Latvijas Republikas Saeimas izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijas

Nr.p/k

Saeima

Komisijas nosaukums (parlamenta rezolūcija izmeklēšanas veikšanai)

Darbības laiks

Nr.1.

 

II

Parlamentāriskā izmeklēšanas komisija.

 

Uzdevums Nr.1 izmeklēt laikrakstu „Socialdemokrats”, „Brīvā Zeme”, „Zemgales Balss” un „Latvijas Sargs” redakciju spridzināšanas lietu (sienas avīžu lietu).(Stenogrammu no galaziņojuma izskatīšanas skatīt šeit)

no 26.03.1926.
līdz 18.01.1927.
ilgums – 9 mēneši

 

Uzdevums Nr.2.izmeklēt A. Vītola un citu Valsts kontroles ierēdņu pieņemšanu un darbību Valsts kontrolē.(Stenogrammu no galaziņojuma izskatīšanas skatīt šeit)

Uzdevums Nr.3. noskaidrot kara ministrijas galvenā štāba organizācijas mobilizācijas daļas priekšnieka, pulkv. Karlsona, kā arī citu amata personu iecelšanu, sastāvu un darbību kara ministrijā un armijā, bet jo sevišķi operatīvās daļas 3. nodaļā.(Stenogrammu no galaziņojuma izskatīšanas skatīt šeit)

Uzdevums Nr.4. noskaidrot pār robežu uz Padomju Krieviju pārgājušā, līdzpaņemot ziņas par mūsu robežu apsardzību, robežapsardzības punkta priekšnieka Romaņenko, kā arī citu amata personu iecelšanu, sastāvu un darbību Iekšlietu ministrijā, it sevišķi politiskā pārvaldē. (Stenogrammu no galaziņojuma izskatīšanas skatīt šeit)

Nr.2.

II

Parlamentāriskā izmeklēšanas komisija, lai pārbaudītu ienākušās ziņas un sūdzības par to, ka pie Krāslavā pēdējās nedēļās arestētiem pilsoņiem Daugavpils politiskā pārvaldē pie nopratināšanas ir pielaistas sišana un spīdzināšana

(Politiskās pārvaldes darbības izmeklēšanas komisija)

(Stenogrammu no galaziņojuma izskatīšanas skatīt šeit)

no 22.10.1926.
līdz 07.12.1926.
ilgums – 1 mēneši

Nr.3.

II

Parlamentāriskā izmeklēšanas komisija, lai izmeklētu uztraucošās baumas par nodomāto ekspropriaciju un norādījumu uz provokaciju politiskā nolūkā

(Bankas laupīšanas izmeklēšanas komisija)

no 01.04.1927

galaziņojumu nesagatavoja

 

Nr.4.

III

Parlamentāriskā izmeklēšanas komisija akciju sabiedrību “Rīgas Uniona banka” un “Lats” lietā

(Unionbankas izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 21.02.1930.
līdz 07.06.1930.
ilgums – 3 mēneši

Nr.5.

III

Parlamentāriskā izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu vairākus jautājumus saistībā ar Rīgas IV ģimnāziju un notikumiem (demonstrācijām) pie tās

(Rīgas IV ģimnāzijas izmeklēšanas komisija)

(Stenogrammu no galaziņojuma izskatīšanas skatīt šeit)

 

no 07.11.1930.
līdz 10.03.1931.
ilgums – 4 mēneši

Nr.6.

III

Parlamentāriskā izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu vairākus jautājumus saistībā ar M. Hausmanim izdoto atļauju transita rudzu, kā arī dažādu šķiru rudzu miltu ievešanai

(Hausmaņa rudzu izmeklēšanas komisija)

(Stenogrammu no galaziņojuma izskatīšanas skatīt šeit)

no 20.02.1931.
līdz 22.07.1931.
ilgums – 5 mēneši

Nr.7.

III

Parlamentāriskā izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu nācionālos un polītiskos apstākļus pierobežas joslā

(Pārpoļošanas izmeklēšanas komisija)

(Stenogrammu no galaziņojuma izskatīšanas skatīt šeit)

no 08.05.1931.
līdz 22.07.1931.
ilgums – 2 mēneši

Nr.8.

