Apmeklētāju un informācijas centrs

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs patlaban apmeklētājus apkalpo attālināti.

Centrs, kā ierasts, atbild uz Saeimas informatīvo tālruni 67087321 un elektroniski uz e-pastu info@saeima.lv.

Rakstveida iesniegumus Saeimai var iesniegt:

 • nosūtot pa pastu:
  Latvijas Republikas Saeima,
  Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811

 • nosūtot uz e-pastu saeima@saeima.lv

 • portālā www.latvija.lv

 • klātienē, iemetot pastkastītē Saeimas nama vestibilā, Jēkaba ielā 11

Mutvārdu iesniegumus iesniedzējs Saeimai var iesniegt telefoniski, zvanot darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00 uz Saeimas informatīvo tālruni 67087321. Mutvārdu iesniegumu īsi un pēc būtības rakstveidā palīdzēs noformēt Apmeklētāju centra darbinieks. Lai parakstītu šādi noformētu iesniegumu, iesniedzējam iepriekš piesakoties, jāierodas klātienē Apmeklētāju centrā Jēkaba ielā 16 (ieeja no Trokšņu ielas) un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID karte)).

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

Apmeklētāju un informācijas centra darbs Covid-19 pandēmijas laikā

Viena no Saeimas darba prioritātēm ir atvērtība, sadarbība ar sabiedrību un tās iesaistīšana likumdošanā. Būtiska nozīme Saeimas dialogā ar sabiedrību ir Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram (turpmāk arī – Centrs), kas ikvienam iedzīvotājam sniedz iespēju noskaidrot informāciju par Saeimas darbu.

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrs darbā ar personu datiem ievēro personu datu apstrādes principus

Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā iespējams noskaidrot informāciju par:

 • Saeimas darbu;
 • iespējām sazināties ar Saeimas deputātiem un amatpersonām;
 • likumprojektu virzību Saeimā;
 • Saeimas sēžu stenogrammām, balsojumiem, video un audio arhīvu;
 • ekskursijām Saeimas namā;
 • iespēju apmeklēt Saeimas sēdes un komisijas;
 • skolu programmu "Iepazīsti Saeimu".

Pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma informācija par viņa iesnieguma virzību un atbildes sniegšanas termiņu var tikt sniegta pa Saeimas informatīvo tālruni 67087321 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00) vai e-pastu info@saeima.lv. Šo informāciju sniedz, ievērojot Iesniegumu likumu, Informācijas atklātības likumu un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Faktu lapas Iesniegums ikona
Vairāk informācijas (.pdf)

 

Centra kompetencē neietilpst:

 • juridiskas konsultācijas;
 • sociālā palīdzība;
 • sūdzības par valsts pārvaldes, tiesībaizsardzības iestāžu un amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem;
 • konkrētu privātpersonu problēmas;
 • oficiālu likumu skaidrojumu sniegšana.

Saeimas deputātiem un amatpersonām adresētus sūtījumus Centrā nevar nodot. Šādos gadījumos ar adresātu jāsazinās personiski vai sūtījumi jānogādā Saeimas lietvedībā, Jēkaba ielā 11.

Ja Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram tiek uzdoti jautājumi, kas nav tā kompetencē, Centrs var sniegt attiecīgajos jautājumos kompetentu institūciju kontaktinformāciju.

Centrs sniedz tikai informatīva rakstura atbildes, un neviena no tām nav uzskatāma par juridiski saistošu.

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs katru mēnesi ziņo par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centra darbu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. Visi pārskati ir publiski pieejami Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājaslapā.

Lūgums iepazīties ar Saeimas ēku apmeklēšanas kārtību un uzturēšanos tajās: https://www.saeima.lv/files/Uzturesanas_Noteikumi.pdf (.pdf)

Centra kontaktinformācija:

Adrese: Rīgā, Jēkaba ielā 16 (ieeja no Trokšņu ielas)

Informatīvais tālrunis: 67087321

E-pasts: info@saeima.lv

Prezentācija par Saeimas Apmeklētāju un informācijas centru

Infografika: Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 12 gadi 
(2021. gada janvāris)

Apmeklētāju un informācijas centra informatīvie pārskati

Ikmēneša pārskatos tiek apkopota informācija par Centra darbu.

2021.gads

Janvāris

Februāris

2020.gads

2019.gads                 

2018.gads 

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads

2013.gads

2012.gads

2011.gads

2010.gads

2009.gadsPirmdien, 17.maijā
09:00  Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas parlamentu Eiropas lietu komisiju priekšsēdētāju tikšanās
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
13:50  Saeimas Prezidija sēde
14:00  Ārlietu komisijas sēde