Starptautiskā parlamentu stipendiju programma – IPS (Internationales Parlaments-Stipendium)

Starptautiskā parlamentu stipendiju programmu (Internationales Parlaments-Stipendium, IPS)  Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāgs sadarbībā ar Humbolta universitāti (Berlīne) piedāvā kopš 1986. gada, katru gadu praksē uzņemot ap 120 jauniešu no dažādām pasaules valstīm. Programmā ir iesaistījušās 28 valstis, tostarp vairākas no tām uzņem vācu jauniešus savos parlamentos. Iespēja stažēties Vācijas parlamentā Latvijas jauniešiem ir kopš 1992. gada.

IPS programma, kuras mērķis ir veicināt un nostiprināt Vācijas un programmas dalībnieku pārstāvēto valstu partnerību un sadarbību, domāta augsti kvalificētiem aktīviem, atvērtiem jauniešiem un jaunietēm, kas interesējas par politiku un vēlas aktīvi un atbildīgi veidot savas valsts politisko nākotni. Vācijas Bundestāgs stipendiātiem nodrošina iespēju 15 nedēļas strādāt kāda Bundestāga deputāta birojā un šajā laikā iepazīt Vācijas parlamentāro sistēmu un politisko lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī iegūt praktiskas parlamentārā darba iemaņas. Tos, kas vēlas pieteikties šai stipendijai, lūdzam sekot aktualitātēm Vācijas vēstniecības Latvijā mājaslapā. Plašāka informācija par IPS programmu Bundestāga mājaslapā.

Vācijas parlamenta īstenotā stipendiju programma Latvijas augstskolu absolventiem paver iespēju iepazīt Vācijas Bundestāga darbu un sabiedrisko dzīvi, vairākus mēnešus līdzdarbojoties parlamenta deputātu birojos. Saskaņā ar Bundestāga noteikumiem uz piedalīšanos IPS programmās var pretendēt Latvijas pilsoņi vecumā līdz 30 gadiem, kuriem ir labas vācu valodas zināšanas un pabeigta augstākā izglītība.

ES dalībvalstis ir ieinteresētas veidot studentu apmaiņas programmas, lai viņi apgūtu citu valstu politisko pieredzi un valodas. Kopš 2010. gada Latvijas Republikas Saeima ir izveidojusi atbildes programmu vācu studentiem, kas vēlas iepazīt Latvijas parlamenta darbu. Programma dod iespēju vācu jauniešiem iegūt priekšstatu par demokrātijas un parlamenta darba pieredzi Latvijā, kā arī veicina Latvijas un tās politikas atpazīstamību Vācijā.

2019. gadā šī programma tika īstenota jau astoto reizi un no 29. augusta līdz 27. septembrim Saeimā stažējās divas studentes no Vācijas: Anna Šteinmeijere (Anna Steinmeier) un Marija Beilmana (Maria Beilmann). Jaunietes iepazina Saeimas deputātu darbu, strādājot Saeimas sekretāra biedres, deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu locekles Marijas Golubevas un minētās deputātu grupas locekles Lindas Ozolas vadībā. Paralēli praksei Saeimā abas jaunietes apmeklēja lekcijas Latvijas Universitātē. Lai veicinātu vācu studentu kvalitatīvāku līdzdalību komisiju un frakciju sēdēs, tajā pašā gadā Saeima uzņēma praksē divus Ventspils Augstskolas studentus – Ilzi Donovu un Rolandu Moļņiku, kuri sēžu laikā nodrošināja vācu studentiem tulkojumu no latviešu valodas uz vācu valodu un otrādi.

Saeimas Prezidijs bija atbalstījis deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu ierosinājumu šādu praksi Saeimā nodrošināt arī 2020. gada septembrī. Ņemot vērā koronavīrusa Covid-19 izplatību tika pieņemts lēmums 2020. gada praksi atcelt. Analogs lēmums tika pieņemts arī  2021. un 2022. gadā.

Svētdien, 5.februārī