Forums “Izglītības sistēma un darba tirgus: vai Latvijas izglītības sistēma sasniedz savu mērķi?”

(28.05.2021.)

I Diskusija: Pamatizglītība un vidējā izglītība

Pirmā no trim foruma “Izglītības sistēma un darba tirgus: vai Latvijas izglītības sistēma sasniedz savu mērķi?” diskusijām notika 21.maijā. Digitālā foruma uzdevums ir veicināt diskusiju par šo jautājumu, definējot konkrētus priekšlikumus dažādos izglītības sistēmas līmeņos, kas palīdzētu pilnveidot izglītības sistēmu ar mērķi nodrošināt valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu.

Forums notika attālināti, un diskusijas uzmanības lokā bija jautājumi par pamatizglītību un vidējo izglītību.

Diskusiju atklāja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis.

Foruma pirmajā dienā klātesošie pārrunāja, ko rāda skolēnu sniegums diagnosticējošajos darbos, kā arī sprieda par to, kā Latvijā var kļūt par skolotāju. Foruma dalībnieki diskutēja arī par skolotāju noslodzi un kvalifikāciju reformētā skolu tīklā, analizējot šo jautājumu no pašvaldību situācijas un skatot priekšlikumus valstiskiem risinājumiem.

Diskusijas dalībnieki sprieda arī par iekšējiem procesiem skolās un faktoriem, kas kavē skolēna spēju efektīvi mācīties un ietekmē izvēli studijām, tostarp eksakto zinātņu jomā. Tāpat pārrunāja ar motivāciju saistītus jautājumus, kā arī diskutēja par interešu izglītības nozīmi skolēnu profesionālās ievirzes veidošanā, skatot Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātes labās prakses pieredzi.

Diskusijas pirmās dienas noslēgumā notika ekspertu diskusija par to, kā vadīt skolēnu izvēli un izveidot visaptverošu profesionālās ievirzes sistēmu.

 

II Diskusija: Augstākā un profesionālā izglītība

Foruma otrā diskusija notika 28.maijā, un tā bija veltīta augstākajai un profesionālajai izglītībai. 

Foruma dalībnieki pārrunāja to, kā augstākās un profesionālās izglītības absolventu skaits apmierina darba tirgus pieprasījumu, kā arī sprieda par secinājumiem, ko sniedz augstskolu absolventu monitoringa dati. Tāpat foruma dalībnieki diskutēja par augstākās, kā arī profesionālās izglītības nozīmi tautsaimniecības attīstības veicināšanā.

Diskusijas dalībnieki sprieda arī par augstākās izglītības pārvaldības reformu un tās ieguldījumu efektīvākā izglītības sistēmas mērķu sasniegšanā, kā arī uzklausīja darba devēju redzējumu par augstākās un profesionālās izglītības izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem.

Tāpat pārrunātas tika starptautiskās pārvaldības un finansēšanas tendences, skatot tās no snieguma veicināšanas perspektīvas. Savukārt foruma otrās dienas noslēgumā notika ekspertu diskusija par to, kā nodrošināt tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu.

 

III Diskusija: Pieaugušo izglītības nodrošināšana un pārkvalifikācija

Foruma trešajā dienā, 4.jūnijā, uzmanības lokā būs jautājumi par pieaugušo izglītības nodrošināšanu un pārkvalifikāciju.

Forums notiek attālinātā formātā, un tā norisei ikviens interesents var sekot līdzi Saeimas mājaslapā www.saeima.lv, Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas Tehniskās universitātes Facebook kontos, kā arī sabiedrisko mediju portālā lsm.lv.

Forumu rīko Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas Tehnisko universitāti.

 

Arvils Ašeradens: izglītības sistēmai jāseko darba tirgus tendencēm

Arvils Ašeradens: augstākās un profesionālās izglītības efektivitāte ir redzama tautsaimniecības attīstībā


Foruma materiāli:

Foruma programma

1.diskusija

Video ieraksti

1.daļa

2.daļa

2. diskusija

Video ieraksti

1.daļa

2.daļa

3. diskusija

 Diskusijas programma

Video ieraksti

1daļa

2.daļa

Pirmdien, 15.aprīlī
13:50  Saeimas Prezidija sēde