu likme ir jāsaglabā arī turpmākajos gados, vismaz 7–10 gadus, lai varētu plānot biznesa vidi, prognozējamu un stabilu nodokļu politiku. Valdības deklarācijā esam vienojušies, ka diskutēsim par šo jautājumu. Meklēsim kompromisus, skatīsimies, kuri ir, teiksim, tie ēnu ekonomikas punkti, kurus vajadzētu novērst, lai šo nodokli varētu 9 procentu līmenī saglabāt un savukārt varbūt iegūt līdzekļus no ēnu ekonomikas tur, kur tiešām netiek maksāti nodokļi un ir necaurspīdīga biznesa vide. Tātad prieks, ka tiešām varbūt, iespējams, atgriezīsimies pie 9 procentu likmes un nodokļa paaugstināšana nenotiks.

Tas īsumā viss.

Paldies jums par uzmanību. Vēlu jums jauku nedēļas nogali!

 

Vadītāja. Paldies Romānam Naudiņam.

Nākamajam vārds Reformu partijas frakcijas deputātam Jānim Ozoliņam. Lūdzu!

 

J.Ozoliņš (RP).

Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Es mazlietiņ par Saeimas šīsdienas sēdi pastāstīšu.

Faktiski esam pabeiguši likumprojektu paketi attiecībā uz Hipotēku un zemes bankas darbības atsākšanu (varētu tā to nosaukt) zem cita nosaukuma: tā būs Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, kura, es ceru, sāks sekmīgi strādāt jau ar 2014.gada 1.martu. Plānots, ka tā palīdzēs uzņēmējiem tanīs sektoros, kuros uzņēmēji vai iedzīvotāji nevar savas biznesa idejas īstenot vai uzņēmējdarbību veikt dēļ tā, ka ir finanšu resursu iztrūkums. Ir paredzēts apvienot Hipotēku un zemes banku, Latvijas Garantiju aģentūru un Lauku attīstības fondu zem viena nosaukuma, zem vienas struktūras. Un šai struktūrai būs arī pietiekoši daudz līdzekļu, lai uzņēmējdarbību varētu atbalstīt un sekmīgi attīstīt.

Kopumā skatoties, tas ir ļoti liels solis uz priekšu, jo faktiski ekonomiskā attīstība nav iespējama bez divām lietām – bez finanšu līdzekļiem un bez iedzīvotājiem. Un mēs Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā faktiski visus jautājumus caur šo prizmu arī skatām.

Saeimas šīsdienas sēdes otrs svarīgākais jautājums bija likumprojekts „Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”. Mēs skatījām visus jautājumus, kas saistīti ar tā sauktajiem mazajiem kredītiem, grozījumus par aizņemšanos. Cilvēki dažreiz ir uzņēmušies saistības par ļoti lielām procentu likmēm, un, šos kredītus izsniedzot, faktiski nav bijis nekāda izvērtējuma, vai šie cilvēki spēj tos atmaksāt, spēj pildīt savas saistības vai nespēj. Lai turpmāk izvairītos no gadījumiem, ka šie komersanti, šie uzņēmēji izsniedz kredītus, nepietiekami izvērtēdami klientu, iedzīvotāju maksātspēju, šis likumprojekts paredz skaidrākus nosacījumus attiecībā uz to, kāda informācija gan tai personai, kas iet aizņemties, gan tam, kurš aizdod, ir jāapskata, jāprasa. Jāizvērtē, kāda ir šīs personas spēja atmaksāt šo kredītu. Un likumprojekts... šie grozījumi paredz arī to, ka gadījumos, kad atmaksāšanas spēja patēriņa kredītiem nav tikusi izvērtēta, šim klientam vai iedzīvotājam ir tiesības maksāt par šīs naudas lietošanu tikai likumiskos procentus, tas ir, 6 procentus gadā. Un attiecībā uz mazajiem kredītiem jeb uz tādiem kredītiem, kas ir 100 latu vai mazāki jeb 142 eiro šodien, ir noteikta vienkāršāka šī maksātspējas vērtēšanas procedūra. Citiem vārdiem sakot, ja tiešām būs vajadzība pēc naudas, lai, teiksim, mašīnā benzīnu ielietu vai nopirktu pārtiku, tad, protams, aizņemšanās nebūs dikti sarežģīta, to būs iespējams izdarīt.

