Pārtikas pakas trūcīgajiem nākamajos gados papildinās arī gatavas maltītes un higiēnas preces

(25.09.2014.)

Turpmākajos gados atbalsts vistrūcīgākajām personām kļūs daudzveidīgākas – līdztekus jau ierastajām pārtikas pakām sociāli vismazāk aizsargātajai iedzīvotāju daļai no īpaša Eiropas Savienības fonda būs pieejamas arī gatavas maltītes un higiēnas preces. Savukārt skolēniem paredzēts nodrošināt individuālus mācību piederumus. To paredz Saeimā ceturtdien, 25.septembrī, galīgajā lasījumā pieņemtais Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodam vadības likums.

 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām mērķis ir mazināt nabadzības ļaunākās formas, sniedzot palīdzību vistrūcīgākajām personām un mazinot to sociālo atstumtību. Ar fonda atbalstu iedzīvotājiem tiks nodrošināta nemateriāla palīdzība – pārtika un preces, kā arī sniegta informācija, konsultācijas un piedāvātas neformālas apmācības.

 Tiesības uz pārtikas un pamata materiālo palīdzību būs personām un ģimenēm, kuras pašvaldība atzinusi par trūcīgām, kā arī personām un ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā.

Likums nosaka fonda vadībā iesaistītās institūcijas, to pienākumus un tiesības, kā arī partnerorganizāciju atlases nosacījumus. Kā vadošā fonda iestāde noteikta Labklājības ministrija.

Likumā noteikts, ka pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iepirkumus nodrošinās Sabiedrības integrācijas fonds, kas darbosies labklājības ministra pakļautībā, revīzijas funkciju veiks Finanšu ministrija, bet Iepirkumu uzraudzības birojs – iepirkumu pirmpārbaudi.

Par fonda partnerorganizācijām varēs kļūt biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kā arī pašvaldības un to iestādes, kas nodrošinās pārtikas un preču izdalīšanu trūcīgajiem iedzīvotājiem. Partnerorganizāciju atlases kārtību, detalizētu palīdzības saņēmēju loku, pārtikas un preču saturu un kvalitātes prasības noteiks Ministru kabinets.

Pārtikas palīdzību ik gadu plānots sniegt 98 tūkstošiem iedzīvotāju, bet pamata materiālo palīdzību – 49 tūkstošiem bērnu.

Labklājības ministrija prognozē, ka pārtikas paku un preču izsniegšanu varēs uzsākt 2015.gada 1.ceturksnī.

Vistrūcīgāko personu atbalstam šīs programmas ietvaros no 2014. līdz 2020.gadam ir pieejami vairāk nekā 48 miljoni eiro. 85 procentus no izmaksām segs fonds, bet 15 procenti būs Latvijas līdzfinansējums. 

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā