Šeit jābūt virsrakstam

(04.12.2002.)

Trešdien, 4.decembrī, Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre tikās ar EDSO Augsto komisāru nacionālo minoritāšu jautājumos Rolfu Ekeusu (Rolf Ekeus).

 

Tikšanās laikā galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem, kas saistīti ar sabiedrības integrācijas procesa gaitu Latvijā.

Saeimas priekšsēdētāja pastāstīja, ka sabiedrības integrācijas process Latvijā norit pakāpeniski - kopumā ir pieaudzis to nepilsoņu skaits, kuri apgūst latviešu valodu un iegūst pilsonību. Lai veicinātu sabiedrības integrācijas procesu, jaunajā valdībā ir izveidots īpašu uzdevumu ministra postenis. I. Ūdre uzsvēra, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kas dod iespējas iegūt valsts finansētu izglītību septiņās dažādu mazākumtautību valodās.

EDSO Augstais komisārs atzīmēja, ka Eiropas redzējums attiecībā uz integrācijas procesiem ir saistāms ar daudzu valodu zināšanu un kultūru izpratni, vienlaicīgi saglabājot nacionālo identitāti. Līdz ar to valsts valodas zināšanas ir attieksmes paušana attiecībā uz valsti, kurā dzīvo. Amatpersonas pārrunāja arī jautājumu par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ratifikāciju.

Tikšanās noslēgumā tika pārrunāti jautājumi, kas skar Latvijas virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre informēja viesi par piedalīšanos Eiropas Parlamenta prezidenta un paplašināšanas procesā iesaistīto valstu parlamentu priekšsēdētāju 14.sanāksmē, kas notika Briselē. Šīs vizītes ietvaros Saeimas priekšsēdētājai bija tikšanās ar Eiropas Parlamenta prezidentu Patu Koksu, kurā abas puses pārrunāja jautājumus, kas skar paplašināšanas procesā iesaistīto valstu novērotājus Eiropas Parlamentā un paplašināšanas procesa noslēguma posmu līdz Kopenhāgenas galotņu apspriedei.

Tikšanās dalībnieki arī pārrunāja sabiedrības informēšanas nozīmību par jautājumiem, kas skar Eiropas Savienības paplašināšanu un Latvijas integrāciju šajā organizācijā. Saeimas priekšsēdētāja un EDSO Augstais komisārs bija vienisprātis, ka informatīvajam darbam ar iedzīvotājiem ir liela nozīme. I.Ūdre pastāstīja par Saeimas Eiropas Savienības informācijas centra īstenoto “karstā telefona” akciju, kuras ietvaros jebkurš iedzīvotājs var zvanīt un uzdot sev interesējošos jautājumus par ES.

 

 

 

04.12.2002.                                                                                            Preses dienests

Pirmdien, 15.aprīlī
13:50  Saeimas Prezidija sēde