Latvijas Republikas 10.Saeimas

rudens sesijas pirmā sēde

2010.gada 2.novembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Gundars Daudze.

 

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītājs. Godātais Valsts prezidenta kungs! Godātais Ministru prezidenta kungs! Godātie deputāti! Ekselences! Dāmas un kungi!

Es paziņoju, ka šodien saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12.pantu jaunievēlētā 10.Saeima ir sanākusi uz savu pirmo sēdi. Atbilstoši Satversmes 17.pantam šo sēdi atklāj un līdz 10.Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai vada iepriekšējās Saeimas priekšsēdētājs.

Es vēlos sveikt visus 10.Saeimā ievēlētos deputātus. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi deputāti ir tautas priekšstāvji, kuriem vēlētāji ir dāvājuši savu uzticību, lai pārstāvētu viņu intereses. To arī aicinu ikvienu no mums atcerēties, godprātīgi ikdienā pildot deputāta pienākumus.

Godātie klātesošie! Atbilstoši veiktajai reģistrācijai uz šo 10.Saeimas pirmo sēdi ir ieradušies 99 ievēlētie deputāti. Tas ir pietiekams deputātu skaits, lai sēde varētu notikt, un līdz ar to sēde tiek uzskatīta par atklātu.

(Skan valsts himna.)

Vārds uzrunai Valsts prezidentam Valdim Zatleram.

V.Zatlers (Valsts prezidents).

Augsti godātais sēdes vadītāja kungs! Cienījamās deputātes, godātie deputāti! Ekselences! Dāmas un kungi!

Šodien, 10.Saeimas pirmajā sēdē, man ir gods apsveikt visus Saeimas deputātus ar ievēlēšanu un saņemto Latvijas pilsoņu uzticību.

Pēc brīža katrs no jums dos Saeimas deputāta svinīgo solījumu, uzņemoties stiprināt Latvijas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas.

Jūsu teiktais nebūs tikai Satversmes panta atkārtošana. Katrs no jums šos vārdus izjutīs īpaši personīgi. Tobrīd jūsu labo gribu papildinās atbildība par Latvijas valsti. Es novēlu jums attaisnot vēlētāju doto uzticību un pēc labākās sirdsapziņas izmantot visu savu kompetenci un zināšanas, lai deputāta solījumu pildītu visu 10.Saeimas pilnvaru laiku.

Vēlos izmantot šo iespēju un vēlreiz pateikties visiem Latvijas pilsoņiem, kas aktīvi piedalījās vēlēšanās un atbildīgi izmantoja savas politiskās tiesības, lai noteiktu valsts nākotni. Es ļoti augstu novērtēju arī tās vēlētāju daļas izvēli, kura, neskatoties uz savas labklājības līmeņa zaudējumiem, atdeva savas balsis par 9.Saeimas iesāktās valsts ekonomiskās stabilizācijas politikas turpināšanu.

Aiz katra ievēlētā Saeimas deputāta stāv vēlētāju grupa, kas viņu ir atbalstījusi. Vēlētāji ir dažādi. Daudzveidīgas, dažbrīd pat pretrunīgas ir arī viņu intereses un vēlmes, taču pavisam noteikti visi Latvijas iedzīvotāji grib dzīvot mierā, saticībā, drošībā un labklājībā. Viņi gaida, ka katrs no jums ar savu rīcību un jūsu kopīgie lēmumi turpmāk labvēlīgi ietekmēs viņu dzīvi. Tas ir jūsu uzdevums - meklēt vienojošo un kopīgo Latvijas labā.

Demokrātiskā parlamentārā valstī parlamentam ir jābūt varas centram. Jūsu privilēģija un reizē uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvas debates par svarīgiem jautājumiem Saeimā, nevis atstāt tās tīmekļa portāliem vai ielu mītiņiem. Tāpēc es ceru, ka šī jaunā sasaukuma Saeima ieies vēsturē ar politisko spēku spēju sadarboties Latvijas tautas interesēs un deputāti netērēs savus spēkus un laiku savstarpējās ķildās. Nedrīkst personīgo ambīciju un aizspriedumu dēļ kaitēt savai valstij, kaitēt savas politiskās apvienības vai partijas kopīgajām interesēm. Jūsu rokās šobrīd ir iespēja radīt jaunu kvalitāti Latvijas politikas saturā, uzlabot tās varas institūtu darbību, stiprināt tautas uzticību valstij.

Godātie klātesošie! Dāmas un kungi! 9.Saeima ir beigusi savu darbu, tai nācās strādāt ļoti sarežģītos ekonomiskos un politiskos apstākļos, tāpēc vēlos pateikt paldies klātesošajiem 9.Saeimas deputātiem un 9.Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzes kungam par paveikto valsts ekonomiskās krīzes pārvarēšanā un Latvijas tautsaimniecības atveseļošanā, pateikties par to, ka, neskatoties uz sarežģīto iekšpolitisko situāciju, spējāt vienoties un izpildīt 9.Saeimas vēsturisko misiju - nodrošināt būtisku lēmumu pieņemšanu valsts ekonomiskās situācijas stabilizācijai.

Godātie deputāti! 10.Saeimā ievēlētie politiskie spēki sarunās Rīgas pilī man apliecināja vēlmi un spēju nodrošināt valsts ārpolitikas, drošības politikas, kā arī ekonomikas stabilizācijas programmas pēctecību. Protams, vēl priekšā ir diskusijas par to, kā vislabāk to izdarīt, taču par pamata uzstādījumiem domstarpību jūsu vidū, manuprāt, nav.

Tomēr ne mazāk svarīgi par iepriekš minētajām aktualitātēm ir arī jautājumi, kas skar valsts politisko un konstitucionālo attīstību ar skaidru mērķi nodrošināt patiesi labu valsts pārvaldību. Uzskatu, ka 10.Saeimas galvenie uzdevumi būs valsts ekonomiskās izaugsmes, konkurētspējas un politiskās vides izmaiņu nodrošināšana.

Esmu jau vairākkārt runājis par valsts mērķiem, kas ir būtiski, lai Latvija turpmāk attīstītos kā labi pārvaldīta, politiski un ekonomiski stabila, konkurētspējīga valsts.

Pirmkārt, ir nepieciešama politisko partiju kvalitatīva attīstība. Politisko spēku konsolidācija pirms 10.Saeimas vēlēšanām bija ļoti vajadzīgs un pozitīvs solis, taču šobrīd būtiski nepieciešama ir tālāka konsekventa rīcība. Politiskajām partijām ir jāapvienojas ne vien formālā sarakstā, bet jākļūst vienotām savos mērķos un programmu saturā. Partiju apvienībām jāpārtop spēcīgās partijās, kuras apvieno līdzīgi domājošus un sadarboties spējīgus patiesus līdzgaitniekus un domubiedrus.

