Izglītības iestāžu reģistrā būs jāiekļauj ziņas par telpu atbilstību būvniecības, drošības un higiēnas prasībām

(05.05.2016.)

Saeima ceturtdien, 5.maijā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas precizē Izglītības iestāžu reģistrā iekļaujamo informāciju un uzdod Ministru kabinetam pienākumu noteikt kārtību, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā termiņu vai anulē to. 

Grozījumi paredz Izglītības iestāžu reģistrā iekļaut ziņas ne vien par izglītības iestādes telpu platību un tehnisko aprīkojumu, bet arī to atbilstību būvniecības, drošības un higiēnas prasībām. 

Šobrīd likumā noteikts, ka iesniegumā par izglītības iestāžu reģistrāciju jāiekļauj ziņas par izglītības iestādes telpu platību un tehnisko aprīkojumu, taču praksē vairakkārt fiksēti gadījumi, kad izglītības iestāžu telpas nav atbilstošas un tādējādi tiek pārkāptas likumā noteiktās izglītojamā tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē, informē likumprojekta autori. 

Telpu neatbilstības dēļ Izglītības kvalitātes valsts dienests anulējis vairākas izglītības programmas licences un izslēdzis izglītības iestādes no Izglītības iestāžu reģistra. 

Grozījumi arī deleģē Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā Izglītības kvalitātes valsts dienests izsniedz, pagarina termiņu vai anulē sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai. Tāpat grozījumi izslēdz aktualitāti zaudējušās Valsts izglītības informācijas sistēmas definīciju. 

Likumprojekta anotācijā norādīts, ka reģistra atbildīgā amatpersona pirms izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas izvērtēs iesniegumu un pievienotos apliecinājumus par telpu atbilstību būvniecības, higiēnas un drošības prasībām. Ja iesniegumam minētie apliecinājumi nebūs pievienoti, atbildīgā persona sadarbībā ar kompetentajām institūcijām – Veselības inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, būvvaldi -, kā arī pārbaudot informāciju Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā, organizēs nepieciešamās pārbaudes nolūkā iegūt trūkstošo informāciju. 

Likums stāsies spēkā 2016.gada 1.jūnijā.

 

Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā
14:15  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Saeimas Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas deputātu tikšanās ar Kosovas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem