Kas var iesniegt priekšlikumus likumprojekta grozīšanai?

Likumdošanas ABC

 

 

 

 

Trešdien, 24.jūlijā