Tautsaimniecības komisija: gāzes tirgus iedzīvotājiem tiks atvērts ne agrāk kā 2017.gada aprīlī

(05.03.2014.)

Gāzes tirgus mūsu valsts iedzīvotājiem tiks atvērts ne agrāk kā 2017.gada aprīlī. To paredz Enerģētikas likuma grozījumi, ko Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā trešdien, 5.martā, skatīja trešajā lasījumā. Komisija lūgs Saeimu likuma grozījumus galīgajā lasījumā skatīt 13.marta sēdē.

„No šī gada līdz 2017.gadam notiks pakāpeniska normatīvo aktu izstrāde, lai tiktu nodrošināta Latvijas enerģētiskā neatkarība. Ir svarīgi sakārtot likumus, lai līdz ar Latvijas Gāzes privatizācijas līguma termiņa beigām būtu radīti visi priekšnosacījumi gāzes tirgus atvēršanai un jaunu dalībnieku ienākšanai šajā tirgū. Pašlaik ir pievērsta liela uzmanība, lai likuma jaunā redakcija atbilstu Eiropas Savienības prasībām un konkrētajai direktīvai,” skaidro komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš.

Grozījumi paredz, ka gāzes tirgus atvēršana notiks vairākos posmos, sākot no šī gada 4.aprīļa, vispirms paredzot uzņēmuma „Latvijas Gāze” grāmatvedības nodalīšanu pa darbības veidiem attiecībā uz maģistrālajiem gāzes vadiem, gāzes glabāšanu un tirdzniecību. Tāpat paredzēts noteikt pienākumu gāzes sistēmas operatoram nodrošināt visiem sistēmas lietotājiem un pretendentiem vienlīdzīgu un atklātu pieeju sistēmai, sniedzot dabasgāzes pārvades, sadales, uzglabāšanas vai sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumus.

Savukārt „Latvijas Gāze” sadalīšana plānota ne vēlāk kā 2017.gada 3.aprīlī, ja vien jau agrāk Latvijas dabasgāzes sistēma nebūs tieši savienota ar jebkuras Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, izņemot Igauniju, Lietuvu un Somiju, starpsavienoto dabasgāzes sistēmu vai arī, ja dominējošā piegādātāja daļa kopējā Latvijas dabasgāzes patēriņa nodrošināšanā būs mazāka par 75 procentiem.

Tāpat grozījumi paredz dabasgāzes apgādē aizliegt šķērssubsīdijas, kas ir darbības, ko dabasgāzes apgādes komersants veic, pārvietodams izmaksas vai citas saistības starp dabasgāzes ražošanu, iepirkšanu, sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumu nodrošināšanu, uzglabāšanu vai dabasgāzes tirdzniecību un pārvadi, sadali vai cita veida komercdarbību.

Enerģētikas likums tiks papildināts arī ar jaunu nodaļu, kas noteiks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tiesības sodīt gāzes sistēmas operatoru par likumā noteikto prasību neievērošanu, piemēram, pakalpojumu sniegšanu bez licences.

Pašlaik Latvijas dabasgāzes tirgū darbojas viens uzņēmums – akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”, kas nodrošina dabasgāzes iepirkšanu, uzglabāšanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību. Mūsu valsts dabasgāzes apgādes sistēma ir savienota tikai ar Lietuvas un Igaunijas sistēmām, un Latvijai patlaban ir tikai viens dabasgāzes piegādātājs – Krievija. Šī gada 4.aprīlī Latvija saskaņā ar ES direktīvu zaudēs „jauna” gāzes tirgus statusu, iepriekš norādīja likumprojekta autori Ekonomikas ministrijā.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 26.maijā