Otrkārt, beidzot jāsaprot, ka nacionālās un etniskās intereses nav viens un tas pats. Esmu jau kritizējis Latvijas sabiedrības un politisko spēku etnisko iedalīšanos labajos un sliktajos, pareizajos un nepareizajos. Vai tiešām 20 gadus pēc valsts neatkarības atgūšanas nespējam nojaukt šīs stikla sienas? Atkārtošu: Latvija ir nacionāla valsts, un tās kā jebkuras Eiropas nacionālas valsts kopējā saziņas valoda ir valsts valoda. Ar tās palīdzību tiek nodrošināta sabiedrības integrācija un demokrātijas funkcionēšana. Šodien nevar būt nekādu šaubu nedz par latviešu valodas konstitucionālo statusu, nedz par Latvijas valstiskuma pastāvēšanas nepārtrauktību. Vēlreiz uzsveru: visi Latvijas pilsoņi un tie, kas vēlas par tādiem kļūt, neatkarīgi no viņu dzimtās valodas, ir daļa no Latvijas valsts. Viņi ir un būs mūsējie, viņi ir un būs piederīgi Latvijas valstij! Tās ir Latvijas nacionālās intereses!

Treškārt, 10.Saeimai būtu jādebatē par vēlēšanu sistēmas pilnveidošanu, proti, par vienota vēlētāju reģistra ieviešanu visās vēlēšanās, vienlaikus sākot diskusijas, radot pamatu elektroniskās balsošanas sistēmas ieviešanai valstī. Tas atvieglotu Latvijas pilsoņu dalību vēlēšanās, atrodoties ārvalstīs, kā arī atrisinātu jautājumu par vēlētāju teritoriālu piesaisti vēlēšanu iecirkņiem. Tāpat Saeimai būtu jāapspriež iespēja un nepieciešamība turpmāk izveidot vēlēšanu apgabalus ar vienādu vēlētāju skaitu ar mērķi labāk nodrošināt Satversmē noteiktā proporcionālo vēlēšanu principa ievērošanu.

Ceturtkārt, 10.Saeimai, manuprāt, būs jāpievēršas jautājumam par valsts varas atzaru līdzsvara un atsvara sistēmas pilnveidošanu. Šobrīd Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija strādā pie viedokļa par to, kā uzlabot varas atzaru līdzsvaru un sadarbību un panākt efektīvāku lēmumu pieņemšanas mehānismu, tajā skaitā par Valsts prezidenta lomu mūsdienīgā parlamentārā republikā. Komisijas darba rezultātu es gatavojos piedāvāt 10.Saeimai kā pamatu diskusijai par nepieciešamajām izmaiņām Latvijas konstitucionālajā ietvarā ar mērķi nodrošināt labu valsts pārvaldību.

Laiks nestāv uz vietas. Tikai Latvijas valsts politiskās un tiesiskās sistēmas attīstība var nodrošināt mūsu ekonomisko uzplaukumu un tautas labklājību.

Jāsaprot, ka visiem šiem lēmumiem nebūs īstermiņa raksturs. Tie attieksies arī uz nākamajām Saeimām un ietekmēs valsts dzīvi vairāku gadu desmitu perspektīvā.

Godātie deputāti! Pēc brīža, kad līdz ar jaunievēlētās Saeimas pirmo sēdi Valda Dombrovska vadītais Ministru kabinets būs nolicis savas pilnvaras, es atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei parakstīšu rīkojumu par valdības vadītāja amata kandidāta izvirzīšanu. Vēlos apliecināt, ka savu izvēli jau esmu izdarījis, balstoties uz iepriekš izvirzītajiem kritērijiem un 10.Saeimas vēlēšanās izteikto Latvijas pilsoņu uzticību. Manis izvirzītais kandidāts valdības vadītāja amatam būs Valdis Dombrovskis. Taču gribu uzsvērt, ka vēlētāju un Valsts prezidenta uzticība ir dota kredītā, kurš būs jāatpelna sūrā un grūtā darbā. Pirmais no šiem grūtajiem darbiem būs 2011.gada valsts budžets un valdības piedāvājums valsts ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai, jaunveidojamās valdības redzējums par to, kādiem jautājumiem ir jāatspoguļojas valdības deklarācijā, un tie ir jāatspoguļo ar pietiekamu konkrētības un detalizācijas pakāpi.

Godātie deputāti! Lūdzu, neaizmirstiet Satversmē noteikto principu: Ministru kabinets par savu darbību ir atbildīgs Saeimas priekšā. Lai Ministru kabinets varētu uzsākt un turpināt savu darbu, tam ir nepieciešama Saeimas uzticība.

Jums, deputātiem, ir jāgādā par to, lai Latvijas valstī būtu kompetenta valdība, kuru gan iekšpolitiski, gan starptautiski pārstāvētu spēcīgi, konkurētspējīgi, drosmīgi un labā nozīmē ambiciozi ministri, kas ir bruņojušies ar zināšanām, datiem un projektiem, kā arī ar spēju cīnīties par Latvijas interesēm jebkurā vietā un jebkurā laikā.

Savukārt Saeima ir atbildīga Latvijas tautas priekšā, kurai pieder Latvijas valsts suverenā vara.

Cienījamās deputātes, godātie deputāti! Tauta ir vienīgais jūsu darba devējs. Es novēlu jums 10.Saeimas pilnvaru laikā pieņemt tādus lēmumus, kuri Latvijas valsts vēsturē ieies kā gudri, drosmīgi un tālredzīgi. Novēlu jums visiem veiksmi jūsu darbā!

Paldies par uzmanību!

(Aplausi.)

 

Sēdes vadītājs. Paldies Valsts prezidentam Valdim Zatleram.

Godātie kolēģi! Visu 10.Saeimā ievēlēto politisko spēku pārstāvji ir vienojušies par 10.Saeimas 1.sēdes darba kārtību, un tā ir izdalīta visiem deputātiem. Vai kādam ir iebildumi pret šo darba kārtību? Iebildumu nevienam nav. Līdz ar to darba kārtība ir uzskatāma par apstiprinātu.

Pirmais apstiprinātās darba kārtības punkts ir balsu skaitītāju ievēlēšana.

Katrs Saeimā ievēlētais politiskais spēks ir izvirzījis vienu kandidātu balsu skaitītājiem.

Einārs Cilinskis no nacionālās apvienības „Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” ir izvirzījis Inesi Laizāni.

Jānis Urbanovičs no politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” ir izvirzījis Artūru Rubiku.

Augusts Brigmanis no Zaļo un Zemnieku savienības ir izvirzījis Ingmāru Līdaku.

Māris Kučinskis no partiju apvienības „Par Labu Latviju” ir izvirzījis Ritu Strodi.

Dzintars Zaķis no politisko partiju apvienības „Vienotība” ir izvirzījis Ilzi Viņķeli.

Godātie kolēģi! Vai jums ir iebildumi, ja balsošana notiek par visiem balsu skaitītājiem kopā? Deputāti neiebilst.

Līdz ar to es jūs aicinu balsot, paceļot roku, jo, kamēr nav pārbaudīts tas, ka tiešām elektroniskā balsošanas sistēma darbojas, mēs to nedrīkstam izmantot. Un tāpēc es aicinu pacelt roku visus, kas ir „par” izvirzītajiem balsu skaitītājiem! Paldies. Acīm redzams vairākums. Kas „pret”? Pret - nav. Kas atturas? Arī neviens neatturas. Līdz ar to balsu skaitītāji ir uzskatāmi par ievēlētiem.

