Saeimā paraksta memorandu ar mērķi veicināt Latvijas iedzīvotāju līdzdalību debatēs par ES jautājumiem

(15.02.2016.)

Pirmdien, 15.februārī, Saeimā parakstīts memorands ar mērķi informēt Latvijas iedzīvotājus par būtiskiem ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā (ES) saistītiem jautājumiem, kā arī parlamentārās dimensijas ietvaros veicināt plašāku sabiedrības līdzdalību debatēs par ES jautājumiem. Saprašanās memorandu par stratēģisko partnerību noslēdza Saeima, Eiropas Komisija un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā.

“Pašreizējā Eiropas Komisijas kolēģija līdz ar darba sākšanu par vienu no saviem mērķiem noteikusi ciešāku dialogu ar Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem parlamentiem. Komisija to apliecinājusi, regulāri tiekoties ar dalībvalstu parlamentāriešiem klātienē un paužot gatavību ieklausīties nacionālo parlamentu deputātu rekomendācijās. Arī Eiropas Parlaments, pārstāvot visu Eiropas Savienības pilsoņu intereses, savā darbā cieši sadarbojas ar dalībvalstu parlamentiem. Šodien noslēgtais memorands ir vēl viens apliecinājums mūsu apņēmībai aktīvāk veicināt dialogu ar sabiedrību par Eiropas Savienības jautājumiem,” uzsver Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne.

Memorandu Saeimas vārdā parakstīja L.Čigāne, Eiropas Komisijas vārdā - Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vārdā - tā vadītāja Marta Rībele.

Memoranda parakstīšanas pasākumā I.Šteinbuka uzsvēra, ka Latvija ir pirmā valsts ES, kurā nacionālais parlaments, Eiropas Komisija un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs paraksta šādu saprašanās memorandu. Laikā, kad par ES tiek izplatītas baumas un nepatiesības, ir ļoti nepieciešams, lai līdz katram iedzīvotājam nonāk faktos balstīta informācija, sacīja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja.

Savukārt M.Rībele pauda gandarījumu, ka Latvijas sabiedrība aizvien vairāk interesējas par ES jautājumiem un saprot, ka Latvijai ir ietekme ES. Vienlaikus tikai katrs ceturtais mūsu valsts iedzīvotājs tic, ka viņa balsij ir nozīme ES, sacīja Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītāja un akcentēja, ka Saeimai, Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamenta Informācijas birojam ir labas sadarbības iestrādes un noteikti izdosies vēl aktīvāk skaidrot sabiedrībai, ka tā var ietekmēt jautājumu risināšanu ES.

Memorandā puses definējušas stratēģiskās partnerības virsmērķi - veidot dialogu ar ES iedzīvotājiem, uzlabojot izpratni par ES, tās darbību un iestādēm, padziļinot zināšanas un sapratni par Latvijas dalības ES mērķiem, struktūru un sasniegumiem.

Līdz ar memoranda noslēgšanu izveidota stratēģiskā partnerība ar nolūku koordinēt visu trīs pušu sadarbību, lai skaidrotu valstu parlamentu nozīmi ES lēmumu pieņemšanā, kā arī to, ko Latvijai nozīmē dalība ES, kā arī veicinātu pilsoniskās sabiedrības un pašvaldību līdzdalību diskusijās par ES aktualitātēm. 

Tāpat memoranda dalībnieki apņēmušies kopā uzlabot sabiedrības izpratni un pilnveidot dialogu par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, kā arī veikt publiskās diplomātijas pasākumus, tostarp popularizējot Latvijas kā ES dalībvalsts pieredzi un labo praksi.

Lai īstenotu šos mērķus, puses izveidojušas Stratēģiskās partnerības koordinācijas padomi, kas uz sanāksmēm sanāks vismaz trīs reizes gadā.Saeimas Preses dienests

Piektdien, 9.jūnijā
09:00  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Agitas Zariņas-Stūres un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
10:00  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas deputātu tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
10:15  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Andra Sprūda un komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas komisijas komisāru budžeta un administrācijas jautājumos Johannes Hahn
11:15  Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāja Ingmāra Līdakas tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
15:00  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas vietnieces Ingrīdas Circenes un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
16:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Gruzijas parlamentu vadītājas Aivas Vīksnas un grupas locekļu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju