Ilgtspējīgas attīstības komisija vērtēs valdības paveikto kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla un skolēnu mobilitātes nodrošināšanā

(13.12.2016.)

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti trešdien, 14.decembrī, iepazīsies ar Izglītības un zinātnes ministrijas pētījuma par vispārējās izglītības iestāžu tīklu un ar skolu ieejamību saistīto problēmu risinājumiem metodiku. 

“Skolu tīkla pilnveidošana ir ļoti jūtīgs jautājums. Tam pamatā ir nepieciešamība nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku izglītību mūsu bērniem un viņu konkurētspēju darba tirgū. Atzīstami, ka Izglītības ministrija ir sagatavojusi savu redzējumu par skolu izglītības iestāžu tīkla iespējamo reformu un reformas sniegto ieguvumu izvērtējumu uz konkrēta novada piemēra,” pirms komisijas sēdes norāda Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma. 

Saeima 2015.gada 17.decembrī uzdeva Ministru kabinetam veikt pasākumus, lai nodrošinātu  kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti – izglītības iestādes fizisku pieejamību - saistītās problēmas. Saeima arī uzdeva valdībai nodrošināt kompleksu risinājumu ieviešanu pedagogu un izglītojamo motivācijas un prasmju paaugstināšanai, kas saskaņoti ar “ideālo” izglītības iestāžu tīklu un telpiskās mobilitātes pasākumiem visām vispārējās izglītības iestāžu mērķgrupām.  

Tāpat Saeima uzdeva valdībai līdz šī gada beigām informēt parlamentu un sabiedrību par uzdoto uzdevumu izpildi un rezultātiem.   

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde trešdien, 14.decembrī, notiks Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 409.telpā, un tā sāksies pulksten 12.00. 

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 5.oktobrī
08:30  Saeimas Prezidija sēde
08:55  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Turcijas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas
09:00  Saeimas 2023. gada 5. oktobra kārtējā sēde
10:30   Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Moldovas parlamentu darba sanāksme – grupas vadītāja vēlēšanas
10:30  Nacionālās drošības komisijas sēde
10:35  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu darba sanāksme – grupas vadītāja vēlēšanas
12:30  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola un komisijas deputātu tikšanās ar Palestīnas Valsts ārlietu minisitra vietnieci Amal Jadou