IV

Parlamentāriskā izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu vairākus jautājumus saistībā ar polītiskās pārvaldes Rīgas nodaļas apcietinātā Friča Gaiļa nāvi

(Friča Gaiļa nāves izmeklēšanas komisija)

no 31.01.1933.

darbību pārtrauca 15.05.1934. valsts apvērsums

Nr.9.

V

Parlamentārās izmeklēšanas komisija Totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas komisijas un Totalitārisma seku dokumentēšanas centra darbības izmeklēšanai

(Čekas maisu izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 07.07.1993

līdz 29.07.1993.

ilgums 22 dienas

Nr.10

V

Parlamentārās izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu valsts budžeta izlietojumu, ārvalstu kredītu un humānās palīdzības izmantošanu, valsts īpašumu pārvaldīšanu un privatizācijas gaitu, okupācijas armijas, PSKP un VDK īpašumu pārņemšanu, valsts augstāko amatpersonu rīcību 1991. gada janvārī un augustā, to ārpolitisko darbību Latvijas valsts vārdā un citus svarīgus jautājumus

(Augstākās padomes un Ministru padomes darbības izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 13.07.1993.

līdz 08.09.1994.

ilgums –   13 mēneši

Nr.11

V

Parlamentārās izmeklēšanas komisija 1992. gadā Latvijas Republikas lauksaimniecības stabilizācijai un attīstībai piešķirto valdības garantēto kredītu saņemšanas un izmantošanas likumības un lietderības izvērtēšanai

(Valdības garantēto kredītu izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 27.10.1994.

līdz 21.09.1995.

ilgums – 10   mēneši

Nr.12

V

Parlamentārās izmeklēšanas komisija SIA "Lattelekom" izveidošanas un darbības izvērtēšanai

(Lattelekom izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 22.12.1994.

līdz 03.08.1995.

ilgums –  9  mēneši

Nr.13

V

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par finansu krīzi komercbankās un valsts finansu sistēmas stabilitāti

(Banku krīzes izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 16.02.1995.

līdz 26.10.1995.

ilgums –   8 mēneši

Nr.14

VI

Parlamentārās izmeklēšanas komisija bankas "Baltija"krīzes cēloņu un bankrota pamatotības noskaidrošanai un iesniegto bankas sanācijas projektu izvērtēšanai

(Bankas “Baltija” izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 24.01.1996.

līdz 19.12.1996.

ilgums –  10   mēneši

Nr.15

VI

Parlamentārā izmeklēšanas komisija Nacionālās radio un televīzijas padomes darbības likumības un atbilstības valsts un sabiedrības interesēm izvērtēšanai

(Nacionālās radio un televīzijas padomes izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 14.11.1996.

līdz 29.10.1998.

ilgums –  23  mēneši

Nr.16

VI

Parlamentārā izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu G - 24 kredītu piešķiršanas pareizību, to atmaksāšanas iespējas un personiskās atbildības noteikšanas iespējas šo kredītu izsaimniekotājiem

(G - 24 kredītu izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 20.03.1997.

līdz 16.10.1997.

ilgums – 6   mēneši

Nr.17

VI

Parlamentārā izmeklēšanas komisija akciju sabiedrības "Latvijas Unibanka" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" privatizācijas likumības un atbilstības valsts un sabiedrības interesēm izvērtēšanai

(Unibankas un Krājbankas privatizācijas izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 24.03.1997.

līdz 15.01.1998.

ilgums – 9  mēneši

Nr.18

VII

Parlamentārā izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu Latvenergo, "Bankas Baltija" un Lihtenšteinas firmu cesijas līguma rezultātā zaudēto trīs miljonu latu lietu

(Trīs miljonu latu lietas izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit, Pielikumu Nr.1. skatīt šeit)

no 04.09.1997.

līdz 27.08.1998.

ilgums – 11   mēneši

Nr.19

 

 

VII

Parlamentārās izmeklēšanas komisija Latvijas Republikas un "Tilts Communication" līguma izpildes un SIA "Lattelekom" tarifu politikas analīzei, kā arī Telekomunikāciju tarifu padomes pilnvaroto pārstāvju rīcības atbilstības likuma "Par telekomunikācijām" prasībām

(Lattelekom tarifu politikas un citu jautājumu izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 21.01.1999.

līdz 11.05.2000.

ilgums – 15  mēneši

Nr.20

 

VII

Parlamentārās izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu faktus par publisku un privātu institūciju amatpersonu saistību ar noziegumu izdarīšanu (pedofiliju)

