Darba grupas piesaistītie eksperti

Darba grupa ir lēmusi pieaicināt plašu tiesību ekspertu loku, tostarp Satversmes tiesas, Eiropas Savienības tiesas, Augstākās tiesas, Zinātņu akadēmijas, Publisko tiesību institūta, Valsts kontroles un Valsts prezidenta kancelejas pārstāvjus.

Darba grupas pastāvīgi pieaicinātie eksperti un lietpratēji:

Nr.p.k

Vārds, Uzvārds

Akad. grāds

Institūcija un amats

1.

Romāns Apsītis

prof.,Dr.iur.

Bijis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, Satversmes tiesas tiesnesis, tieslietu ministrs, tiesībsargs

2.

Jautrīte Briede

prof., Dr.iur.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras profesore

Augstākās tiesas tiesnese

3.

Valdis Cielava  

Dr.iur.

Jurists

4.

Arvīds Dravnieks

Mg.iur.

Publisko tiesību institūta direktors

5.

Aivars Endziņš

prof., Dr.iur.

Biznesa augstskolas "Turība" Juridiskās fakultātes profesors

Bijis Satversmes tiesas priekšsēdētājs

6.

Dina Gailīte

Mg.iur., Dr.iur.cand.

Žurnāla "Jurista Vārds" galvenā redaktore

7.

Tālavs Jundzis

prof.,Dr.habil.sc.pol.,

Dr.iur.

Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents

Juridiskās koledžas direktors

8.

Annija Kārkliņa

asoc. prof., Dr.iur.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekāne

Valststiesību zinātņu katedras vadītāja

9.

Artūrs Kučs

asoc. prof., Dr.iur.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras vadītājs

Tiesībsarga padomnieks

10.

Gunārs Kusiņš

 Mg.iur.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras lektors

Satversmes tiesas tiesnesis

Bijis Saeimas Juridiskā biroja vadītājs

11.

Jānis Lazdiņš

prof., Dr.iur.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesors

12.

Egils Levits

Dr.iur.h.c.

Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis

Bijis Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis, tieslietu ministrs

13.

Lauris Liepa

Mg.iur.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras lektors

Zvērināts advokāts

14.

Sanita Osipova

 

prof., Dr.iur.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesore

Satversmes tiesas tiesnese

15.

Edgars Pastars

Mg.iur.

Valsts kontrolieres padomnieks juridiskajos jautājumos

16.

Jānis Pleps

doc., Dr.iur.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs

Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks

17.

 Anita Rodiņa

asoc.prof., Dr.iur

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne

18.

 Ineta Ziemele

 prof., Ph.D (Cantab.),M.I.L. (Lund), LL.B (LU)

Rīgas Juridiskās augstskolas profesore

Satversmes tiesas tiesnese

Bijusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese

19.

Sandra Sondore Kukule 

 Mg. iur.

Ārlietu ministra padomniece

Bijusi  Valsts prezidenta likumdošanas padomniece

20.

Gatis Litvins


 

Dr.iur.

Sabiedriskās politikas centra "PROVIDUS" pētnieks

Latvijas Notariāta institūta direktors

21.

Aivars Borovkovs

 

Latvijas Juristu biedrības prezidents

22.

Reinis Bērziņš

 Mg. iur.

Bijis Valsts prezidenta likumdošanas un juridiskais padomnieks

23.

Kristīne Jaunzeme

 Mg. iur.

Valsts prezidenta likumdošanas un juridiskā padomniece

24.

Veronika Krūmiņa

 Mg. iur.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

25.

Viola Supe

 Mg. iur.

Zvērināta advokāte

26.

Simona Krastiņa

 Mg.iur., Dr.iur.cand.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante

 

 

Uz atsevišķām Darba grupas sēdēm aicinātie Valsts prezidenti, eksperti, amatpersonas, privātpersonas, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji.

Nr.p.k.

 

Vārds, Uzvārds

Statuss

Darba grupas sēdes datums

1.

Guntis Ulmanis

Latvijas Valsts prezidents (1993.-1999.)

15.12.2015.

23.02.2016.

21.02.2017.

2.

Vaira Vīķe-Freiberga

Latvijas Valsts prezidente (1999.–2007.)

15.12.2015.

23.02.2016.

25.10.2016.

24.01.2017.

3.

Valdis Zatlers

Latvijas Valsts prezidents (2007.–2011.)

25.08.2015.

06.10.2015.

15.12.2015.

23.02.2016.

12.04.2016.

25.10.2016.

06.12.2016.

24.01.2017.

21.02.2017.

21.03.2017.

4.

Valdis Birkavs

Ministru prezidents (1993-1994)

12.04.2016.

06.12.2016.

5.

Māris Gailis

Ministru prezidents (1994-1995)

12.04.2016.

6.

Andris Bērziņš

Ministru prezidents (2000-2002)

06.12.2016.

7.

Einars Repše

Ministru prezidents (2002-2004)

12.04.2016.

8.

Indulis Emsis

Ministru prezidents (2004), Saeimas priekšsēdētājs (2006-2007)

12.04.2016.

