Deputāti piedāvā alternatīvu likumprojektu barikāžu dalībnieka statusa nostiprināšanai

(07.12.2016.)

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija izstrādājusi likumprojektu, kas paredz piešķirt īpašu statusu 1991.gada barikāžu dalībniekiem. Šī ir alternatīva Saeimā iepriekš iesniegtam likumprojektam, kas līdztekus paredzēja arī valsts finansētus atbalsta pasākumus. Komisijas deputāti šodien vienojās iesniegt to izskatīšanai Saeimā.  

“Redzot, ka Saeimā un sabiedrībā patlaban nav plaša atbalsta likumprojektam, kas atbalsta pasākumiem paredz papildu valsts budžeta finansējumu, esam izstrādājuši alternatīvu piedāvājumu barikāžu dalībnieka statusa noteikšanai. Tā ir barikāžu dalībnieku organizāciju un komisijas deputātu iniciatīva, lai ar likumu atzītu barikāžu dalībnieku nopelnus valsts labā,” norāda Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. 

Likumprojekts nosaka personu loku, kas atzīstamas par barikāžu dalībniekiem. Tie ir cilvēki, kuri apbalvoti ar 1991.gada barikāžu piemiņas zīmi vai kuriem piešķirts pateicības raksts par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvārī un augustā. Šie ļaudis aktīvi darbojās barikādēs, izrādīja iniciatīvu to aizsardzībā, deva ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, lai nosargātu 1990.gada 4.maijā atjaunoto Latvijas Republiku. 

Personām, kas atzītas par barikāžu dalībniekiem, tiks izsniegtas noteikta parauga apliecības. Tās izsniegs 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība. 

Likumprojektā noteikts, ka valsts atbalsta pašvaldību tiesības lemt par sociālo garantiju noteikšanu barikāžu dalībniekiem un sava budžeta ietvaros piešķirt tiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā. 

Saskaņā ar barikāžu dalībnieku biedrības sniegto informāciju, valsts apbalvojums “1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme” piešķirta vairāk nekā 31 tūkstotim  cilvēku. Savukārt pēc šī apbalvojuma piešķiršanas termiņa beigām ir izveidots pateicības raksts, kas līdz šī gada 31.maijam bija piešķirts 555 personām.  

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 4.jūnijā