Par mediju darbu Saeimā klātienes sēžu norises laikā

(01.09.2021.)

Saeimas Prezidijs saziņā ar Frakciju Padomi ir noteicis principus Saeimas un Saeimas komisiju sēžu norisei klātienē Covid-19 epidemioloģiskā riska situācijā. Uzsākot 2021.gada rudens sesiju, Saeimas sēžu norise plānota klātienē. 

Laika posmā, kad Saeimas sēdes un Saeimas komisiju sēdes norisinās klātienē, Saeimas telpās var atrasties Saeimā akreditēti plašsaziņu līdzekļu pārstāvji ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Ierodoties Saeimā, sertifikāta pārbaudei lūdzam sazināties ar Saeimas Preses dienestu. Lai nodrošinātu pēc iespējas raitu iekļūšanu parlamentā, piedāvājam iespēju sertifikātu pārbaudei iesūtīt savlaicīgi, rakstot uz e-pastu prese@saeima.lv.

Aicinām ņemt vērā, ka Saeimas Sēžu zālē vienlaikus klātesošo plašsaziņas līdzekļu pārstāvju skaits ir ierobežots, priekšroku dodot video operatoriem un fotogrāfiem. Lūdzam ievērot principu, ka vienlaikus Saeimas Sēžu zālē uzturas ne vairāk kā viens operators vai fotogrāfs un viens reportieris no viena un tā paša medija.

Uzturoties Saeimas telpās, lūdzam ievērot aktuālos epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus. Lūdzam ievērot, ka Saeimu nav ļauts apmeklēt personām ar akūtām elpceļu slimības pazīmēm.

Tāpat kā līdz šim, mediju pārstāvjiem nodrošināta iespēja sekot parlamenta darbam arī attālināti. Saeimas sēdes tiešraidē iespējams vērot parlamenta mājaslapā, kā arī Facebook kontā. 

Sestdien, 18.septembrī