Kas var iesniegt priekšlikumus likumprojekta grozīšanai?

Likumdošanas ABC

 

 

 

 

Piektdien, 1.jūlijā
09:00  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Parlamentārā tīkla sanāksme
11:05  Saeimas Prezidija sēde