Saeima pieņem jaunu regulējumu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildei

(22.06.2017.)

Saeima ceturtdien, 22.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumu un grozījumus vairākos citos likumos, paredzot pilnveidot un efektivizēt noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas un konfiskācijas izpildes mehānismu.

Jaunā tiesiskā regulējuma mērķis ir nodrošināt efektīvu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildi, apmierinot pamatotus cietušo prasījumus.

Likumā iekļauts pamatprincips, ka konfiskācijas izpildes rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem no konfiscētās kustamās vai nekustamās mantas pārdošanas pamatā jānonāk valsts budžetā. No šiem līdzekļiem sākotnēji paredzēts izmaksāt tikai kaitējuma kompensāciju cietušajam un nolēmuma izpildes izdevumus.

Jaunajā likumā paredzēti no pašreizējā regulējuma būtiski atšķirīgi konfiskācijas izpildes principi. Proti, uz mantu, kas atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscētu, tās ieguvējam nebūs tiesību celt īpašuma prasību. Savukārt personas, kuru tiesības būs aizskartas ar mantas konfiskāciju, varēs vērsties tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu vispārējā kārtībā, bet nevarēs pretendēt uz mantu vai naudu, kas iegūta, veicot konfiskācijas izpildi.

Patlaban noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpilde notiek Civilprocesa likumā noteiktā kārtībā, no iegūtajiem līdzekļiem sedzot kreditoru prasījumus, kādi radušies, pirms notiesātā mantai aresta uzlikšanas vai apķīlāšanas.

Jaunais tiesiskais regulējums paredz, ka nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildei nav noilguma.

Likums nosaka kārtību finanšu līdzekļu un kustamās mantas, kā arī nekustamā īpašuma konfiskācijas izpildei.

Ar jauno likumu saistītajos Krimināllikuma grozījumos ietverts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas krimināltiesiskais pamats. Savukārt grozījumos Kriminālprocesa likumā ietvertas procesuālās normas attiecībā uz noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, tostarp ievērojami paplašinot kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesību apjomu.

Līdz ar jauno regulējumu pieņemti arī citi saistītie grozījumi - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Civilprocesa likumā, Latvijas Sodu izpildes kodeksā, likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Jaunais regulējums stāsies spēkā šogad 1.augustā.

 

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 3.jūnijā