Latvijas PSR Augstākās Padomes sēžu stenogrammas

1990. gads

Janvāris 11 12
Februāris 15 16
Marts  2

1989. gads

Jūlijs 27 28
Oktobris 6 10
Novembris 11
Decembris 27 28
Pirmdien, 4.jūlijā