Tāpat šie grozījumi paredz lielākām summām obligātu pirmo iemaksu jeb attiecībā uz līgumiem, kas pārsniedz 1420 eiro jeb 1000 latu, paredz, ka kredīts izsniedzams ne vairāk kā 90 procentu apmērā (jeb, citiem vārdiem sakot, ir jābūt 10 procentu līdzmaksājumam). Tas ir nepieciešams, lai tā iedzīvotāju kategorija... pirmām kārtām, lai būtu pārdomāti lēmumi attiecībā uz aizņemšanos, lai nebūtu vilinājuma „iekrist” mārketinga akcijā un tad parakstīt kaut kādus dokumentus un aizņemties, un tad beigu beigās cilvēks saprot, ka tomēr atdot nevar, un tad ir visas nepatīkamās juridiskās procedūras, kuras neviens no tādiem labticīgiem cilvēkiem īstenībā negrib, nevēlas tanīs piedalīties.

Lai būtu šī patērētāju tiesību aizsardzība, mēs šādus likuma grozījumus esam pieņēmuši.

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā izdarīti arī grozījumi, kas attiecas uz kvalitātes nodrošināšanu ne tikai precēm, bet arī pakalpojumiem, jo ir ļoti daudz pakalpojumu sniedzēju, kas nespēj nodrošināt pakalpojumu kvalitāti. Un kā piemērs šeit jāmin ķīmiskās tīrītavas, kur ir problēmas ar to, kā serviss ir sniegts. Klients un pakalpojuma sniedzējs viens uz otru skatās: kāpēc krekls kopā neturas? Viens saka, ka tāds tas jau bija, bet otrs saka: „Nē, tas pie jums notika!” Līdz ar to tur skaidrība vajadzīga. Mēs esam šo regulējumu izstrādājuši, balstoties uz to, kā tas notiek citās valstīs, kā tas notiek citur Eiropas Savienībā, un šis regulējums būs stingrāks pret pakalpojumu sniedzējiem. Tas attiecas, starp citu, arī uz... kaut vai uz frizētavām un frizieriem. Kādā veidā tas praksē, reālajā dzīvē strādās? Es domāju, ka, visticamāk, būs piemērošanās laiks, kurā primāri tad... visi, sākot gan ar telpu uzkopējiem, gan ar ķīmiskajām tīrītavām... Redzam to, ka šāds regulējums ir nepieciešams, kvalitāte pakalpojumiem ir jāpaaugstina.

Tas īsumā viss par šodienas sēdi.

Par valdības veidošanas procesu. Straujumas kundzes piedāvātais ministru amatu sadalījums Reformu partiju pilnībā apmierina. Tas nozīmē – Iekšlietu ministrijas kompetence, Ārlietu ministrijas kompetence un Ekonomikas ministrijas kompetence paliks Reformu partijas pārraudzībā, un mēs arī turpmāk strādāsim, lai būtu mums gan labi ārējie ekonomiskie sakari, gan kārtība valstī, gan arī ekonomiskā izaugsme jeb, citiem vārdiem sakot, vairāk naudas iedzīvotājiem arī kabatās.

Paldies.

 

Vadītāja. Paldies Jānim Ozoliņam.

Un frakciju viedokļu izklāstu šodien noslēdz frakcijas VIENOTĪBA deputāts Arvils Ašeradens. Lūdzu!

 

A.Ašeradens (VIENOTĪBA).

Labdien, cienījamie radioklausītāji! Kā jau mani kolēģi teica, Saeimas šodienas sēde notika valdības veidošanas zīmē, un liekas, ka jaunā premjerministra amata kandidāte atbilstoši savam uzvārdam diezgan sekmīgi un ātri, un efektīvi virzās uz priekšu šajā jautājumā. Mēs ceram, ka jau nākamajā nedēļā varēsim balsot par jauno valdību un jaunie ministri varēs stāties savos amatos.

Jāsaka, ka, raugoties no Saeimas politikas viedokļa... no politikas veidotāju viedokļa, šī ir plaša nacionālo spēku koalīcija, kam vajadzētu nākamajos deviņos mēnešos un arī turpmāk politiskajā procesā nodrošināt stabilitāti valstī, un liekas, ka tā dodas šajā virzienā. Liekas, ka, protams, šāda politisko spēku līdzdalības paplašināšana valdībā varētu būt sarežģījusi politisko procesu, bet vienošanās par Valdības deklarācijas galvenajiem punktiem rāda, ka tas nebūt tā nav. Diezgan viegli ir atrasti kopsaucēji daudzos jautājumos, kā jūs jau dzirdējāt no iepriekšējo kolēģu runātā, un Valdības deklarācija ir sekmīgi sastādīta. Tātad atliek tikai vienoties par Ministru kabineta sastāvu. Atbildības jomas ir sadalītas. Tagad jāvienojas par ministriem, un tad varēs, tā teikt, balsot par jauno valdību.

