26.maijā notiks Saeimas un NVO forums

(25.05.2017.)

Saeimas namā piektdien, 26.maijā, norisināsies Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums. Pasākuma šī gada devīze “Valsts esam mēs!” 

Saeimas un NVO forumu atklās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Dalībniekus uzrunās arī nodibinājuma “Valmieras novada fonds” valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš.   

Foruma darbs plānots trīs paralēlās sesijās. Pirmajā darba sesijā Saeimas nama Sarkanajā zālē foruma dalībnieki spriedīs par jauno nodokļu politiku un tās ietekmi uz sabiedrību, tostarp nevalstisko organizāciju iesaisti jaunā regulējuma izstrādē. Tāpat pasākumā runās par to, ka plānotajām pārmaiņām nodokļu jomā jābūt tādām, kas veicina stabilas, valstij lojālas un organizēties spējīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos un kas NVO tāpat kā līdz šim dos iespēju dažādām sabiedrības grupām nodrošināt tādus sociālos pakalpojumus, ko nesniedz valsts, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, daļēju vai pilnīgu darba nespēju. 

Otrajā NVO foruma sesijā, kas notiks Saeimas Balsošanas zālē, dalībnieki diskutēs par demokrātijas un drošības stiprināšanu Latvijā. Tie ir jautājumi par drošumspējas uzlabojumiem Nacionālā attīstības plāna kontekstā, mediju lomu, kā arī par kultūrizglītību kā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas elementu un iedzīvotāju civilo aizsardzību. 

Savukārt foruma trešā sesija, kuras dalībnieki pulcēsies parlamenta Dzeltenejā zālē, būs veltīta jautājumiem par sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā (ES). Patlaban Eiropa atrodas pārmaiņu priekšā, un ES, kā arī sabiedrība kopumā saskaras ar šībrīža izaicinājumiem - populismu, Brexit, nestabilu globālo drošības situāciju un bēgļu plūsmu uz Eiropu. Šajā sesijā dalībnieki pārrunās arī NVO līdzdalību vietējo pašvaldību darbā. Veidojot un īstenojot Eiropas nākotnes attīstības plānus, Latvijas nacionālās pozīcijas un katra novada vai pilsētas attīstību, arvien biežāk Eiropā un Latvijā tiek veidota pilsoniskās sabiedrības un lēmumu pieņēmēju partnerība. Foruma dalībnieki spriedīs, kā likumdevējs un NVO var veicināt šo partnerību, kā izmantot pārmaiņu radītās iespējas un kā plašāk izmantot labās prakses pieredzi. 

Pēcpusdienā tiks sniegti ziņojumi par katru no sesijām. 

Saeimas un NVO forums piektdien, 26.maijā, darbu sāks pulksten 10.00., un tā norisei varēs sekot līdzi arī tiešsaistē www.saeima.lv

Kopš Saeima 2006.gadā pieņēma deklarāciju, kurā noteikti Saeimas un NVO sadarbības principi un veicamie uzdevumi sadarbības pilnveidošanai, forums kļuvis par ikgadēju tradīciju. Šis būs vienpadsmitais Saeimas un NVO forums, un to organizē parlaments sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.

Foruma programma

Foruma atklāšanas videoieraksts

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 22.maijā