Saeimas pārstāvniecība OECD parlamentārajā tīklā

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir unikāls forums un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalībvalstīm dod iespēju efektīvi risināt tām aktuālus jautājumus dažādās nozarēs. Organizācijas misija ir veidot un popularizēt reformas, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni un sociālekonomiskos apstākļus, kā arī ekonomikas konkurētspēju. OECD izstrādā starptautiskas vadlīnijas un standartus, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, iekļaujošu izaugsmi un sociālu taisnīgumu OECD dalībvalstīs.

Pēc Latvijas iestāšanās OECD 2016. gada 1. jūlijā tika intensificēti Saeimas un šīs organizācijas kontakti OECD Parlamentārā tīkla ietvaros.

OECD Parlamentārā tīkla sanāksmes parasti notiek divreiz gadā OECD galvenajā mītnē Parīzē. Sanāksmju laikā OECD dalībvalstu parlamentārieši apspriež aktuālus organizācijas redzeslokā esošus jautājumus, it īpaši pievēršot uzmanību labai likumdošanas praksei, lai sekmētu šo jautājumu risināšanu.

13. Saeimas pārstāvis OECD ir Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols.

2022. gada 30. jūnijā un 1. jūlijā Saeimā notiks OECD Parlamentārā tīkla sanāksme, kurā tiks apspriesti sekojoši jautājumi:
Reaģēšana uz digitālās pārveides izaicinājumiem demokrātiskajā procesā;
Tiešsaistē izplatīto nepatiesību atpazīšana: kā apturēt nepatieso ziņu autorus un izplatītājus;
Droša digitālā telpa: datu pārvaldība piekļuves un apmaiņas veicināšanai;
Valsts pārvalde un likumdošana digitālajā laikmetā;
Cīņa pret maldinošu informāciju un dezinformāciju: situācija austrumu frontē;
Kiberdrošība un digitālā drošība: risku pārvaldība un trūkumu novēršana.

Latvijas dalība OECD sniedz starptautisku kvalitātes zīmogu, apliecinot Latvijas atbilstību augstākiem standartiem uzņēmējdarbībā, finanšu darījumos, korporatīvajā pārvaldībā, korupcijas apkarošanā starptautiskajos darījumos un citās sfērās.

OECD sniedz nozaru politikas un reformu izvērtējumus, kā arī uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas Latvijai svarīgos jautājumos – uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošana, produktivitātes palielināšana, nevienlīdzības mazināšana, reformas izglītībā, cīņa ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, cīņa pret korupciju, Latvijas valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana, Latvijas konkurētspējas un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana.

Piektdien, 1.jūlijā
09:00  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Parlamentārā tīkla sanāksme
11:05  Saeimas Prezidija sēde