Nākamais darba kārtības punkts ir pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vēlēšanas.

Arī darbam pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā katrs politiskais spēks ir izvirzījis vienu kandidātu.

Einārs Cilinskis no nacionālās apvienības „Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” ir izvirzījis Raivi Dzintaru.

Jānis Urbanovičs no politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” ir izvirzījis Vitāliju Orlovu.

Augusts Brigmanis no Zaļo un Zemnieku savienības ir izvirzījis Jāni Strazdiņu.

Māris Kučinskis no partiju apvienības „Par Labu Latviju” ir izvirzījis Imantu Jāni Bekešu.

Dzintars Zaķis no politisko partiju apvienības „Vienotība” ir izvirzījis Ainaru Latkovski.

Līdzīgi kā jau iepriekšējā balsojumā jautājums ir - vai kādam ir iebildumi pret to, ka mēs balsojam par visiem pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļiem vienlaikus? Deputāti neiebilst.

Līdz ar to lūdzu jūs, paceļot roku, balsot par šiem izvirzītajiem kandidātiem! Tātad, lūdzu, kas „par”? Paldies. Kas „pret”? Pret - nav. Kas atturas? Nav. Līdz ar to iepriekš minētie kandidāti vienbalsīgi ir ievēlēti.

Lai varētu tikko ievēlētie pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļi sagatavot ziņojumu un lēmuma projektu par deputātu pilnvaru apstiprināšanu, ir nepieciešams pārtraukums.

Un līdz ar to tiek izsludināts pārtraukums līdz pulksten 12.00.

Tātad Saeimas sēde atsāksies pulksten 12.00.

Paldies.

(Pārtraukums.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 9.Saeimas priekšsēdētājs

Gundars Daudze.

 

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Pulkstenis ir 12.00.

Turpināsim Saeimas 2.novembra sēdi.

Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir gatava sniegt ziņojumu par deputātu pilnvarām.

Komisijas vārdā - deputāts Ainars Latkovskis.

A.Latkovskis.

Godājamais sēdes vadītāj! Kolēģi! Dāmas un kungi! 10.Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija jūsu ievēlētajā sastāvā (pa vienam pārstāvim no katras Saeimā esošās frakcijas) ir noturējusi savu pirmo sēdi un sagatavojusi ziņojumu Saeimai.

Komisija tika ievēlēta, lai pildītu Satversmes 18.pantā noteikto, ka Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras.

Par pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdes vadītāju un ziņotāju Saeimas sēdē ievēlēja komisijas locekli Ainaru Latkovski.

Komisija noklausījās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Arņa Cimdara informāciju par sagatavošanās darbu 10.Saeimas vēlēšanām, to organizāciju un norisi.

Komisija iepazinās ar Centrālās vēlēšanu komisijas balsu skaitīšanas protokolu, kā arī ar EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja nepilna apjoma misijas vēlēšanu novērošanai starpziņojumu.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars informēja komisiju, ka vēlēšanas bijušas atklātas un profesionāli organizētas.

Arī EDSO starptautiskie novērotāji savā starpziņojumā atzina, ka vēlēšanas vadītas caurskatāmi un efektīvi, tajā skaitā - novērotāju apmeklētajās ieslodzījuma vietās.

10.Saeimas vēlēšanas bija pirmās, kuras notika pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas, bez rajonu vēlēšanu komisijām.

Vēlēšanu iecirkņu darba laika izmaiņas, kuras tika apstiprinātas 9.Saeimas laikā, kopumā vērtējamas pozitīvi, bet 10.Saeimas deputātiem būtu jādiskutē par optimālāko papildus balsošanas iespēju.

Izskatījusi visus komisijas rīcībā esošos dokumentus, Latvijas Republikas 10.Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir konstatējusi, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 18.pantu zvērestu (svinīgo solījumu) ir tiesīgi dot šādi deputātu kandidāti: Dzintars Ābiķis, Solvita Āboltiņa, Jānis Ādamsons, Valērijs Agešins, Arvils Ašeradens, Uldis Augulis, Aija Barča, Imants Jānis Bekešs, Silva Bendrāte, Andris Bērziņš (ievēlēts no Vidzemes vēlēšanu apgabala), Andris Bērziņš (ievēlēts no Zemgales vēlēšanu apgabala), Gaidis Bērziņš, Augusts Brigmanis, Andris Buiķis, Aleksejs Burunovs, Boriss Cilevičs, Einārs Cilinskis, Ingrīda Circene, Ingmārs Čaklais, Ilma Čepāne, Lolita Čigāne, Ints Dālderis, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Valdis Dombrovskis, Aivars Dronka, Ina Druviete, Jānis Dūklavs, Raivis Dzintars, Rihards Eigims, Sarmīte Ēlerte, Sergejs Fjodorovs, Guntars Galvanovskis, Valentīns Grigorjevs, Iveta Grigule, Dzintra Hirša, Aleksejs Holostovs, Aleksandrs Jakimovs, Nikolajs Kabanovs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Artis Kampars, Rasma Kārkliņa, Jānis Klaužs, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Armands Krauze, Valērijs Kravcovs, Ģirts Valdis Kristovskis, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte-Pakule, Visvaldis Lācis, Inese Laizāne, Ainars Latkovskis, Atis Lejiņš, Ingmārs Līdaka, Imants Viesturs Lieģis, Aleksejs Loskutovs, Igors Meļņikovs, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Ņikita Ņikiforovs, Klāvs Olšteins, Vitālijs Orlovs, Artis Pabriks, Imants Parādnieks, Igors Pimenovs, Dzintars Rasnačs, Dace Reinika, Dana Reizniece, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena, Dmitrijs Rodionovs, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Aleksandrs Sakovskis, Kārlis Seržants, Juris Silovs, Edvards Smiltēns, Vitauts Staņa, Jānis Strazdiņš, Rita Strode, Kārlis Šadurskis, Andris Šķēle, Staņislavs Šķesters, Inese Šlesere, Ainārs Šlesers, Aigars Štokenbergs, Jānis Tutins, Guntis Ulmanis, Jānis Urbanovičs, Raimonds Vējonis, Andris Vilks, Ilze Viņķele, Jānis Vucāns, Dzintars Zaķis, Edgars Zalāns, Mihails Zemļinskis, Oskars Zīds un Igors Zujevs.

10.Saeimas pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ierosina apstiprināt Saeimas lēmuma projektu par 10.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies Latkovska kungam par ziņojumu.

Un tagad, godātie kolēģi, es alfabētiskā secībā aicināšu jūs tribīnē dot svinīgo solījumu un pēc tam šo solījumu apstiprināt ar savu parakstu.

Lūdzu, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim!

Dz.Ābiķis.

Labdien, cienījamie kolēģi!

Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds Solvitai Āboltiņai.

S.Āboltiņa.

Es, Solvita Āboltiņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Jānim Ādamsonam, bet viņš šodienas sēdē nepiedalās.

Tāpēc vārds Valērijam Agešinam.

V.Agešins.

Es, Valērijs Agešins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Arvilam Ašeradenam.