Man liekas, viens no tādiem steidzīgiem, tādiem svarīgākiem jautājumiem, kas būtu jālemj jaunajai valdībai, ir pensiju indeksācija. Pensiju indeksācija, protams, likumā ir paredzēta, taču Labklājības ministrija ir izstrādājusi jaunu indeksācijas modeli: pensijas vairs netiktu indeksētas tikai pēc patēriņa cenu indeksa, bet tiktu indeksētas kombinēti ar darba algas nodokļu pieaugumu. Manuprāt, šī ir laba ziņa pensiju saņēmējiem, jo, kā mēs zinām, valstī patēriņa cenu indekss nav īpaši augsts. Tas nozīmētu: ja mēs paliktu pie līdzšinējās shēmas, tad pensijas tiktu indeksētas ar relatīvi nelielu skaitli. Taču savukārt, kā mēs zinām, aug darba algas. Un, kombinējot šos abus indeksus, šāds mehānisms ļautu indeksēt pensijas līdzšinējā pensiju indeksācijas līmenī, kā tas bija iepriekšējā gadā.

Tā ka es ļoti ceru, ka valdībai izdosies vienoties par šo modeli un tas nonāks pietiekami ātri Saeimā. Un, protams, būtu ļoti svarīgi to izdarīt, līdz sākas abas vēlēšanu kampaņas, jo, teiksim, tāda pensiju indeksācijas modeļa „saplosīšanas” riska gaismā varētu arī, protams, šis process apstāties. Tā ka es ceru, ka jaunā valdība strādās konstruktīvi un arī Saeima izdarīs to konstruktīvi, šo lēmumu pieņems pēc iespējas ātrāk.

Vēl viens likumprojekts, par kuru es gribu runāt, atsaucoties uz Saeimas šodienas sēdi, ir likumprojekts „Arodbiedrību likums”. Likumprojekts „Arodbiedrību likums” pietiekami ātri virzās cauri Saeimas komisijas sēdēm, un es gribu teikt, ka tā ir varbūt tāda Saeimas... tāda kā parāda atdošana sabiedrībai par to, ka likums „Par arodbiedrībām” nebija mainīts kopš 1990.gada; tajā bija izdarītas tikai dažas nelielas izmaiņas. Bet jāsaka, ka šis ir fundamentāls likums, kas sabiedrībā regulē ļoti, ļoti svarīgas attiecības – darba devēja un darba ņēmēja attiecības. Un šis likums aizstāv darba ņēmēju tiesības.

Jāsaka, ka viss likums ir izstrādāts ļoti sarežģītā kontekstā.

Arodbiedrību tiesības aizstāv konstitūcija – tas ir viens aspekts.

Otrs ir tas, ka starptautiski tiek pievērsta ļoti liela uzmanība arodbiedrību tiesību aizsardzībai. Un, protams, arī katrā valstī atsevišķi tiek ļoti rūpīgi izstrādāti arodbiedrību likumi, jo, protams, tie paredz īpašas, atsevišķas privilēģijas arodbiedrību biedriem, lai arodbiedrību biedri varētu sekmīgi piedalīties sociālajā dialogā.

Jāsaka, ka šobrīd Latvijā arodbiedrības nav īpaši... arodbiedrību kustība nav īpaši plaša. Valdības un Saeimas viedoklis ir tāds, ka, cerams, šis jaunais likums, kas tiks pieņemts, kļūs par instrumentu arodbiedrību attīstībai. Mēs redzam, ka tas ir ļoti svarīgi. Īpaši redzam to, ka, lai arī darba ņēmēju tiesības aizstāv likums, paši darba ņēmēji bieži vien nestāv savu interešu sardzē, kā mēs to redzam, piemēram, debatēs par sociālā nodokļa iemaksām. Piemēram, attiecībā uz radošajiem darbiniekiem redzam darba ņēmēju interešu ļoti vāju aizsardzību. Ir arī daudzas citas nozares jāpiemin šajā sakarā. Ja mēs skatāmies kaut vai no sociālo iemaksu, algu viedokļa, mēs redzam, ka milzīgs skaits valsts iedzīvotāju – vairāk nekā trešdaļa! – maksā nodokļus no minimālās algas. Tas ir vērtējams kā ļoti slikts stāvoklis, un šinī ziņā ir daudz darāmā.

Tā ka mēs ceram, ka šis likumprojekts drīz tiks pieņemts arī trešajā lasījumā un ka šis likums būs spēcīgs impulss arodbiedrību attīstībai Latvijā.

Paldies.

 

Vadītāja. Paldies Arvilam Ašeradenam no frakcijas VIENOTĪBA.

Līdz ar to šodienas raidījums „Frakciju viedokļi” ir izskanējis.

Paldies, ka klausījāties, un visu labu!

Svētdien, 16.jūnijā