Kas var iesniegt priekšlikumus likumprojekta grozīšanai?

Likumdošanas ABC

 

 

 

 

Sestdien, 28.janvārī