A.Ašeradens.

Es, Arvils Ašeradens, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Uldim Augulim.

U.Augulis.

Augsti godātais sēdes vadītāj! Cienītās dāmas! Godātie kungi!

Es, Uldis Augulis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds Aijai Barčai.

A.Barča.

Es, Aija Barča, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Imantam Jānim Bekešam.

I.J.Bekešs.

Es, Imants Jānis Bekešs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Silvai Bendrātei.

S.Bendrāte.

Es, Silva Bendrāte, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Andrim Bērziņam, kurš ievēlēts no Vidzemes vēlēšanu apgabala.

 

A.Bērziņš (Vidzemes v/a).

Es, Andris Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds Andrim Bērziņam, kurš ievēlēts no Zemgales vēlēšanu apgabala.

A.Bērziņš (Zemgales v/a).

Es, Andris Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Gaidim Bērziņam.

G.Bērziņš.

Es, Gaidis Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Augustam Brigmanim.

A.Brigmanis.

Es, Augusts Brigmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Andrim Buiķim.

A.Buiķis.

Es, Andris Buiķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Aleksejam Burunovam.

A.Burunovs.

Es, Aleksejs Burunovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Borisam Cilevičam.

B.Cilevičs.

Es, Boriss Cilevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Eināram Cilinskim.

E.Cilinskis.

Es, Einārs Cilinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ingrīdai Circenei.

I.Circene.

Es, Ingrīda Circene, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ingmāram Čaklajam.

I.Čaklais.

Labdien! Es, Ingmārs Čaklais, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ilmai Čepānei.

I.Čepāne.

Es, Ilma Čepāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Lolitai Čigānei.

L.Čigāne.

Es, Lolita Čigāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Intam Dālderim.

I.Dālderis.

Es, Ints Dālderis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Nākamais saskaņā ar alfabētu sarakstā ir Gundars Daudze.

G.Daudze.

Es, Gundars Daudze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Sergejam Dolgopolovam.

S.Dolgopolovs.

Es, Sergejs Dolgopolovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Jānim Dombravam.

J.Dombrava.

Es, Jānis Dombrava, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Valdim Dombrovskim.

V.Dombrovskis.

Es, Valdis Dombrovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Aivaram Dronkam.

A.Dronka.

Es, Aivars Dronka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Inai Druvietei.

I.Druviete.

Es, Ina Druviete, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Jānim Dūklavam.

J.Dūklavs.

Es, Jānis Dūklavs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Raivim Dzintaram.

 

R.Dzintars.

Es, Raivis Dzintars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Rihardam Eigimam.

R.Eigims.

Es, Rihards Eigims, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Sarmītei Ēlertei.

S.Ēlerte.

Es, Sarmīte Ēlerte, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Sergejam Fjodorovam.

S.Fjodorovs.

Es, Sergejs Fjodorovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Guntaram Galvanovskim.

G.Galvanovskis.

Labdien!

Es, Guntars Galvanovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Valentīnam Grigorjevam.

V.Grigorjevs.

Es, Valentīns Grigorjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds Ivetai Grigulei.

I.Grigule.

Es, Iveta Grigule, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Dzintrai Hiršai.

Dz.Hirša.

Es, Dzintra Hirša, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Aleksejam Holostovam.

A.Holostovs.

Es, Aleksejs Holostovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Aleksandram Jakimovam.

A.Jakimovs.

Es, Aleksandrs Jakimovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Nikolajam Kabanovam.

N.Kabanovs.

Es, Nikolajs Kabanovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ojāram Ērikam Kalniņam.

O.Ē.Kalniņš.

Es, Ojārs Ēriks Kalniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds Artim Kamparam.

A.Kampars.

Es, Artis Kampars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Rasmai Kārkliņai.

R.Kārkliņa.

Es, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Jānim Klaužam.

J.Klaužs.

Es, Jānis Klaužs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Andrejam Klementjevam.

A.Klementjevs.

Es, Andrejs Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ivanam Klementjevam.

I.Klementjevs.

Es, Ivans Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Armandam Krauzem.

A.Krauze.

Es, Armands Krauze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Valērijam Kravcovam.

V.Kravcovs.

Es, Valērijs Kravcovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ģirtam Valdim Kristovskim.

Ģ.V.Kristovskis.

Es, Ģirts Valdis Kristovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Mārim Kučinskim.

 

M.Kučinskis.

Es, Māris Kučinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Janīnai Kursītei-Pakulei.

J.Kursīte-Pakule.

Es, Janīna Kursīte-Pakule, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Visvaldim Lācim.

V.Lācis.

Es, Visvaldis Lācis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti un godprātīgi pildīt un pēc labākās apziņas savus pienākumus, ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Inesei Laizānei.

I.Laizāne.

Es, Inese Laizāne, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ainaram Latkovskim.

A.Latkovskis.

Es, Ainars Latkovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Atim Lejiņam.

 

A.Lejiņš.

Es, Atis Lejiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ingmāram Līdakam.

I.Līdaka.

Es, Ingmārs Līdaka, uzņemoties Saeimas deputāta pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Imantam Viesturam Lieģim.

I.V.Lieģis.

Es, Imants Viesturs Lieģis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Aleksejam Loskutovam.

A.Loskutovs.

Es, Aleksejs Loskutovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Igoram Meļņikovam.

I.Meļņikovs.

Es, Igors Meļņikovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Sergejam Mirskim.

 

S.Mirskis.

Es, Sergejs Mirskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Vladimiram Nikonovam.

V.Nikonovs.

Es, Vladimirs Nikonovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ņikitam Ņikiforovam.

Ņ.Ņikiforovs.

Es, Ņikita Ņikiforovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Nākamajam vārds Klāvam Olšteinam, bet viņš ģimenes apstākļu dēļ šobrīd nevar vairs piedalīties mūsu šodienas sēdē. Acīmredzot viņš varēs šo svinīgo solījumu nodot kādā no nākamajām sēdēm.

Tāpēc vārds Vitālijam Orlovam.

V.Orlovs.

Es, Vitālijs Orlovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Artim Pabrikam.

A.Pabriks.

Dāmas un kungi! Es, Artis Pabriks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Imantam Parādniekam.

I.Parādnieks.

Es, Imants Parādnieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds Igoram Pimenovam.

I.Pimenovs.

Es, Igors Pimenovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Dzintaram Rasnačam.

Dz.Rasnačs.

Es, Dzintars Rasnačs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Dacei Reinikai.

D.Reinika.

Es, Dace Reinika, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Danai Reizniecei.

D.Reizniece.

Es, Dana Reizniece, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, latviešu tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ivanam Ribakovam.

I.Ribakovs.

Es, Ivans Ribakovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ingunai Rībenai.

I.Rībena.

Es, Inguna Rībena, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Dmitrijam Rodionovam.

D.Rodionovs.

Es, Dmitrijs Rodionovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Artūram Rubikam.

A.Rubiks.

Es, Artūrs Rubiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Raimondam Rubikam.

R.Rubiks.

Es, Raimonds Rubiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Aleksandram Sakovskim.

A.Sakovskis.

Es, Aleksandrs Sakovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Kārlim Seržantam.

K.Seržants.

Es, Kārlis Seržants, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Jurim Silovam.

J.Silovs.

Es, Juris Silovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Edvardam Smiltēnam.

E.Smiltēns.

Dāmas un kungi!

Es, Edvards Smiltēns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Vitautam Staņam.

V.Staņa.

Es, Vitauts Staņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Jānim Strazdiņam.

J.Strazdiņš.

Es, Jānis Strazdiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Ritai Strodei.

R.Strode.

Es, Rita Strode, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Kārlim Šadurskim.

K.Šadurskis.

Es, Kārlis Šadurskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Andrim Šķēlem.

A.Šķēle.

Es, Andris Šķēle, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Staņislavam Šķesteram.

S.Šķesters.

Es, Staņislavs Šķesters, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds Inesei Šleserei.

I.Šlesere.

Es, Inese Šlesere, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Aināram Šleseram.

A.Šlesers.

Es, Ainārs Šlesers, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Aigaram Štokenbergam.

A.Štokenbergs.

Es, Aigars Štokenbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Jānim Tutinam.

J.Tutins.

Es, Jānis Tutins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Guntim Ulmanim.

G.Ulmanis.

Es, Guntis Ulmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Jānim Urbanovičam.

J.Urbanovičs.

Es, Jānis Urbanovičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Raimondam Vējonim.

R.Vējonis.

Es, Raimonds Vējonis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, pildīt savus pienākumus godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Andrim Vilkam.

A.Vilks.

Es, Andris Vilks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Vārds Ilzei Viņķelei.

I.Viņķele.

Es, Ilze Viņķele, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Jānim Vucānam.

J.Vucāns.

Es, Jānis Vucāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Dzintaram Zaķim.

Dz.Zaķis.

Es, Dzintars Zaķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Edgaram Zalānam.

E.Zalāns.

Es, Edgars Zalāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Mihailam Zemļinskim.

M.Zemļinskis.

Es, Mihails Zemļinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Oskaram Zīdam.

O.Zīds.

Es, Oskars Zīds, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Vārds Igoram Zujevam.

I.Zujevs.

Es, Igors Zujevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus.

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Tā kā Jānis Ādamsons un Klāvs Olšteins nevarēja šodien dot svinīgo solījumu, tad viņu pilnvaras šodienas Saeimas sēdē nevar tikt apstiprinātas.

Tāpēc es aicinu jūs balsot par sekojošu Saeimas lēmuma projektu:

„Latvijas Republikas Saeima nolemj apstiprināt 10.Saeimas deputāta pilnvaras Dzintaram Ābiķim, Solvitai Āboltiņai, Valērijam Agešinam, Arvilam Ašeradenam, Uldim Augulim, Aijai Barčai, Imantam Jānim Bekešam, Silvai Bendrātei, Andrim Bērziņam, kurš ievēlēts no Vidzemes vēlēšanu apgabala, Andrim Bērziņam, kurš ievēlēts no Zemgales vēlēšanu apgabala, Gaidim Bērziņam, Augustam Brigmanim, Andrim Buiķim, Aleksejam Burunovam, Borisam Cilevičam, Eināram Cilinskim, Ingrīdai Circenei, Ingmāram Čaklajam, Ilmai Čepānei, Lolitai Čigānei, Intam Dālderim, Gundaram Daudzem, Sergejam Dolgopolovam, Jānim Dombravam, Valdim Dombrovskim, Aivaram Dronkam, Inai Druvietei, Jānim Dūklavam, Raivim Dzintaram, Rihardam Eigimam, Sarmītei Ēlertei, Sergejam Fjodorovam, Guntaram Galvanovskim, Valentīnam Grigorjevam, Ivetai Grigulei, Dzintrai Hiršai, Aleksejam Holostovam, Aleksandram Jakimovam, Nikolajam Kabanovam, Ojāram Ērikam Kalniņam, Artim Kamparam, Rasmai Kārkliņai, Jānim Klaužam, Andrejam Klementjevam, Ivanam Klementjevam, Armandam Krauzem, Valērijam Kravcovam, Ģirtam Valdim Kristovskim, Mārim Kučinskim, Janīnai Kursītei-Pakulei, Visvaldim Lācim, Inesei Laizānei, Ainaram Latkovskim, Atim Lejiņam, Ingmāram Līdakam, Imantam Viesturam Lieģim, Aleksejam Loskutovam, Igoram Meļņikovam, Sergejam Mirskim, Vladimiram Nikonovam, Ņikitam Ņikiforovam, Vitālijam Orlovam, Artim Pabrikam, Imantam Parādniekam, Igoram Pimenovam, Dzintaram Rasnačam, Dacei Reinikai, Danai Reizniecei, Ivanam Ribakovam, Ingunai Rībenai, Dmitrijam Rodionovam, Artūram Rubikam, Raimondam Rubikam, Aleksandram Sakovskim, Kārlim Seržantam, Jurim Silovam, Edvardam Smiltēnam, Vitautam Staņam, Jānim Strazdiņam, Ritai Strodei, Kārlim Šadurskim, Andrim Šķēlem, Staņislavam Šķesteram, Inesei Šleserei, Aināram Šleseram, Aigaram Štokenbergam, Jānim Tutinam, Guntim Ulmanim, Jānim Urbanovičam, Raimondam Vējonim, Andrim Vilkam, Ilzei Viņķelei, Jānim Vucānam, Dzintaram Zaķim, Edgaram Zalānam, Mihailam Zemļinskim, Oskaram Zīdam un Igoram Zujevam.

Godātie kolēģi! Kas par šo lēmuma projektu, lūdzu, paceliet roku! Paldies. Kas pret? Kas atturas? Nav. Līdz ar to lēmums pieņemts vienbalsīgi, un atbilstoši Satversmes 18.pantam iepriekš minēto 10.Saeimas deputātu pilnvaras ir apstiprinātas.

Godātie kolēģi! Nākamais darba kārtības jautājums - Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Saeimas Prezidija locekļu vēlēšanas notiek ar vēlēšanu zīmēm. Es aicinu Ingmāru Līdaku balsu skaitītāju vārdā informēt mūs par to, kā notiks balsošana.

Kamēr Ingmārs Līdaka dodas uz tribīni, es informēju, ka Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja amatam ir izvirzīts viens kandidāts - deputāte Solvita Āboltiņa. (No zāles dep. J.Urbanovičs: „Kāpēc viens?”) Šo kandidatūru ir izvirzījis Saeimas deputāts Dzintars Zaķis.

Tagad vārds Ingmāram Līdakam.

I.Līdaka.

Cienījamie kolēģi! Vispirms par balsu skaitītāju protokoliem.

Par balsu skaitītājiem tika izvirzīti Ilze Viņķele, Inese Laizāne, Rita Strode, Artūrs Rubiks un Ingmārs Līdaka.

Balsu skaitītāju protokols Nr.1. Balsu skaitītāji vienbalsīgi vienojās par savu pārstāvi izvirzīt Ingmāru Līdaku. Turpmāk balsu skaitītāju viedokli paudīšu es.

