Atkritumu apglabāšanas tarifā iekļaus arī pētniecības un attīstības izmaksas

(09.11.2016.)

Turpmāk tarifā par atkritumu apglabāšanu poligonos iekļaus arī pētniecības un attīstības darbības izmaksas. To paredz grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kurus šodien, 9.novembrī, trešajā lasījumā atbalstīja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija.

Grozījumu autori norāda, ka likumprojekts izstrādāts ar mērķi samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu poligonos.

Likumprojekts paredz, ka pētniecības un attīstības izmaksas nedrīkstēs pārsniegt trīs procentus no izmaksām, kas veido tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos. Izmaksas būs iekļaujamas tarifā pēc pētniecības pabeigšanas, ievērojot, ka tās nodrošina apglabājamā atkritumu daudzuma samazināšanu poligonos. Valdībai būs jānosaka pētniecības un attīstības darbības atbilstības un novērtēšanas prasības, kā arī pētniecības un attīstības izdevumu uzskaites kārtība. Tāpat Ministru kabinetam būs jānosaka kārtība, kādā nodrošina pētījumu rezultātu publiskošanu.

Patlaban tarifā par atkritumu uzglabāšanu poligonos iekļauj izmaksas, kas saistītas ar poligona ierīkošanu, ekspluatāciju, slēgšanu, rekultivāciju, atkritumu sagatavošanu apglabāšanai, sabiedrības izglītošanas pasākumiem, kā arī apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu. Tāpat tajā ietilpst izmaksas, kas saistītas ar slēgta atkritumu poligona monitoringu un uzturēšanu vismaz 30 gadu laikā pēc poligona slēgšanas, kā arī izmaksas par bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšanu.

Līdz ar izmaiņām atkritumu poligona apsaimniekotājam turpmāk tarifā būs jāsamazina iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp maksājumu par dabas resursu nodokli, ko samaksā apsaimniekotājs par atkritumu daudzumu, un valsts budžetā samaksāto dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Tāpat poligona apsaimniekotājam pieņemto un apglabāto sadzīves atkrituma masa būs jānosaka tonnās. Par poligonā apglabāto atkritumu masu apsaimniekotājam jāinformē pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtība un termiņos.

Tāpat valdībai būs jānosaka kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem, paredz likumprojekts.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumi trešajā lasījumā vēl jāatbalsta Saeimai.

 

 

 

Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā
14:15  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Saeimas Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas deputātu tikšanās ar Kosovas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem