Pret bezdarbu tiks apdrošināti arī Latvijas diplomātu laulātie

(12.03.2015.)

Bezdarba apdrošināšanai tiks pakļauti arī diplomātu dzīvesbiedri, kuri uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātie. To paredz ceturtdien, 12.martā, Saeimā trešajā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. 

Kā skaidro likumprojekta autori, vēstnieku un citu diplomātu dzīvesbiedri vairumā gadījumu dodas viņiem līdzi uz dienesta vietu ārvalstīs, tādējādi uz ilgstošu laiku atstājot savas darbavietas Latvijā. Bieži vien diplomātu laulātie ārzemēs dažādu no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ nevar veikt algotu darbu. Atgriežoties Latvijā un meklējot darbu, diplomātu laulātajiem tādējādi tiek liegtas tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, saskaņā ar likuma izmaiņām par diplomātu laulātajiem tiks veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pret bezdarbu. 

Patlaban likums nosaka, ka pret bezdarbu tiek apdrošināti karavīru laulātie. 

Tāpat likuma grozījumi paredz, ka pensijas un pabalstus varēs pieprasīt arī vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Likums paredz, ka portālā pieejamos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus varēs pieprasīt no 2015.gada 1.jūlija, izmantojot portāla piedāvātos autentifikācijas līdzekļus. 

Tāpat kā līdz šim sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, valsts sociālos pabalstus un izdienas pensijas varēs pieprasīt arī personīgi, pa pastu vai elektroniski, iesniedzot nepieciešamos dokumentus vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļām.

 

Saeimas Preses dienests

 

Svētdien, 26.maijā