Latvijas Republikas 11.Saeimas
2012.gada 22.augusta
ārkārtas sesijas sēde

 

Sēdi vada Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs
Balsojumi

Sēdes vadītāja. Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sākam Saeimas 22.augusta ārkārtas sesijas sēdi.

Pirmā darba kārtības sadaļa – „Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem”.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Reklāmas likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Iekšējā audita likums” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi?... Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Iekšējā audita likums” nodotu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 60, pret - nav, atturas - 22. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Nacionālās drošības likumā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Nacionālās drošības komisijai, nosakot, ka Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījums Kredītiestāžu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ainaram Latkovskim!

A.Latkovskis (VIENOTĪBA).

Lūdzu nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā vienīgajai komisijai šos grozījumus.

Sēdes vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka likumprojekts „Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā” tiek nodots Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Tradicionāli šī komisija arī ir bijusi atbildīga par šo likumprojektu. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Notariāta likumā” nodot Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”” nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” nodot Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Par Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses” nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Zvejniecības likumā” nodot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” nodot visām Saeimas komisijām, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija.

Runāt „par” pieteicies deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (VIENOTĪBA).

Augsti godājamā priekšsēdētājas kundze! Godātie deputāti! Finanšu ministrija ir sagatavojusi un Ministru kabinets apstiprinājis un sagatavojis iesniegšanai Saeimā 2012.gada valsts budžeta grozījumu likumprojektu.

Šajos budžeta grozījumos paredzēti kopējie papildu izdevumi ap 220 miljoniem latu. Tajos pamatā valdība ir atbalstījusi izdevumus bez bāzes efektiem jeb vienreizējus pasākumus, kas nerada saistības tos finansēt turpmākajos gados. Jāatzīmē, ka visas iesniegtās vajadzības valdība nespēja apmierināt, jo galvenais mērķis ir nepārsniegt plānoto budžeta deficītu 1,9 procentu apmērā, ko šis iesniegtais budžeta grozījumu projekts arī apstiprina.

Ņemot vērā, ka 2012.gadā valsts ekonomika attīstījusies labos tempos un līdz ar to arī ir valsts budžetā ieņēmumu pārpalikums un ir izpildīti nepieciešamie priekšnosacījumi, lai varētu fiskāli atbildīgā jomā jau šogad nodrošināt valsts pamatfunkciju attīstībai papildus nepieciešamo izdevumu segšanu 70 miljonu latu apmērā prioritārām vajadzībām, tajos ir paredzēti papildu izdevumi veselībai (19,5 miljonu latu apmērā), kultūrai (5,1 miljona latu apmērā), satiksmei (20,6 miljonu latu apmērā), nepieciešamais finansējums valsts demogrāfiskās situācijas uzlabošanai un citām prioritātēm.

Kopā ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” ir iesniegti divi pavadošie likumprojekti - likumprojekts „Grozījumi Invaliditātes likumā” un likumprojekts „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā”.

Tāpēc aicinu Saeimu atbalstīt gan šā likumprojekta, gan divu nākamo likumprojektu nodošanu komisijām.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” tiek nodots komisijām? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Invaliditātes likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija.

Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijām nodots.

Saeimas Prezidijs ierosina Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” nodot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija.

Runāt „pret” pieteicies deputāts Uldis Augulis.

U.Augulis (ZZS).

Cienītā Saeimas priekšsēdētāja! Cienītie kolēģi! Es aicinu šo likumprojektu, kas ir iekļauts budžeta paketē, neatbalstīt.

Ja mēs paskatāmies... un ja jūs esat iepazinušies ar likumprojektu, tad redzat, ka šeit neviens no likumprojekta pantiem, punktiem, grozījumiem neatbilst šībrīža... 2012.gada budžeta grozījumiem; arī tie grozītie panti, kas tiek piedāvāti, stājas spēkā un pārejas noteikumi stājas spēkā tikai 2013.gada 1.janvārī, līdz ar to anotācijā arī visi aprēķini, kas ir, tie ir vērsti uz 2013.gadu. Ir cits jautājums par dotācijām, par nepieciešamību samaksāt pārvadātājiem par zaudējumiem, kas ir bijuši 2011.gadā. Un droši vien mēs nevaram pieļaut šādu praksi, ka viena likumprojekta dēļ... ka tas speciāli tiek iekļauts budžeta grozījumus pavadošajos likumprojektos, lai gan tam pilnīgi nav nekādas saistības ar 2012.gada budžeta grozījumiem. Turklāt šis jautājums nav saskaņots ar Latvijas Pašvaldību savienību, ir arī iebildumi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kuri nav ņemti vērā.

Tā ka es aicinu šo likumprojektu neiekļaut budžeta grozījumus pavadošajā paketē, šobrīd to neskatīt un turpināt, protams, diskutēt par šo jautājumu gan Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, gan arī sarunās ar Latvijas Pašvaldību savienību, ar reģioniem. Un droši vien vajadzēs mainīt arī Valdības deklarāciju tādā gadījumā, jo arī tur stāv ieraksts par to, ka mēs stiprināsim reģionu funkcijas un stiprināsim reģionus kā tādus.

