Tautsaimniecības komisija konceptuāli atbalsta jaunu Slīteres Nacionālā parka likumu

(07.10.2014.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 7.oktobrī, konceptuāli atbalstīja jaunu Slīteres Nacionālā parka likumu. Tas paredz precizēt šī parka izveidošanas mērķi, platību, iekļaut tajā jaunu normu par regulējamā režīma zonu un meža apsaimniekošanu un izmantošanu, kā arī saskaņot regulējumu ar citu likumu normām.

Likumprojekta autori no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) šodien komisijas deputātus informēja, ka pašreizējais regulējums ir spēkā kopš parka dibināšanas 2000.gadā un ir novecojis. Slīteres Nacionālā parka likums no visiem nacionālo parku likumiem ir visvecākais.

Jaunais likums precizēs nacionālā parka platību, izslēdzot no tā jūras akvatoriju, jo jūras daļa iekļauta aizsargājamās jūras teritorijās „Irbes šaurums” un „Rīgas līča rietumu piekraste”, informēja VARAM pārstāvji. Turpmāk nacionālā parka kopējā platība būs 16 414 hektāri. Patlaban tā kopējā sauszemes platība ir 16 360 hektāri, bet jūras akvatorijas - 10 130 hektāri. 

Līdz ar jauno regulējumu parka teritorijā plānots izveidot jaunu funkcionālo zonu - regulējumā režīma zonu, kuru būs aizliegts apmeklēt no 1.februāra līdz 31.jūlijam. Tas nepieciešams, lai šajā zonā nodrošinātu putnu netraucētu ligzdošanu un riestu. Patlaban parka teritorijā ir četras zonas - dabas rezervāta, dabas lieguma, ainavu aizsardzības, kā arī neitrālā zona.

Dabas lieguma zonu plānots paplašināt piekrastes posmā no Mazirbes līdz Ķikāna (Sīkraga) upei. Šāds paplašinājums nepieciešams, lai nodrošinātu piekrastes biotopu un Zvejnieku pļavu masīvā esošo dabas aizsardzības vērtību saglabāšanu.

Savukārt no dabas lieguma zonas plānots izslēgt privātīpašumus no Pitraga līdz Saunagam. Likumprojekta autori norāda, ka šajos īpašumos nav nepieciešams nodrošināt šādu aizsardzības režīmu, jo tie ir saimnieciskās darbības ietekmēti meži, atrodas apdzīvoto vietu tuvumā un ir iekļauti ainavu aizsardzības zonā. 

Likumprojektā iekļauts jauns regulējums, kas paredz, ka meža apsaimniekošana un izmantošana parka teritorijā būs atļauta saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu. Tā saturu, izstrādes un apstiprināšanas kārtību noteiks Ministru kabinets. 

Jaunais regulējums paredz paplašināt nacionālā parka konsultatīvās padomes sastāvu, nosakot, ka turpmāk tajā varēs strādāt ne tikai pašvaldību pārstāvji, bet arī pa vienam pārstāvim no VARAM, Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, kā arī organizācijas, kas tieši pārstāv meža un zemes īpašnieku vai aizsargājamās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Likumprojekts arī paredz paplašināt parka izveidošanas mērķi – saglabāt parka teritorijai raksturīgo Ziemeļkurzemes piekrastes ainavu, dabisko makroreljefu un kultūrvēsturiskās vērtības, vides īpatnības, tipiskās un īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus, kā arī nodrošināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, saskaņojot dabas un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar teritorijas ekonomisko attīstību.

Slīteres Nacionālais parks ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Tas atrodas Dundagas novada ziemeļos - Dundagas un Kolkas pagastu teritorijā.

Slīteres Nacionālā parka likumprojektu trīs lasījumos vēl jāskata Saeimai.

 

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 30.maijā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
13:00  Ārlietu komisijas sēde
13:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Itālijas parlamentu tikšanās ar Itālijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Alessandro Monti
13:30  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:40  Saeimas priekšsēdētāja biedra Jāņa Grasberga tikšanās ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Radosław Fogiel
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas kopsēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas kopsēde
15:00  EDSO PA Latvijas delegācijas vadītāja Riharda Kola organizēta sanāksme ar līdzīgi domājošu valstu delegāciju vadītājiem
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu tikšanās ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Radosław Fogiel