Ārlietu komisija atbalsta CETA ratificēšanu

(15.02.2017.)

Saeimas Ārlietu komisija trešdien, 15.februārī, otrajā galīgajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, ar kuru plānots ratificēt Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību (ES) un tās dalībvalstīm, no otras puses.

“Līgums ir arī ģeopolitisks ieguvums pašreizējo drošības izaicinājumu apstākļos, kā arī būtisks solis transatlantisko saišu stiprināšanā,” uzsver Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš.

Komisijas sēdē Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica sacīja, ka jau patlaban trešā daļa Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu eksportē uz valstīm ārpus Eiropas Savienības un teju 200 Latvijas uzņēmumi eksportē tieši uz Kanādu. Viņa arī sacīja, ka Latvijas eksports aug ik gadu un nav pamata uzskatīt, ka šī tendence mainīsies pēc CETA piemērošanas, jo īpaši tāpēc, ka Kanāda mūsu uzņēmējiem nav pilnībā apgūts tirgus.

Komisijas sēdē atbalstu CETA pauda arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas IT klastera, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji.

CETA ir modernākais ES tirdzniecības nolīgums, un līdz ar tā ratificēšanu tiks atcelti 99,5 procenti muitas nodokļu. Līdz šim ik gadu ievedmuita Latvijas preču eksportam uz Kanādu bija mērāma vairākos miljonos eiro. Visizdevīgākos noteikumus nolīgums paredz pakalpojumu jomā – piekļuve Kanādas tirgum tiks nodrošināta gan federālajā, gan provinču līmenī, tostarp tādās jomās kā finanses, telekomunikācijas, jūras transports un vides pakalpojumi.

Pēc nolīguma stāšanās spēkā ES uzņēmumi varēs piedalīties publiskā iepirkuma konkursos gan federālā līmenī, gan Kanādas provincēs un pašvaldībās. Tāpat paredzēta vienkāršota profesionālo kvalifikāciju savstarpējās atzīšanas sistēma un uzlaboti investīciju aizsardzības noteikumi.

Nolīgumā precīzi definēti ieguldījumu aizsardzības standarti un noteikts, ka darbosies pastāvīga tiesa ieguldījumu strīdu izšķiršanai. Tajā strādās 15 neatkarīgi tiesneši – pa pieciem no ES, Kanādas un trešajām valstīm.

CETA negrozīs, nesamazinās un neatcels ES standartus nevienā no regulētajām jomām, tostarp attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, produktu drošību, patērētāju aizsardzību un veselību.

Nolīgumā paredzēta virkne atrunu Latvijas interešu aizstāvībai, piemēram, attiecībā uz lauksaimniecības zemes iegādi, plašsaziņas līdzekļu izdošanu, kā arī veterināro, apsardzes, farmaceitu, juridisko un pasažieru, un kravu autopārvadājumu pakalpojumu sniegšanu. Nolīgumā iekļauta arī virkne ES atrunu.

ES un Kanādas brīvās tirdzniecības līgums spēkā stāsies pēc tam, kad to būs ratificējušas abas puses. Nolīgums jāratificē Kanādas parlamentā, visu ES dalībvalstu parlamentos, kā arī par to jābalso Eiropas Parlamentam, kur balsojums paredzēts šodien, 15.februārī.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 28.maijā