Saeima nosaka valdībai uzdevumus kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla un skolēnu mobilitātes nodrošināšanai

(17.12.2015.)

Saeima ceturtdien, 17.decembrī, pieņēma lēmumu, ar kuru uzdod valdībai veikt pasākumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti – izglītības iestādes fizisku pieejamību - saistītās problēmas. 

Ministru kabinetam uzdots nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un izglītojamo telpiskās mobilitātes kompleksu risinājumu, izstrādājot “ideālā” izglītības iestāžu tīkla telpisku kartējumu, kura pamatā ir izglītības kvalitāte, vienoti izveides kritēriji un atbalsta pasākumi. 

Tāpat Saeima uzdod Ministru kabinetam nodrošināt kompleksu risinājumu ieviešanu pedagogu un izglītojamo motivācijas un prasmju paaugstināšanai, kas saskaņoti ar “ideālo” izglītības iestāžu tīklu un telpiskās mobilitātes pasākumiem visām vispārējās izglītības iestāžu mērķgrupām.   

Par lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu valdībai Saeima jāinformē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim, bet par doto uzdevumu izpildi un sasniegtajiem rezultātiem – līdz nākamā gada beigām. 

Lēmuma projektu sagatavojusi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija, ņemot vērā Latvijas tautsaimniecības izaugsmei būtiskos priekšnoteikumus un strukturālu izmaiņu nepieciešamību vispārējās izglītības iestāžu tīkla un publiskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā. 

Attiecībā uz skolēnu motivācijas celšanu, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) uzdots izstrādāt priekšlikumus šī mērķa īstenošanai, kā arī rast risinājumu, lai radītu motivāciju prasmju un zināšanu apguvei nabadzības riskam pakļautajiem bērniem, piemēram, pašvaldībām šiem bērniem nodrošināt dienesta viesnīcas. 

Tāpat uzdevumi doti attiecībā uz pedagogu motivācijas paaugstināšanu, tostarp IZM jāizvērtē iespēja definēt augstākus jauno pedagogu uzņemšanas kvalitātes standartus un jāizstrādā pedagogu motivācijas “izcilības programma” pedagogu motivēšanai un izglītošanai izcilu skolēnu sagatavošanā un darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām un nabadzības riskam pakļautajām grupām. 

Savukārt attiecībā uz vispārējās izglītības skolu tīklu, jāvērtē arī potenciāls nodrošināt attālināto mācību iespējas, kā arī normatīvais regulējums attiecībā uz Valsts ģimnāziju statusa piešķiršanu un finanšu motivācijas mehānismu, lai pastiprinātu motivāciju tām veidoties kā izcilības centriem, uzskata komisija. 

Dotie uzdevumi telpiskās mobilitātes nodrošināšanai paredz izstrādāt piedāvājumu autopārvadājumu sinhronizācijas mehānismam, novēršot pašvaldību organizētā un sabiedriskā transporta pārvadājumu dublēšanos, kā arī mobilitātes plānus, lai mazinātu skolēnu mazkustīgo dzīvesveidu. Vienlaikus uzdots veidot atbilstošu infrastruktūru drošai skolēnu nokļūšanai skolā, ejot kājām vai braucot ar velosipēdu. Papildus jāvērtē iespēja paredzēt ģimenei kompensāciju par ietaupītajiem līdzekļiem, ko pašvaldība būtu tērējusi sabiedriskā transporta apmaksai vai skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 30.maijā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
13:00  Ārlietu komisijas sēde
13:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Itālijas parlamentu tikšanās ar Itālijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Alessandro Monti
13:30  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:40  Saeimas priekšsēdētāja biedra Jāņa Grasberga tikšanās ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Radosław Fogiel
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas kopsēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas kopsēde
15:00  EDSO PA Latvijas delegācijas vadītāja Riharda Kola organizēta sanāksme ar līdzīgi domājošu valstu delegāciju vadītājiem
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu tikšanās ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Radosław Fogiel