Balsu skaitītāju protokols Nr.2. Balsu skaitītāji pārbaudīja elektroniskās balsu skaitīšanas sistēmu. Elektroniskās balsu skaitīšanas sistēma darbojas precīzi. Varēsim turpmāk to lietot.

Biļetenu jūs saņemsiet, pa šīm durvīm dodoties uz Balsošanas zāli. Biļetenā būs, cik es sapratu, viena kandidatūra. Būs ļoti vienkārši. Ja ir viena kandidatūra, tad iepretim tās vārdam un uzvārdam jūs ievilksiet attiecīgajā kvadrātiņā, laukumiņā krustiņu... attiecīgajā ailē - vai nu „par”, vai „pret”.

Ja būs divas, trīs vai vairāk kandidatūras, tad ir jāpauž viedoklis par katru biļetenā ierakstīto kandidātu. Tātad, piemēram, par vienu plusiņš ailītē „par”, par pārējiem - krustiņš ailītē „pret”.

Par nederīgiem tiek atzīti biļeteni, kuros vispār nav izdarītas atzīmes. Var balsot pret visiem. Pretējais nav iespējams.

Lūgums nesvītrot, ja jūs gribat noraidīt šo kandidatūru. Lūdzu nesvītrot un neizdarīt papildu atzīmes. Tātad ir jāizdara tikai vienā kvadrātiņā zem attiecīgā vārda „par” vai „pret” konkrēta atzīme. To skaidroju tāpēc, ka diemžēl iepriekšējā Saeimā tieši šādā veidā ļoti bieži deputāti kļūdījās.

Paldies.

Sēdes vadītājs. Paldies.

Kā jau es teicu, ir izvirzīts viens kandidāts šim amatam, citi kandidāti nav izvirzīti. Līdz ar to acīmredzot mēs balsosim „par” vai „pret” šo vienu kandidātu.

Godātie kolēģi! Pēc balsošanas, kad būs apkopoti balsošanas rezultāti, jūs tiksiet ar zvanu aicināti zālē. Lūdzu būt uzmanīgiem un nenokavēt to brīdi, kad sēde tiks turpināta.

(Pārtraukums.)

 

Gundars Daudze.

 

Sēdes vadītājs. Godātie kolēģi! Turpinām 10.Saeimas pirmo sēdi. Atgādinu, ka mēs šobrīd izskatām nākamo darba kārtības punktu - 10.Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Balsu skaitītāju vārdā - deputāts Ingmārs Līdaka.

 

I.Līdaka.

Cienījamie deputāti! Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.3 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot 10.Saeimas priekšsēdētāju 2010.gada 2.novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.1.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 97 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu - nav.

Dzēstas atlikušās 23 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 97 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 96 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgu atzīta 1 vēlēšanu zīme.

Pret visiem kandidātiem balsots nav.

Par Solvitu Āboltiņu nodotās balsis: par - 77, pret - 19.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par 10.Saeimas priekšsēdētāju ievēlēta Solvita Āboltiņa.

Apsveicu!

(Aplausi.)

 

Sēdes vadītājs. Paldies.

Apsveicu Solvitu Āboltiņu! Vēlu veiksmi, izturību un principialitāti un aicinu ieņemt vietu Saeimas Prezidijā un turpināt vadīt Latvijas Republikas 10.Saeimas pirmo sēdi.

Paldies.

(Aplausi.)

 

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja

Solvita Āboltiņa.

Sēdes vadītāja. Paldies, kolēģi, par uzticību.

Mani 9.Saeimas kolēģi ir uzticējuši man savukārt pateikt paldies 9.Saeimas priekšsēdētājam par to, ka viņš uzņēmās Saeimas priekšsēdētāja pienākumus ļoti grūtā un sarežģītā brīdī, vadīja Saeimu ļoti pretrunīgi vērtētā laikā, vienmēr centās būt šīs mājas aizstāvis, vienmēr centās, lai mēs justos kā aiz drošas sienas, un tas viņam arī izdevās. Un es zinu, ka viņš būs man blakus un nekad neliegs savu padomu jums, un arī turpinās vadīt dažkārt sēdes.

Paldies, Gundar!

(Aplausi.)

 

Turpinām sēdi saskaņā ar apstiprināto darba kārtību. Nākamais darba kārtības punkts ir Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas.

Ir saņemts viens iesniegums no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un to ir parakstījis Augusts Brigmanis. Ir izvirzīts viens kandidāts Saeimas priekšsēdētāja biedra amatam - Gundars Daudze.

Vai ir vēl citi iesniegumi? Ja citu iesniegumu nav, tātad ir tikai šī viena izvirzītā kandidatūra. Vai balsu skaitītāji ir sagatavojušies darbam? Lūdzu Ingmāru Līdaku balsu skaitītāju vārdā vēlreiz informēt deputātus par kārtību, kādā notiks vēlēšanas.

 

I.Līdaka.

Man prieks, kolēģi, ka bijāt ļoti pareizi visu sapratuši. Tā turpināt!

Sēdes vadītāja. Paldies.

Jūs tiksiet aicināti Saeimas zālē atpakaļ ar zvanu. Tātad pagaidām, lūdzu, balsošana. Un līdz tam brīdim pārtraukums.

Paldies.

(Pārtraukums.)

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja

Solvita Āboltiņa.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Es aicinu ieņemt vietas. Turpināsim Saeimas 2.novembra sēdi.

Vārds balsu skaitītājam Ingmāram Līdakam.

I.Līdaka.

Cienījamie kolēģi! Tātad 10.Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.4 par balsošanas rezultātiem, ievēlot 10.Saeimas priekšsēdētāja biedru 2010.gada 2.novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.2.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanu zīmes.

Dzēstas atlikušās 22 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 98 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgām atzīto vēlēšanu zīmju nav.

Par Gundaru Daudzi nodotās balsis:

par - 88, pret - 10.

Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par 10.Saeimas priekšsēdētājas biedru ievēlēts Gundars Daudze. Apsveicam!

(Aplausi.)

 

Sēdes vadītāja. Es apsveicu Gundaru Daudzi un aicinu viņu ieņemt vietu Saeimas Prezidijā. Lūdzu!

Arī nākamais darba kārtības punkts ir Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas.

Ir saņemts viens iesniegums: politisko partiju apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija ievēlēšanai par Saeimas priekšsēdētāja biedru ir izvirzījusi deputātu Andreju Klementjevu. Šo iesniegumu ir parakstījis Jānis Urbanovičs.

Vai ir citi iesniegumi? Citu iesniegumu nav. Tātad Saeimas priekšsēdētāja biedra amatam ir izvirzīta viena kandidatūra. Un jums jau ir zināma vēlēšanu kārtība. Tātad, lūdzu, ieņemiet vietas rindā pie balsošanas! Sākas pārtraukums. Jūs aicinās atpakaļ zālē ar zvanu.

Paldies.

(Pārtraukums.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja

Solvita Āboltiņa.

I.Līdaka. Cienījamie deputāti! Tūlīt balsojums beigsies. Tā ka pasteidzieties, kuri nav paspējuši vēl nobalsot!

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Balsu skaitītāji ir gatavi sniegt mums ziņojumu.

