Ārlietu komisija konceptuāli atbalsta Eiropas Padomes Konvencijas par terorisma novēršanu Papildu protokola ratificēšanu

(08.03.2017.)

Saeimas Ārlietu komisija trešdien, 8.martā, konceptuāli atbalstīja likumprojektu, ar kuru plānots ratificēt Eiropas Padomes Konvencijas par terorisma novēršanu Papildu protokolu, ar kuru paredzēts kriminalizēt vairākus jaunus noziegumu veidus, kas saistīti ar terorismu un kas līdz šim nebija kriminalizēti ne nacionālā, ne starptautiskā līmenī.

Papildu protokols paredz dalībvalstīm pienākumu kriminalizēt dalību apvienībā vai grupā terorisma nolūkā, kā arī terorisma apmācības saņemšanu. Tāpat dokuments paredz dalībvalstīm pienākumu kriminalizēt ceļošanu uz ārvalstīm terorisma nolūkā un šādas darbības finansēšanu, organizēšanu vai cita veida veicināšanu. Papildu protokols arī paredz dalībvalstīm pienākumu nodrošināt informācijas apmaiņu 24 stundas dienā, īpaši attiecībā uz personām, kuras ceļo uz ārvalstīm terorisma nolūkā.

Lai nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu pilnīgu atbilstību Papildu protokola normām, ir nepieciešams veikt atsevišķus grozījumus Krimināllikumā un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Vienlaikus notiek darbs pie jaunas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par terorisma apkarošanu, kuras normas ir cieši saistītas ar Papildu protokolā noteikto. Lai nodrošinātu Latvijas tiesiskā regulējuma atbilstību gan Papildu protokola, gan jaunās direktīvas projekta normām, grozījumi Latvijas tiesiskajā regulējumā tiks virzīti tiklīdz būs panākta skaidra vienošanās par direktīvas normām.

Papildu protokolu ir parakstījušas 33 valstis, no kurām trīs to ir ratificējušas. Papildu protokolu ir parakstījusi arī Eiropas Savienība.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā