Latvija varēs noteikt nacionālās sankcijas

(29.10.2015.)

Lai panāktu mieru vai novērstu starptautiskos noziegumus vai cilvēktiesību pārkāpumus ārpus Latvijas teritorijas, novērstu kaitējumu Latvijas ārpolitiskajām interesēm vai nacionālajai drošībai, kā arī cīnītos pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu, Latvija turpmāk varēs noteikt nacionālās sankcijas. To paredz ceturtdien, 29.oktobrī, Saeimas konceptuāli pirmajā lasījumā pieņemtais Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma projekts. 

Regulējums nepieciešams, lai nodrošinātu mieru, drošību un tiesiskumu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un nacionālajām interesēm, ieviešot starptautiskās sankcijas vai nosakot nacionālās sankcijas, likuma projekta anotācijā norāda tā autori Ārlietu ministrijā. 

Jaunā likuma projekts paredz, ka Latvija varēs noteikt finanšu ierobežojumus, civiltiesiskos ierobežojumus, ieceļošanas ierobežojumus, tostarp ieceļošanas, uzturēšanās vai Latvijas teritorijas šķērsošanas tranzītā ierobežojumus, kā arī stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumus un tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus. 

Nacionālās sankcijas varēs noteikt Ministru kabinets pēc savas iniciatīvas, kā arī pamatojoties uz ārlietu ministra priekšlikumu vai Nacionālās drošības padomes ieteikumu. Nacionālās sankcijas varēs noteikt, ja tas nav pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām, kas izriet no Latvijas dalības starptautiskā organizācijā, paredz likuma projekts. 

Tāpat likuma projekts paredz, ka Ārlietu ministrija, pamatojoties uz kompetento institūciju priekšlikumu vai sankciju subjekta iesniegumu, varēs izteikt priekšlikumu starptautiskajai organizācijai atcelt starptautiskās sankcijas, ciktāl tās attiecas uz sankciju subjektu, ja tas ir Latvijas Republikas jurisdikcijā esoša fiziska vai juridiska persona. 

Likuma projekts ir saistīts ar grozījumiem likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, Krimināllikumā, Zemesgrāmatu likumā, Tiesu izpildītāju likumā, kā arī Civilprocesa likumā, kas pirmajā lasījumā atbalstīti Saeimas Juridiskajā komisijā.

 

Saeimas Preses dienests

 

Sestdien, 25.maijā