(Pedofilijas izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 30.09.1999.

līdz 13.04.2000.

ilgums – 6  mēneši

Nr.21

VII

Parlamentārās izmeklēšanas komisija A/S "Latvijas kuģniecība" un citu stratēģiski svarīgu objektu privatizācijas jautājumā

(Latvijas kuģniecības privatizācijas izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 04.11.1999.

līdz 31.10.2002.

ilgums –  35  mēneši

Nr.22

VII

Parlamentārā izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu faktus un apstākļus, kas saistīti ar 1991. gada 29. augustā Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija īpaši pilnvarotā deputāta Pētera Simsosna un PSRS Valsts drošības komitejas pārstāvju parakstīto slepeno protokolu, kā arī izvērtētu tā nozīmi

(Pētera Simsona parakstītā protokola izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 24.05.2001.

līdz 31.10.2002.

ilgums –  17  mēneši

Nr.23

VII

Parlamentārās izmeklēšanas komisija jautājumā par iespējamo valsts amatpersonu iesaisti kontrabandas darījumos Latvijā

(Kontrabandas izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 18.10.2001.

līdz 10.10.2002.

ilgums – 11  mēneši

Nr.24

VIII

Parlamentārā izmeklēšanas komisija Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei

(Einara Repšes finansiālo darbību izmeklēšanas komisija)

(Starpziņojumu skatīt šeit)

 

no 29.01.2004.

līdz 01.11.2006.

ilgums – 33   mēneši

Nr.25

IX

Parlamentārās izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā

(Telefonsarunu izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 06.09.2007.

līdz 11.06.2009.

ilgums – 21  mēneši

Nr.26

X

Parlamentārās izmeklēšanas komisija sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā

(Parex bankas izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatītšeit)

no 24.02.2011.

līdz 16.06.2011.

ilgums –  3  mēneši

Nr.27

XI

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas, darbības apturēšanas un maksātnespējas procesa ietekmi uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu

(Krājbankas bankrota izmeklēšanas komisija)

(gala ziņojums nav nolasīts Saeimas sēdē, pieņemts tikai Komisijas sēdē).

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 01.12.2011.

līdz 01.09.2012.

ilgums –  9 mēneši

Nr.28

XI

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar SIA "Ominasis Latvia" reģ. Nr.40003417017 maksātnespēju

(Ķemeru sanatorijas izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 18.04.2013.

līdz 30.01.2014.

ilgums –  9   mēneši

Nr.29

XII

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā

(Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 11.11.2014

līdz 13.11.2015.

ilgums 12 mēneši

Nr.30

XII

Parlamentārās izmeklēšanas komisiju par valstij piederošo 75% bankas “Citadele” akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā

(Bankas “Citadele” izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 13.11.2014.

līdz 25.12.2015.

ilgums 13 mēneši

Nr.31

XII

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā

(Korupcijas un lobēšanas izmeklēšanas komisija)

(Galaziņojus Prezidijam netika iesniegts)

no 07.04.2016.

līdz 22.10.2016.

ilgums 6 mēneši

Nr.32

XII

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 21.07,2017.

līdz 02.02.2018.

ilgums 6 mēneši

Nr.33

XIII

Parlamentārās izmeklēšanas komisija par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti, Eiropas Komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā SA.43140 (2015/NN) un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību

(Parlamentārās izmeklēšanas komisija par OIK)

(Galaziņojumu skatīt šeit)

 

no 23.05.2019.

līdz 06.03.2020. 

ilgums 10 mēneši

Nr.34

XIII

Parlamentārās izmeklēšanas komisija, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai

(Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Covid-19 )

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 08.04.2021. 

līdz 04.03.2022. 

ilgums 11 mēneši

Nr.35

XIV

Parlamentārās izmeklēšanas komisija nolūkā stiprināt valsts uzraudzību veiktā finanšu sektora “kapitālā remonta” negatīvās ietekmes uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī iespējamas AS “PNB Banka” novešanas līdz maksātnespējai, AS “ABLV Bank” novešanas līdz piespiedu pašlikvidācijai un “Baltic International Bank SE” darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai

(Galaziņojumu skatīt šeit)

no 31.01.2023. 

līdz 15.09.2023. 

ilgums 8 mēneši

Svētdien, 26.maijā