Atbildes uz deputātu jautājumiem
2019. gada 12. septembrī

Sēdi vada Latvijas Republikas 13. Saeimas priekšsēdētājas biedre
Inese Lībiņa‑Egnere.

Sēdes darba kārtība
Satura rādītājs

Sēdes vadītāja. Labvakar! Sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem.

Šodien darba kārtībā ir viens deputātu jautājums – deputātu Agešina, Urbanoviča, Ādamsona, Rubika un Tutina jautājums satiksmes ministram Tālim Linkaitam “Par reformām valsts akciju sabiedrībā “Latvijas dzelzceļš””.

Ministra kungs ir informējis, ka atbildi sniegs mutvārdos. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli runas laiks atbildei uz jautājumu nedrīkst pārsniegt piecas minūtes. Pēc tam kad ministra kungs būs sniedzis atbildi uz jautājumiem, saskaņā ar Saeimas kārtības rulli jautājuma iesniedzējiem ir tiesības uzdot vēl divus papildjautājumus.

Klāt ir Agešina kungs. Iespēja ir uzdot divus papildjautājumus. Ja kāds no klātesošajiem deputātiem, kurš nav sākotnēji rakstījis rakstveida jautājumu, vēlas uzdot papildjautājumus, arī tāda iespēja ir.

Ministra kungs, jums ir piecas minūtes, lai šeit, no Saeimas tribīnes, izstāstītu atbildes uz jautājumiem. Lūdzu!

T. Linkaits (satiksmes ministrs).

Labdien, godājamie deputāti! Paldies par uzdotajiem jautājumiem.

Es apzinos, ka “Latvijas dzelzceļš” ir viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā, un tāpēc interese par notikumiem “Latvijas dzelzceļā” ir saprotama. Esmu gatavs nākt un vairākkārt stāstīt par notiekošo dzelzceļa sistēmā un “Latvijas dzelzceļā”.

Attiecībā uz pirmo jautājumu gribu informēt, ka Kariņa valdības deklarācijā ir noteikts, ka mēs izvērtēsim valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” biznesa modeli un investīciju programmu, ja nepieciešams, veicot uzņēmuma restrukturizāciju, samazinot izmaksas un izstrādājot ilgtermiņa darbības plānu.

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” padome kopā ar valdi ir pārrunājusi kritiskos punktus “Latvijas dzelzceļa” darbības uzlabošanai. Ir izvērtēti stratēģiskie mērķi un veidi to sasniegšanai, un “Latvijas dzelzceļa” padome ir sagatavojusi iepirkumu par ārējā konsultanta piesaisti biznesa modeļa izvērtēšanai. Šobrīd septiņiem pretendentiem ir izsūtīts uzaicinājums iesniegt cenas piedāvājumu. Plānots izvērtēt tādus aspektus kā infrastruktūras pārvaldītāja funkcijas īstenošana, biznesa efektivitāte; plānots uzskaitīt priekšlikumus jauna komercdarbības virziena attīstībai. Šī izvērtējuma mērķis ir panākt efektīvāku struktūru, zemākas izmaksas, orientāciju uz tiešo klientu vajadzībām, sakārtotu un pelnošu infrastruktūru, tātad, mūsuprāt, arī sekmīgāku “Latvijas dzelzceļa” nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

“Latvijas dzelzceļa” padome ir arī pasūtījusi divus audita atzinumus par mārketinga un reklāmas izdevumiem un par funkciju auditu. Tāpat notiek arī ikdienas darbs pie organizatoriskās struktūras sakārtošanas. Piemēram, plānots atteikties no “Latvijas dzelzceļa” Prezidentu padomes.

Padome ir arī izsludinājusi konkursu uz divām “Latvijas dzelzceļa” valdes locekļa amata vietām. Pieteikšanās termiņš ir līdz šā gada 18. septembrim. Ir piesaistīta arī personāla atlases kompānija, kas izvērtētu potenciālos pretendentus. Tā ka kopumā var teikt, ka reformas “Latvijas dzelzceļā” vēl tikai tiek gatavotas.

Attiecībā uz otro jautājumu vēlos apliecināt, ka reformu uzdevums ir nodrošināt labāku “Latvijas dzelzceļa” spēju reaģēt uz tirgus konjunktūras svārstībām. Mēs redzam, ka ir kravu pārvadājumu kritums, un šāda krituma apstākļos uzņēmumam joprojām ir jāspēj finansēt lielos investīciju projektus, kas saistīti ar infrastruktūras modernizāciju, un uzturēt... un nodrošināt arī ikdienas darbinieku darba samaksu.

Dzelzceļa elektrifikācijas projekta kontekstā dzelzceļa vadības uzdevums ir nodrošināt, lai investīciju projekti nedz tiešā, nedz netiešā veidā neatstātu negatīvu fiskālu ietekmi uz valsts budžetu un uzņēmuma pelnītspēju. Un mums ir arī uzdevums nodrošināt Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu Latvijā dzelzceļa sektorā, tātad nodrošināt konkurences prasību ievērošanu – vienādu attieksmi pret visiem tirgus dalībniekiem.

Par trešo jautājumu. Vēlos atbildēt, ka, ņemot vērā dzelzceļa darbinieku novecošanos un arī darbinieku akūtu trūkumu dažās profesijās – tie ir mašīnisti, tie ir inženieri, tie ir tie cilvēki, kas ikdienā strādā pie ritošā sastāva apkalpošanas –, mēs esam ieinteresēti veidot nozarē tādu darba vidi, lai piesaistītu jaunus cilvēkus, ieinteresētu jauniešus un noturētu tos darbiniekus, kuri ir profesionāļi un no kuru darba ir atkarīgs uzņēmuma darba rezultāts. Viens no faktoriem ir atalgojums. Nekāda atalgojuma samazināšana darbiniekiem nav plānota, un jebkuras izmaiņas šajā jautājumā iespējamas tikai ar arodbiedrības saskaņojumu. Vēlos apliecināt, ka man ir laba sadarbība ar dzelzceļa arodbiedrību.

