Juridiskā komisija konceptuāli atbalsta bijušās VDK dokumentu zinātnes izpētes likumu

(26.05.2015.)

Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 26.maijā, pirmajā lasījumā atbalstīja bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu zinātniskās izpētes likumu, kas paredz regulējumu VDK dokumentu izpētes starpdisciplinārās komisijas darbībai, risina komisijas darbības finansiālo jautājumu, kā arī informācijas aizsardzību.

Komisija nolēma lūgt Saeimu piešķirt likumprojektam steidzamību un pirmajā lasījumā parlamentā to skatīt 28.maijā, bet galīgajā lasījumā – 4.jūnija sēdē. 

Likumprojekts noteic, ka valdības izveidotās speciālās starpdisciplinārās komisijas darbību, tostarp pētniecības administrēšanu, nodrošinās Latvijas Universitāte (LU), kas šo uzdevumu pildīs Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārraudzībā atbilstoši šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Komisijas darbības administrēšanas funkcijas nodošana LU diskusiju laikā atzīta par efektīvāko risinājumu, ņemot vērā šīs iestādes pieredzi un kompetenci pētnieciskā darba administrēšanā, norāda likumprojekta autori. 

Likumprojekts arī paredz komisijas locekļiem un citām VDK dokumentu zinātniskajā izpētē iesaistītajām personām pienākumu par informācijas neizpaušanu. Tāpat noteikts, ka VDK dokumentu zinātniskās izpētes rezultāti ir ierobežotas pieejamības informācija līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentēs to publisko pieejamību, spēkā stāšanas dienai. 

Saskaņā ar piedāvāto likuma redakciju IZM līdz 2018.gada 1.augustam jāiesniedz valdībā informatīvais ziņojums par VDK dokumentu zinātniskās izpētes rezultātiem. Valdībai noteikumi par VDK dokumentu pieejamību saskaņā ar likumu būs jāizdod līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

Saeima 2014.gada 8.maijā veica grozījumus likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”, uzdodot valdībai VDK materiālu izpētes nolūkā izveidot speciālu starpnozaru komisiju. Kā termiņš, līdz kuram veicama VDK dokumentu zinātniskā izpēte, likumā noteikts 2018.gada 31.maijs.

 


 
Saeimas Preses dienests

Sestdien, 3.jūnijā