Atteiksies no ierakstītiem pasta sūtījumiem tiesas procesā

(23.11.2016.)

Tiesas pavēstes nosūtīšana ierakstītā pasta sūtījumā vairs nebūs standarta prakse, paredz izmaiņas procesuālajos likumos, kas trešdien 23.novembrī, otrajā galīgajā lasījumā pieņemtas Saeimā. Atteikšanās no ierakstītu sūtījumu izmantošanas un plašāka elektroniskās saziņas izmantošana paredzēta kriminālprocesā, civilprocesā, kā arī administratīvo pārkāpumu lietās.  

No nākamā gada tiesas pavēstes personām tiks nosūtītas vienkāršā pasta sūtījumā, bet pavēstes advokātam, valsts vai pašvaldību iestādēm – elektroniski. Pirmstiesas kriminālprocesā joprojām tiks saglabāta iespēja pavēstes nosūtīt ierakstītā sūtījumā pa pastu ar paziņojumu par sūtījuma saņemšanu. 

Patlaban krimināllietās gadā vidēji tiek nosūtīti vairāk nekā 455 tūkstoši ierakstītu sūtījumu, tērējot tam aptuveni 650 tūkstošus eiro. Tiesu informatīvās sistēmas dati liecina, ka pēc likuma izmaiņām krimināllietās ar vienkāršiem sūtījumiem gadā tiks aizstātas vidēji 120 000 ierakstītas vēstules. 

Kā norāda likumprojektu autori, atteikšanās no ierakstītiem sūtījumiem ietaupīs valsts budžeta līdzekļus, kā arī vienkāršos pasta nosūtīšu un saņemšanu. Nav pamata uzskatīt, ka attiekšanās no ierakstītiem pasta sūtījumiem varētu kādā veidā kavēt lietas izskatīšanu. 

Arī civilprocesā vispārēju tiesas dokumentu piegāde paredzēta vienkāršā pasta sūtījumā vai elektroniski. Atsevišķos gadījumos saglabāta dokumentu nosūtīšana ierakstītā sūtījumā – gadījumos, kur tā var radīt īpaši sensitīvu ietekmi, piemēram, nosūtot atbildētājam aizmugurisku spriedumu vai lēmumu par pagaidu aizsardzības noteikšanu. 

Vienlaikus Cilvilprocesa likuma grozījumi paredz ieviest no patlaban spēkā esošās kārtības funkcionāli atšķirīgu datu apmaiņas modeli starp zvērinātiem tiesu izpildītājiem un kredītiestādēm. 

Arī paziņojumus par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vietu un laiku pie atbildības saucamajai personai turpmāk piegādās vienkāršā pasta sūtījumā (ja nav norādīts cits saziņas veids), bet iestādei – uz elektroniskā pasta adresi. Savukārt nolēmumi netiks sūtīti personām pa pastu, tie būs pieejami tiesas kancelejā. 

Vienlaikus ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā tiek palielināta soda likme par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem, piemērojot to ne tikai transportlīdzekļa vadītājam, bet arī pārvadātājam.

 

Saeimas Preses dienests 

Sestdien, 3.jūnijā