24.01.2017.

9.

Aigars Kalvītis

Ministru prezidents (2004-2007)

12.04.2016.

10.

Laimdota Straujuma

Ministru prezidente (2014-2016)

12.04.2016.

11.

Ināra Mūrniece

Saeimas priekšsēdētāja

24.01.2017.

12.

Solvita Āboltiņa

Deputāte, Saeimas priekšsēdētāja (2010-2014)

24.01.2017.

13.

Gundars Daudze

Deputāts, Saeimas priekšsēdētājs (2007-2010)

24.01.2017.

21.02.2017.

14.

Jānis Straume

Saeimas priekšsēdētājs (1998-2002)

24.01.2017.

15.

Alfrēds Čepānis 

Saeimas priekšsēdētājs (1996-1998)

24.01.2017.

16.

Ilga Kreituse

Saeimas priekšsēdētāja (1995-1996)

24.01.2017.

21.03.2017.

17.

Juris Jansosns

Tiesībsargs

12.05.2015.

21.02.2017.

18.

Ilze Jurča 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece

25.08.2015.

21.02.2017.

19.

Andrejs Pildegovičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, bijis Valsts prezidenta padomnieks ārlietu jautājumos

15.12.2015.

20.

Katrīna Kaktiņa

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores vietniece

15.12.2015.

21.

Veronika Sajadova

Starptautisko tiesību eksperte

15.12.2015.

22.

Mārtiņš Bondars

Saeimas deputāts, bijis Valsts prezidenta kancelejas vaītāj

15.12.2015.

12.04.2016.

24.01.2017.

21.03.2017.

23.

Ainars

Latkovskis

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs

23.02.2016.

24.

Veiko Spolītis

Saeimas deputāts

23.02.2016.

25.

Kārlis Krēsliņš

Saeimas deputāts, atvaļināts armijas ģenerālis

23.02.2016.

26.

Juris Vectirāns

Seimas deputāts, atvaļināts armijas ģenerālis

23.02.2016.

27.

Zenta Tretjaka

Saeimas deputāte

23.02.2016.

28.

Andrejs Panteļējevs

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs, bijis Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs

23.02.2016.

29.

Raimonds Graube

Nacionālo bruņoto spēku komandieris

23.02.2016.

30.

Elena Lodočkina 

Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāja

12.04.2016.

31.

Mārtiņš Krieviņš 

Valsts kancelejas direktors

12.04.2016.

32.

Dita Plepa

Satversmes tiesas padomniece

12.04.2016.

24.01.2017.

21.03.2017.

33.

Ēriks Kalnmeiers

Ģenerālprokurors

12.04.2016.

21.02.2017.

21.03.2017.

34.

Aldis Lieljuksis 

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asoc. prof, Dr. iur.

12.04.2016.

35.

Solvita Harbaceviča

Augstākās tiesas padomniece Eiropas Savienības jautājumos 

12.04.2016.

21.02.2017.

36.

Edvīns Danovskis

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Dr. iur.

25.10.2016.

37.

Linards Muciņš

7. Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs

25.10.2016.

38.

Gvido Zemrībo

Bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs

25.10.2016.

39.

Laila Medina

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos

25.10.2016.

40.

Anda Smiltēna

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta vadītāja, Dr. iur.

06.12.2016.

24.01.2017.

21.03.2017.

41.

Daina Bāra

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore

06.12.2016.

42.

Artūrs Caics

Jurists, Dr. iur.

24.01.2017.

21.02.2017.

21.03.2017.

43.

Gunārs Kūtris

Saeimas deputāts, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs 

21.02.2017.

44.

Inguna Sudraba

Saeimas deputāte, bijusī valsts kontroliere

21.02.2017.

45.

Jānis Ikstens

Latvijas Universitātes prorektors, profesors, dr. sc. pol.

21.02.2017.

46.

Edvards Kušners

Latvijas Bankas padomes loceklis

21.02.2017.

47.

Kaspars Gailītis

Jurists

21.02.2017.

48.

Juta Strīķe

Krimināltiesību eksperte

21.03.2017.

49.

Arnis Kaktiņš

Pētījumu centra SKDS direktors 

21.03.2017.

50.

Filips Rajevskis

Politologs

21.03.2017.

51.

Māris Pūķis

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

21.03.2017.

52.

Laila Jurcēna

Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniece

21.03.2017.

53.

Alla Spale

Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja

21.03.2017.

54.

Uldis Krastiņš

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, Dr. iur.

21.03.2017.

55.

Kristaps Hahelis

Zvērināts advokāts

21.03.2017.

Svētdien, 31.maijā

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietnes www.saeima.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Tīmekļa vietnē www.saeima.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks "Google Analytics", ko piedāvā "Google, Inc." (turpmāk — "Google"). "Google Analytics" izmanto sīkdatnes ("cookies") — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem šīs tīmekļa vietnes lietošanā saņems "Google", kas to glabās serveros ASV. "Google" izmantos šo informāciju, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā, iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Tikai tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jānorāda daži iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet šo vietni.


Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://support.google.com/analytics/answer/7667196