Balsu skaitītāju vārdā - deputāts Ingmārs Līdaka.

I.Līdaka. Cienījamie deputāti, kuri klausās zālē un kuri varbūt kaut kur citur klausās! Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.5 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot 10.Saeimas priekšsēdētāja biedru 2010.gada 2.novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.3.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu nav.

Dzēstas atlikušās 22 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas visas 98 vēlēšanu zīmes.

Par kandidātu Andreju Klementjevu nodotās balsis: par - 91, pret - 7, atturas - nav.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par 10.Saeimas priekšsēdētājas biedru ievēlēts Andrejs Klementjevs. Apsveicu!

(Aplausi.)

 

Sēdes vadītāja. Es apsveicu Andreju Klementjevu un aicinu ieņemt vietu Saeimas Prezidijā. Lūdzu!

Nākamais darba kārtības jautājums ir Saeimas sekretāra vēlēšanas.

Ir saņemti divi iesniegumi.

Ir saņemts iesniegums no Saeimas deputāta Dzintara Zaķa, kurā Saeimas sekretāra amatam ir izvirzīts deputāts Kārlis Šadurskis.

Un ir saņemts frakcijas „Par Labu Latviju” priekšsēdētāja Edgara Zalāna priekšlikums par Saeimas sekretāru izvirzīt Māri Kučinski.

Citu iesniegumu nav. Tātad Saeimas sekretāra amatam ir izvirzītas Kārļa Šadurska un Māra Kučinska kandidatūras.

Lūdzu balsu skaitītājus ziņot par vēlēšanu kārtību. Lūdzu kolēģus, sevišķi jaunos kolēģus, ieklausīties, jo šoreiz ir divi kandidāti.

 

I.Līdaka.

Cienījamie kolēģi! Tagad gan vēršu jūsu uzmanību uz to, ka pretī katram no abiem kandidātiem ir jābūt atzīmītei. Pretī katram! Tātad „par” vienu - krustiņš vienā ailītē, „pret” otru - otrā. Sliktākajā gadījumā - „pret” abiem.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Tātad šobrīd sākas pārtraukums un vēlēšanas. Jūs tiksiet aicināti atpakaļ zālē ar zvanu.

Paldies.

(Pārtraukums.)

 

I.Līdaka. Burtiski pēc divām minūtēm beidzas balsošana...

(Pārtraukums.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja

Solvita Āboltiņa.

Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas!

Balsu skaitītāju vārdā - deputāts Ingmārs Līdaka.

I.Līdaka.

Cienījamie kolēģi!

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.6 par balsošanas rezultātiem, ievēlot 10.Saeimas sekretāru 2010.gada 2.novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.4.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 97 vēlēšanu zīmes.

Sabojātu un nomainītu - nav.

Dzēstas atlikušās 23 vēlēšanu zīmes.

No vēlēšanu kastes izņemtas 97 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 94 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgām atzītas 3 vēlēšanu zīmes.

Pret visiem kandidātiem balsots divās vēlēšanu zīmēs.

Par kandidātiem nodotās balsis sadalās šādi: Kārlis Šadurskis - par 57, pret - 37, Māris Kučinskis - par 35, pret - 59.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par 10.Saeimas sekretāru ievēlēts Kārlis Šadurskis.

Apsveicam!

(Aplausi.)

 

Sēdes vadītāja. Es apsveicu Kārli Šadurski un aicinu ieņemt vietu Saeimas Prezidijā. Lūdzu!

Pirms mēs izskatām nākamo jautājumu, informēju, ka ir saņemts piecu deputātu - Dzintara Zaķa, Rasmas Kārkliņas, Lolitas Čigānes, Ata Lejiņa un Silvas Bendrātes - priekšlikums veikt izmaiņas 10.Saeimas 2.novembra sēdes darba kārtībā un kā nākamo darba kārtības jautājumu skatīt Ministru kabineta paziņojumu par savu pilnvaru nolikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība ir mainīta.

Tādējādi nākamais jautājums ir Ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu.

10.Saeimas priekšsēdētāja ir saņēmusi Ministru prezidenta Valda Dombrovska iesniegumu: „Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12.pantu līdz ar 9.Saeimas pilnvaru izbeigšanos atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 19.panta otrajai daļai un trešās daļas 1.punktam paziņoju, ka līdzšinējais Ministru kabinets noliek savas pilnvaras.

Atbilstoši Ministru kabineta iekārtas likuma 21.panta pirmajai daļai, Ministru kabinets turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima izteiks uzticību jaunajam Ministru kabinetam.”

Paldies.

Nākamais darba kārtības jautājums - Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas.

Ir saņemti divi iesniegumi.

Tātad ir saņemts nacionālās apvienības „Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” frakcijas vārdā frakcijas priekšsēdētāja Eināra Cilinska iesniegums, kurā par Saeimas sekretāra biedru ir izvirzīts Dzintars Rasnačs.

Un ir saņemts partiju apvienības „Par Labu Latviju” frakcijas priekšsēdētāja Edgara Zalāna priekšlikums, kurā par Saeimas sekretāra biedru ir izvirzīta Rita Strode.

Tā kā citu iesniegumu nav, tātad Saeimas sekretāra biedram ir izvirzītas divas kandidatūras: Dzintars Rasnačs un Rita Strode.

Es saprotu, ka balsošanas kārtība ir tāda pati, kāda bija iepriekšējā kārtība. Tātad aicinu jūs balsot.

Sākas pārtraukums, un jūs tiksiet aicināti atpakaļ zālē ar zvanu.

Paldies.

(Pārtraukums.)

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 10.Saeimas priekšsēdētāja

Solvita Āboltiņa.

Sēdes vadītāja. Balsu skaitītāju vārdā vārds deputātam Ingmāram Līdakam.

I.Līdaka.

Cienījamie kolēģi! Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols Nr.7 par balsošanas rezultātiem, ievēlot 10.Saeimas sekretāra biedru 2010.gada 2.novembrī Rīgā, Saeimas namā, vēlēšanu zīme Nr.5.

Sākšu ar piezīmi. Balsu skaitīšanā nepiedalījās balsu skaitītāja Rita Strode, jo kandidēja uz 10.Saeimas sekretāra biedra amatu.

Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes.

Deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes. Sabojāta un nomainīta 1 vēlēšanu zīme.

Dzēsta atlikusī 21 vēlēšanu zīme.

No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes.

Par derīgām atzītas 94 vēlēšanu zīmes.

Par nederīgām atzītas 4 vēlēšanu zīmes.

Pret visiem kandidātiem balsojis viens deputāts.

Par kandidātiem nodotās balsis sadalījās šādi: Dzintars Rasnačs - par 56, pret - 38 balsis; Rita Strode - par 37, pret - 57 balsis.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.pantu par 10.Saeimas sekretāra biedru ievēlēts Dzintars Rasnačs.

Apsveicam!

(Aplausi.)

 

Sēdes vadītāja. Es apsveicu Dzintaru Rasnaču un aicinu ieņemt vietu Saeimas Prezidijā.

Lūdzu!