Paldies.

Aicinu neatbalstīt.

Sēdes vadītāja. Paldies.

„Par” pieteicies runāt deputāts Jānis Reirs.

J.Reirs (VIENOTĪBA).

Kolēģi! Nav arī laikam brīnums, ka es savukārt aicināšu atbalstīt šo likumprojektu. Saeimā budžets elektroniskā veidā tika iesniegts jau pirmdien, bet papīra formātā mēs varējām to saņemt vakar no rīta, un tas ir labs rādītājs, jo deputātiem ir bijusi iespēja iepazīties ar visiem likumprojektiem jau iepriekš. Tā ka mums ir bijis samērā ilgs laiks, lai izskatītu un nebūtu pārmetumu, ka šis budžets tiek izskatīts steidzami.

Bet, kā mums skaidroja atbildīgā ministrija, šajos budžeta grozījumos ir paredzēti 770 tūkstoši latu dotācijai pārvadātājiem, reģionālajiem pārvadātājiem, un bez grozījumiem šajā likumā nav iespēju dot šo... nav likumīga pamata dot šo subsīdiju pārvadātājiem. Ir skaidrs, ka šie formulējumi varbūt nav izcili, bet mēs esam vienojušies komisijā, ka mēs izskatīsim likumprojektu pirmajā lasījumā un uzklausīsim ministriju, un, ja tiešām būs aizdomas, ka ir mēģinājums mazināt kompetenci plānošanas reģioniem, tad mēs šo likumprojektu izņemsim no budžeta paketes un laidīsim vispārējā kārtībā. Bet mums ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu piešķirt reģionālajiem pārvadātājiem šos 770 tūkstošus latu, kas, nu teiksim tā, notur pie dzīvības reģionālos pārvadātājus.

Paldies.

Kolēģi, lūdzu atbalstīt šā likumprojekta nodošanu komisijām.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Viens deputāts ir runājis „par”, viens - „pret”.

Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” nodotu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir atbildīgā komisija! Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par - 54, pret - 37, atturas - 1. Likumprojekts komisijām nodots. Paldies.

Nākamā darba kārtības sadaļa - „Par atvaļinājuma piešķiršanu”.

Tātad Saeimas Prezidijs bija saņēmis deputāta Gunāra Igauņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 26.jūlijā, kas arī tika izdarīts, un par to jūs tiekat informēti.

Un pēdējais šīsdienas sēdes darba kārtības jautājums ir likums „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu””, kuru Valsts prezidents ir atgriezis otrreizējai caurlūkošanai.

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Ilmai Čepānei! Un nosauciet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

 

I.Čepāne (VIENOTĪBA).

Labrīt, godātie kolēģi! Es ierosinu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 10.septembri un izskatīšanu paredzēt Saeimas sēdē 27.septembrī.

Es ļoti vēlētos vērst kolēģu uzmanību uz Valsts prezidenta vēstulē minēto, ka saskaņā ar Kārtības ruļļa 115.panta otro daļu priekšlikumus var iesniegt tikai par tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Valsts prezidenta izteiktajiem iebildumiem. Kā jūs redzat, Valsts prezidents speciāli ir norādījis, ka saistībā ar aģitācijas un finansēšanas kontroli, kā arī ar likumprojekta kvalitātes pārbaudi un palielināto pirmajā vākšanas posmā nepieciešamo parakstu skaitu uz 50 tūkstošiem parakstu priekšlikumus iesniegt nedrīkst.

Paldies.

Sēdes vadītāja.

Paldies. Par šo jautājumu debates nav atklājamas, ir tikai nosaucams priekšlikumu iesniegšanas termiņš un izskatīšanas laiks. Vai jums ir cits priekšlikumu iesniegšanas termiņš?

Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Valērijam Agešinam!

V.Agešins (SC).

Paldies.

Mūsu priekšlikums: priekšlikumu iesniegšanas termiņš - viens mēnesis, proti, 24.septembris, savukārt izskatīšana Saeimas sēdē - 4.oktobrī.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Saskaņā ar Kārtības rulli vispirms ir jābalso par tālāko termiņu.

Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai noteiktu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”” otrreizējai caurlūkošanai 24.septembri un izskatīšanu veiktu Saeimas 4.oktobra sēdē! Lūdzu balsošanas režīmu! Kas, lūdzu, par šo termiņu? Lūdzu rezultātu! Par - 31, pret - 54, atturas - 7. Tātad priekšlikums nav atbalstīts.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš likuma „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”” otrreizējai caurlūkošanai ir 10.septembris, izskatīšana - Saeimas 27.septembra sēdē.

Līdz ar to visi šīsdienas ārkārtas sesijas sēdes jautājumi ir izskatīti.

Pirms mēs reģistrējamies, es vēlos mūsu visu vārdā šodien sirsnīgi sveikt mūsu kolēģi - deputātu Alekseju Loskutovu, kuram šodien ir apaļa un skaista jubileja! (Aplausi.)

Paldies.

Vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.

I.Bišofa (RP).

Godātie kolēģi! Šodien pulksten vienos Saeimas Sarkanajā zālē tiek sasaukta Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde ar Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.

