Saeimas Administrācija iznomā telpu daļas karsto dzērienu tirdzniecības automātu uzstādīšanai telpās ar ierobežotu publisku pieejamību

(17.06.2022.)

Saeimas Administrācija iznomā telpu daļas karsto dzērienu tirdzniecības automātu uzstādīšanai telpās ar ierobežotu publisku pieejamību:

  • Saeimas ēkā Jēkaba ielā 11, Rīgā; ēkas kadastra apzīmējums 0100 008 0056 001 viena kvadrātmetra platībā. Ēka Jēkaba ielā 11, Rīgā, ir valsts nozīmes kultūras piemineklis;
  • Saeimas Autobāzes ēkā Skanstes ielā 6, Rīgā; ēkas kadastra apzīmējums 0100 024 2073 001 viena kvadrātmetra platībā.

Nomas maksa par telpu daļām – Jēkaba ielā 11, Rīgā – 3.29 EUR bez PVN mēnesī, Skanstes ielā 6, Rīgā – 3.13 EUR bez PVN mēnesī. Kopējā iznomājamo telpu daļu platība – 2 (divi) m2. Nomas maksa mēnesī par visu norādīto ēku telpu daļām – 6.42 EUR bez PVN (nomas maksā nav iekļauti izdevumi par patērēto elektroenerģiju).

Nomas līguma termiņš – 24 mēneši ar tiesībām pagarināt kopā ne ilgāk kā uz 24 mēnešiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Telpu iznomāšanas nosacījumi ietverti telpu iznomāšanas Nolikumā un telpu nomas līgumu projektos - Jēkaba ielaSkanstes iela

Sestdien, 25.jūnijā