Apstiprinātā sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet es vēlos vēl nolasīt Latvijas Valsts prezidenta rīkojumu Nr.2: „Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 56.pantam aicinu Valdi Dombrovski sastādīt Ministru kabinetu.

Valsts prezidents Valdis Zatlers.

2010.gada 2.novembrī.”

Tā kā darba kārtība ir izskatīta un šī ir pirmā 10.Saeimas sēde, tad daru zināmu, ka deputāti Saeimas sēdēs reģistrējas, lai pārbaudītu viņu klātbūtni.

Gribu atgādināt, ka balsošanas sistēmas ir tādēļ, lai tās darbotos. Jums ir vēl vienu reizi jāizvelk jūsu identifikācijas karte un vēlreiz tā jāievieto balsošanas sistēmā. Ja parādās uzraksts „nepareizi”, tad izdariet to, lūdzu, vēl vienu reizi, līdz parādās uzraksts „identifikācija pabeigta” un uz ekrāna deg uzraksts „mikrofons”. Tad jūs esat reģistrēti sistēmā.

Un tagad es lūdzu zvanu! Lūdzu reģistrācijas režīmu!

Paldies. Lūdzu reģistrācijas rezultātu! Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs vēl informēt, ka Saeimas Prezidijs ir saņēmis 34 deputātu iesniegumu ar lūgumu sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi šā gada 3.novembrī pulksten 10.00 ar šādu darba kārtību: lēmuma projekts „Par Klāva Olšteina deputāta pilnvaru apstiprināšanu”, lēmuma projekts „Par Jāņa Ādamsona deputāta pilnvaru apstiprināšanu” un lēmuma projekts „Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam”. Beidzoties šai sēdei, sanāks Saeimas Prezidijs un saskaņā ar Kārtības rulli lems par šīs sēdes sasaukšanu. Tātad deputātiem ir jārēķinās ar to, ka rītdien pulksten 10.00 notiks Saeimas ārkārtas sēde.

Bet tagad, lūdzu, vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

 

Dz.Rasnačs (10.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie kolēģi! Nav reģistrējušies: Jānis Ādamsons, Gaidis Bērziņš... ir uz vietas, Ingrīda Circene... ir uz vietas, Dzintra Hirša... ir zālē, Kursīte-Pakule... tepat, Klāvs Olšteins - nav.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Līdz ar to visa 10.Saeimas 2.novembra sēdes darba kārtība ir izskatīta. Pasludinu sēdi par slēgtu.

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

10. Saeimas rudens sesijas 1. sēde

2010. gada 2. novembrī

10. Saeimas rudens sesijas 1. sēdes atklāšana
   
Valsts prezidenta Valda Zatlera uzruna
   
Balsu skaitītāju ievēlēšana(Dok. Nr. 2)
   
Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšana(Dok. Nr. 3)
   
Pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums par deputātu
pilnvarām
   
Ziņo - A.Latkovskis
   
Svinīgais solījums
  - Dz.Ābiķis
  - S.Āboltiņa
  - V.Agešins
  - A.Ašeradens
  - U.Augulis
  - A.Barča
  - I.J.Bekešs
  - S.Bendrāte
  - A.Bērziņš (V v/a)
  - A.Bērziņš (Z v/a)
  - G.Bērziņš
  - A.Brigmanis
  - A.Buiķis
  - A.Burunovs
  - B.Cilevičs
  - E.Cilinskis
  - I.Circene
  - I.Čaklais
  - I.Čepāne
  - L.Čigāne
  - I.Dālderis
  - G.Daudze
  - S.Dolgopolovs
  - J.Dombrava
  - V.Dombrovskis
  - A.Dronka
  - I.Druviete
  - J.Dūklavs
  - R.Dzintars
  - R.Eigims
  - S.Ēlerte
  - S.Fjodorovs
  - G.Galvanovskis
  - V.Grigorjevs
  - I.Grigule
  - Dz.Hirša
  - A.Holostovs
  - A.Jakimovs
  - N.Kabanovs
  - O.Ē.Kalniņš
  - A.Kampars
  - R.Kārkliņa
  - J.Klaužs
  - A.Klementjevs
  - I.Klementjevs
  - A.Krauze
  - V.Kravcovs
  - Ģ.V.Kristovskis
  - M.Kučinskis
  - J.Kursīte-Pakule
  - V.Lācis
  - I.Laizāne
  - A.Latkovskis
  - A.Lejiņš
  - I.Līdaka
  - I.V.Lieģis
  - A.Loskutovs
  - I.Meļņikovs
  - S.Mirskis
  - V.Nikonovs
  - Ņ.Ņikiforovs
  - V.Orlovs
  - A.Pabriks
  - I.Parādnieks
  - I.Pimenovs
  - Dz.Rasnačs
  - D.Reinika
  - D.Reizniece
  - I.Ribakovs
  - I.Rībena
  - D.Rodionovs
  - A.Rubiks
  - R.Rubiks
  - A.Sakovskis
  - K.Seržants
  - J.Silovs
  - E.Smiltēns
  - V.Staņa
  - J.Strazdiņš
  - R.Strode
  - K.Šadurskis
  - A.Šķēle
  - S.Šķesters
  - I.Šlesere
  - A.Šlesers
  - A.Štokenbergs
  - J.Tutins
  - G.Ulmanis
  - J.Urbanovičs
  - R.Vējonis
  - A.Vilks
  - I.Viņķele
  - J.Vucāns
  - Dz.Zaķis
  - E.Zalāns
  - M.Zemļinskis
  - O.Zīds
  - I.Zujevs
   
10. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana
   
Lēmuma projektsPar 10. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu” (Nr.3/Lm10)
(Dok. Nr. 4)
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 1 un Nr. 2)
   
   
Saeimas Prezidija locekļu vēlēšanas
   
Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 3)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 4)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 5)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Saeimas sekretāra vēlēšanas
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 6)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Par darba kārtību
   
Ministru kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu
   

Saeimas Prezidija locekļu vēlēšanas (turpinājums)

   
Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas
   
Balsu skaitītāju komisijas ziņojums (protokols Nr. 7)
   
Ziņo - dep. I.Līdaka
   
Par Valsts prezidenta rīkojumu par Ministru kabineta sastādīšanu
   
Informācija par Saeimas ārkārtas sēdes sasaukšanu šā gada 3. novembrī pulksten 10.00
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs Dz.Rasnačs

Balsojumi

Datums: 02.11.2010 14:20:48 bal001
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Par - 77, pret - 19, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas

Datums: 02.11.2010 15:00:21 bal002
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Par - 88, pret - 10, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas

Datums: 02.11.2010 15:35:22 bal003
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Par - 91, pret - 7, atturas - 0.
Balsošanas motīvs: Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas

Datums: 02.11.2010 15:49:09 bal004
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm (atkartots balsojums).
Balsošanas motīvs: Saeimas sekretāra vēlēšanas

Datums: 02.11.2010 16:20:10 bal005
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas sekretāra vēlēšanas

Datums: 02.11.2010 17:05:49 bal006
Balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Balsošanas motīvs: Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas

 

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde
14:40  Jaunievēlētā Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča preses konference
15:30  Saeimas Prezidija sēde