J.Reirs (VIENOTĪBA).

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde pulksten 12.30 Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas telpās.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātei Inārai Mūrniecei.

I.Mūrniece (VL-TB/LNNK).

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde šodien pulksten 12.15 komisijas telpās.

Sēdes vadītāja. Vārds paziņojumam deputātei Inai Druvietei.

I.Druviete (VIENOTĪBA).

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde šodien pulksten 13.00 komisijas telpās.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu!

Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka šodien, visticamāk, tiks sasaukta vēl viena Saeimas sēde. Ja Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija izskatīs pirmajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” un to pavadošos likumprojektus, tad šodien pulksten 14.30 tiks sasaukta Saeimas sēde. Bet jūs par tās sasaukšanu tiksiet papildus informēti. Konkrēts lēmums var tikt pieņemts tikai tad, kad komisija savu darbu būs pabeigusi.

Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.

J.Vucāns (11.Saeimas sekretāra biedrs).

Godātie kolēģi! Nav reģistrējušies: Iveta Grigule... nav zālē, Jānis Klaužs... nav, Andrejs Klementjevs... nav, Ņikita Ņikiforovs... nav, Klāvs Olšteins... nav, Vladimirs Reskājs... nav. Un Aleksandrs Sakovskis... arī nav.

 

Sēdes vadītāja. Paldies.

Līdz ar to Saeimas 22.augusta sēdi... ārkārtas sesijas sēdi pasludinu par slēgtu.

Paldies.

SATURA RĀDĪTĀJS
11. Saeimas 2012. gada 22. augusta
ārkārtas sesijas sēde

 

 

Par likumprojektu „Grozījumi Reklāmas likumā” (Nr. 321/Lp11)
(Dok. Nr. 1119, 1119A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Nr. 322/Lp11)
(Dok. Nr. 1120, 1120A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” (Nr. 323/Lp11)
(Dok. Nr. 1121, 1121A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr. 324/Lp11)
(Dok. Nr. 1122, 1122A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” (Nr. 325/Lp11)
(Dok. Nr. 1123, 1123A)
   
Par likumprojektu „Iekšējā audita likums” (Nr. 326/Lp11)
(Dok. Nr. 1124, 1124A)
   
Par likumprojektu „Grozījums Nacionālās drošības likumā” (Nr. 327/Lp11)
(Dok. Nr. 1126, 1126A)
   
Par likumprojektu „Grozījums Kredītiestāžu likumā” (Nr. 328/Lp11)
(Dok. Nr. 1127, 1127A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā” (Nr. 329/Lp11)
(Dok. Nr. 1128, 1128A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (Nr. 330/Lp11)
(Dok. Nr. 1129, 1129A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr. 331/Lp11)
(Dok. Nr. 1130, 1130A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Notariāta likumā” (Nr. 332/Lp11)
(Dok. Nr. 1131, 1131A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”” (Nr. 333/Lp11)
(Dok. Nr. 1132, 1132A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 334/Lp11)
(Dok. Nr. 1133, 1133A)
   
Par likumprojektu „Par Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses” (Nr. 335/Lp11)
(Dok. Nr. 1134, 1134A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Zvejniecības likumā” (Nr. 336/Lp11)
(Dok. Nr. 1135, 1135A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” (Nr. 337/Lp11)
(Dok. Nr. 1136, 1137, 1137A, 1137B, 1137C, 1137D)
   
Priekšlikums - dep. J.Reirs (par)
   
Par likumprojektu „Grozījumi Invaliditātes likumā” (Nr. 338/Lp11)
(Dok. Nr. 1138, 1138A)
   
Par likumprojektu „Grozījumi „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā”” (Nr. 339/Lp11)
(Dok. Nr. 1139, 1139A)
   
Priekšlikumi - dep. U.Augulis (pret)
  - dep. J.Reirs (par)
   
Informācija par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Gunāram Igaunim šā gada 26. jūlijā
(Dok. Nr. 1140)
   
Par likuma „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” (Nr. 79/Lp11) otrreizēju caurlūkošanu
(Dok. Nr. 1125, 1125A)
   
Informācija - dep. I.Čepāne
   
Paziņojumi
  - dep. I.Bišofa
  - dep. J.Reirs
  - dep. I.Mūrniece
  - dep. I.Druviete
  - Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
   
Reģistrācijas rezultāti
Nolasa - Saeimas sekretāra biedrs J.Vucāns

 

Balsojumi

Datums: 22.08.2012 11:02:18 bal001
Par - 60, pret - 0, atturas - 22. (Reģistr. - 83)
Balsošanas motīvs: Iekšējā audita likums (326/Lp11), nodošana komisijām

Datums: 22.08.2012 11:12:54 bal002
Par - 54, pret - 37, atturas - 1. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Grozījumi „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā” (339/Lp11), nodošana komisijām

Datums: 22.08.2012 11:15:21 bal003
Par - 31, pret - 54, atturas - 7. (Reģistr. - 93)
Balsošanas motīvs: Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu / 24.09.2012 /. Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” (79/Lp11), nodošana komisijām

Svētdien, 16.jūnijā