Cilvēktiesību komisija atbalsta Jaunatnes likuma grozījumus

(01.12.2015.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija otrdien, 1.decembrī, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Jaunatnes likumā, nosakot, ka jauniešu brīvprātīgais darbs tiek organizēts saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu.

Līdz šim brīvprātīgā darba veikšanu regulējuši vairāki atsevišķi likumi, taču Saeimā 2015.gada 18.jūnijā pieņemts Brīvprātīgā darba likums, kas nosaka vienotu brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu mūsu valstī. Brīvprātīgā darba likums stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums brīvprātīgo darbu definē kā organizētu fizisku vai intelektuālu darbu, ko fiziska persona pēc labas gribas un bez atlīdzības veic sabiedrības labā. Likums noteic, ka brīvprātīgo darbu drīkst veikt persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu. Personas vecumā no 13 līdz 16 gadiem brīvprātīgo darbu var veikt tikai ar likumisko pārstāvju rakstveida atļauju.

Tāpat komisijas atbalstītais likumprojekts precizē, ka jaunatnes organizācijām ikgadējās jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ir tiesības saņemt valsts budžeta finansējumu arī šo organizāciju darbības atbalsta projektiem. Grozījumi nepieciešami, lai neierobežotu jaunatnes organizāciju iespējas saņemt valsts budžeta finansējumu arī citu valsts piedāvāto finanšu instrumentu ietvaros.

Likumprojekts „Grozījumi Jaunatnes likumā” Saeimai vēl jāizskata galīgajā lasījumā.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 3.jūnijā