Saeimas deputāti Briselē ES amatpersonām pauž Latvijas nostāju par daudzgadu budžetu

(07.03.2012.)

Piecu Saeimas komisiju pārstāvji no 5.līdz 6.marta uzturējās vizītē Briselē, lai atkārtoti paustu Latvijas viedokli un pozīciju par būtiskākajiem jautājumiem nākamā Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta kontekstā, uzsverot Kohēzijas politikas finansējuma lielo lomu Latvijas ilgtermiņa ekonomiskajā attīstībā, kā arī vēlreiz atgādinot par nepieciešamību arī Latvijas lauksaimniekiem maksāt vienlīdzīgus ES lauksaimniecības tiešmaksājumus.

Vizītes laikā Saeimas deputāti tikās ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku attiecībām ar nacionālajiem parlamentiem Marošu Šefčoviču (Maroš Šefčovič), ES Budžeta komisāru Janušu Levandovski (Janusz Lewandowski), ES Ekonomikas un monetāro lietu komisāru Oli Rēnu (Oli Rehn). Ar komisāriem tika pārrunāta Nacionālo parlamentu loma ES lēmumu pieņemšanas procesos pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, nākamais ES daudzgadu budžeta ietvars un Latvijai tajā būtiskie jautājumi, ekonomiskās pārvaldības jautājumi, jaunais starpvaldību līgums, kā arī uzsvērta Latvijas pēdējo gadu pieredzi fiskālās konsolidācijas veikšanā.

Tiekoties ar Eiropas Parlamenta deputātu Raimeru Bēgi (Raimer Böge), kurš ir atbildīgais ziņotājs par ES daudzgadu budžetu,  puses bija vienisprātis, ka Baltijas valstis ir īpašā situācijā  tiešo maksājumu jomā. Saeimas deputāti uzsvēra Latvijas īpašās intereses Kohēzijas politikā un tiešmaksājumu jautājumā. Tikšanās laikā apspriesta tālākā daudzgadu budžeta sarunu gaita, kā arī provizoriskais laika ietvars, kad varētu tikt panākta vienošanas par Baltijas valstīm pieņemamu risinājumu.

Saeimas deputāts Atis Lejinš (Vienotība) uzsvēra, ka Latvija ekonomiskas attīstības ziņā vēl nav sasniegusi ES līmeni, un kohēzijas politika ir instruments, kas palīdz mazināt šīs atšķirības, tādēļ kohēzijas finansējuma samazinājums Latvijai nav pieļaujams.

Savukārt, tiekoties ar Latvijas Eiropas Parlamenta deputātiem Ivaru Godmani, Sandru Kalnieti un Krišjāni Kariņu, deputāti vienojas ciešāk sadarboties, lai kopīgiem spēkiem cīnītos par atbilstošu kohēzijas finansējumu, kas nepieciešams investīcijām un Latvijas ekonomikas izaugsmei, ka arī par godīgiem un konkurētspējīgiem tiešmaksajumiem Latvijas zemniekiem.
Tikšanās laikā ar Latvijas pastāvīgo pārstāvi ES Ilzi Juhansoni , deputāti pauda apņēmību vēl ciešāk sadarboties ar ministrijām  ES jautājumos, īpaši nozaru komisiju līmenī, lai veicinātu skaidru redzējumu par  vēl sekmīgāku un efektīvāku Latvijas interešu  pārstāvību ES.

Saeimu šajā vizītē pārstāvēja deputāti Aija Barča (ZZS), Inita Bišofa (ZRP), Raivis Blumfelds (VL-TB/LNNK), Andris Buiķis (Vienotība), Kārlis Eņģelis (ZRP), Iveta Grigule (ZZS), Jānis Junkurs, Ivans Klementjevs (SC), Jeļena Lazareva (SC), Atis Lejiņš (Vienotība), Igors Pimenovs (SC), Sergejs Potapkins (SC), Romualds Ražuks (ZRP) un Jānis Upenieks.
Deputāti uz Briseli devās pēc Eiropas Komisijas uzaicinājuma un ar vizīti saistītos izdevumus sedza uzņemošā puse.


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 4.jūnijā