Veidojot jaunu biznesa modeli, mēs tomēr redzam, ka ir iespējams darbaspēka izmaksu izvērtējums. No pašlaik pasūtītā funkciju audita redzam, ka, piemēram, “Latvijas dzelzceļa” Ģenerāldirekcijā 2014. gadā bija 45 cilvēki, kas bija iesaistīti dokumentu apritē un pārskatu sagatavošanā, turpretim tagad, 2019. gadā, tādu jau ir 100. Tur ir iespējas darbinieku skaitu samazināt.

Paldies.

Sēdes vadītāja. Paldies, ministra kungs.

Tagad vārds jautājumam.

Deputāts Valērijs Agešins ir pieteicies uzdot papildjautājumu. Lūdzu!

V. Agešins (SASKAŅA).

Paldies, ministra kungs. Izmantojot Saeimas kārtības ruļļa 122. pantā noteikto, izmantošu iespēju uzdot jums divus papildjautājumus.

Pirmais jautājums. Vai, jūsuprāt, neuzticības izteikšana “Latvijas dzelzceļa” valdes locekļiem ietekmēs kravu apjomu rudenī uzņēmumā šajā segmentā vai ne?

T. Linkaits. Paldies par jautājumu.

Es uzskatu, ka neuzticības izteikšana atsevišķiem valdes locekļiem un šo valdes locekļu atkāpšanās no amata nav nekādā veidā saistīta ar kravu apjoma pieaugumu vai samazinājumu. To nosaka objektīvi apstākļi.

Konkrēti šogad mēs redzam kravu... cenu samazinājumu ogļu sektorā. Ogļu cenas pasaules tirgū samazinās, attiecīgi samazinās arī kravu plūsma. Un mēs redzam – arī Latvijā tiek atstāti, pamesti vairāki sastāvi, kuru īpašnieki gaida labākas cenas. Iepriekš kravu pieaugums bija saistīts arī ar remontdarbiem Ustjlugas ostā Krievijā. Šobrīd mēs redzam, ka šie remontdarbi ir pabeigti arī tur, tādēļ tiek veikts kravu samazinājums, bet varu apliecināt, ka “Latvijas dzelzceļa” vadība – atbildīgie dienesti – strādā pie jaunu kravu piesaistīšanas. Jaunais “Latvijas dzelzceļa” prezidents nesen viesojās Baltkrievijā, veica sarunas ar Baltkrievijas pārvadātājiem, ministrijas un Baltkrievijas dzelzceļa darbiniekiem, lai vienotos par nosacījumiem kravu piesaistei.

Sēdes vadītāja. Paldies.

Vārds Agešina kungam otram papildjautājumam.

V. Agešins. Paldies.

Otrais jautājums. Ministra kungs, vai var apgalvot, ka tranzīts šajā segmentā, šajā nozarē ir jūsu kā ministra prioritāte?

Paldies.

T. Linkaits. Paldies.

Ja no prioritāšu viedokļa skatāmies, tad mana darba prioritāte ir sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana Latvijā un efektīvs nozares darbs. Bet nenoliedzami tranzīts kā svarīgs ikdienas elements kravu pārvadājumos ir viens no maniem darba jautājumiem. Esmu Krievijas–Latvijas starpvaldību komisijas Latvijas puses vadītājs, arī Baltkrievijas–Latvijas starpvaldību komisijas Latvijas puses vadītājs. Nesen kļuvu arī par Kazahstānas–Latvijas šādas komisijas vadītāju no Latvijas puses. Un šo starpvaldību sarunu viena liela daļa ir tieši pārrunāt, kā mēs varam izmantot to tranzīta potenciālu, kas mums ir valstī, un kā mēs varam piesaistīt jaunas kravas.

Tā ka es apliecinu, ka pie šiem jautājumiem es strādāju.

Sēdes vadītāja. Paldies, Agešina kungs, par jautājumiem. Paldies, Linkaita kungs, par atbildēm.

Citi deputāti nav izmantojuši iespēju pieteikties uz papildjautājumiem. Līdz ar to šodienas vienīgais darba kārtības jautājums ir izskatīts.

Jautājumu un atbilžu sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu.

SATURA RĀDĪTĀJS
Atbilde uz deputātu iesniegto jautājumu
2019. gada 12. septembrī

Satiksmes ministra Tāļa Linkaita atbilde uz deputātu jautājumu “Par reformām valsts akciju sabiedrībā “Latvijas dzelzceļš”” (iesniegts 04.09.2019.) (pilns jautājuma teksts pielikumā) (Nr. 45/J13)
(Atbildes dok.)
Atbilde satiksmes ministrs T. Linkaits
Papildjautājums - dep. V. Agešins
Atbilde satiksmes ministrs T. Linkaits
Papildjautājums - dep. V. Agešins
Atbilde satiksmes ministrs T. Linkaits
Otrdien, 21.maijā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:30  Saeimas sekretāra biedra Jāņa Grasberga tikšanās ar Kanādas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Brian Szwarc
14:00  Saeimas frakcijas JAUNĀ VIENOTĪBA priekšsēdētāja Edmunda Jurēvica tikšanās ar Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Tang Songgen