Saeimā paraksta memorandu ar mērķi veicināt Latvijas iedzīvotāju līdzdalību debatēs par ES jautājumiem

(15.02.2016.)

Pirmdien, 15.februārī, Saeimā parakstīts memorands ar mērķi informēt Latvijas iedzīvotājus par būtiskiem ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā (ES) saistītiem jautājumiem, kā arī parlamentārās dimensijas ietvaros veicināt plašāku sabiedrības līdzdalību debatēs par ES jautājumiem. Saprašanās memorandu par stratēģisko partnerību noslēdza Saeima, Eiropas Komisija un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā.

“Pašreizējā Eiropas Komisijas kolēģija līdz ar darba sākšanu par vienu no saviem mērķiem noteikusi ciešāku dialogu ar Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem parlamentiem. Komisija to apliecinājusi, regulāri tiekoties ar dalībvalstu parlamentāriešiem klātienē un paužot gatavību ieklausīties nacionālo parlamentu deputātu rekomendācijās. Arī Eiropas Parlaments, pārstāvot visu Eiropas Savienības pilsoņu intereses, savā darbā cieši sadarbojas ar dalībvalstu parlamentiem. Šodien noslēgtais memorands ir vēl viens apliecinājums mūsu apņēmībai aktīvāk veicināt dialogu ar sabiedrību par Eiropas Savienības jautājumiem,” uzsver Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne.

Memorandu Saeimas vārdā parakstīja L.Čigāne, Eiropas Komisijas vārdā - Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vārdā - tā vadītāja Marta Rībele.

Memoranda parakstīšanas pasākumā I.Šteinbuka uzsvēra, ka Latvija ir pirmā valsts ES, kurā nacionālais parlaments, Eiropas Komisija un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs paraksta šādu saprašanās memorandu. Laikā, kad par ES tiek izplatītas baumas un nepatiesības, ir ļoti nepieciešams, lai līdz katram iedzīvotājam nonāk faktos balstīta informācija, sacīja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja.

Savukārt M.Rībele pauda gandarījumu, ka Latvijas sabiedrība aizvien vairāk interesējas par ES jautājumiem un saprot, ka Latvijai ir ietekme ES. Vienlaikus tikai katrs ceturtais mūsu valsts iedzīvotājs tic, ka viņa balsij ir nozīme ES, sacīja Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītāja un akcentēja, ka Saeimai, Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamenta Informācijas birojam ir labas sadarbības iestrādes un noteikti izdosies vēl aktīvāk skaidrot sabiedrībai, ka tā var ietekmēt jautājumu risināšanu ES.

Memorandā puses definējušas stratēģiskās partnerības virsmērķi - veidot dialogu ar ES iedzīvotājiem, uzlabojot izpratni par ES, tās darbību un iestādēm, padziļinot zināšanas un sapratni par Latvijas dalības ES mērķiem, struktūru un sasniegumiem.

Līdz ar memoranda noslēgšanu izveidota stratēģiskā partnerība ar nolūku koordinēt visu trīs pušu sadarbību, lai skaidrotu valstu parlamentu nozīmi ES lēmumu pieņemšanā, kā arī to, ko Latvijai nozīmē dalība ES, kā arī veicinātu pilsoniskās sabiedrības un pašvaldību līdzdalību diskusijās par ES aktualitātēm. 

Tāpat memoranda dalībnieki apņēmušies kopā uzlabot sabiedrības izpratni un pilnveidot dialogu par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, kā arī veikt publiskās diplomātijas pasākumus, tostarp popularizējot Latvijas kā ES dalībvalsts pieredzi un labo praksi.

Lai īstenotu šos mērķus, puses izveidojušas Stratēģiskās partnerības koordinācijas padomi, kas uz sanāksmēm sanāks vismaz trīs reizes gadā.Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 26.maijā
09:00  Saeimas 2022. gada 19. maija kārtējās sēdes turpinājums
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Grieķijas parlamentu darba sanāksme - grupas vadītāja vēlēšanas
12:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
12:40  Saeimas simtgadei veltītā ceriņa vārda došanas pasākums
13:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
16:20  Saeimas kārtējā sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta