Budžeta komisija: veicinās otrā līmeņa pensiju līdzekļu ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecībā

(20.11.2013.)

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 20.novembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, kas veicinās valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanu mūsu valsts tautsaimniecībā.

 Lai veicinātu 2.līmeņa pensiju fondu investīcijas Latvijā, likumprojekts paredz palielināt īpatsvaru ieguldījumiem vienā fondā. Turpmāk ieguldījumi vienā ieguldījumu fondā nedrīkstēs pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem līdzšinējo piecu procentu vietā un 30 procentus no šī fonda neto aktīviem līdzšinējo 10 procentu vietā.

 Palielinot ieguldījumu limitu, tiks dota lielāka iespēja Latvijā izveidot uz vietējo ieguldījumu plānu līdzekļiem balstītu alternatīvo ieguldījumu fondus, piemēram, meža un lauksaimniecības zemju, energoefektivitātes vai citās Latvijas tautsaimniecībai svarīgās jomās, vienlaikus radot labu potenciālu sasniegt adekvātu ienesīgumu – tādu, kas sniedz atbilstošu atdevi ieguldījumu plānu dalībniekiem, norāda likumprojekta autori.

Likuma grozījumi arī paredz no pieciem līdz 10 procentiem no ieguldījumu plāna aktīviem palielināt limitu visu ieguldījumu riska kapitālā, savukārt viena ieguldījuma kopsumma riska kapitāla tirgū paliks līdzšinējā apmērā – pieci procenti no ieguldījumu plāna aktīviem.

Līdzekļu pārvaldītāju komisijas naudu par shēmas administrēšanu paredzēts piesaistīt ieguldījumu plānu rezultātiem, tādējādi tiks samērotas fondēto pensiju shēmas dalībnieku un līdzekļu pārvaldītāju intereses.

Lai nodrošinātu valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku interešu aizsardzību, likumprojekts paredz vairākus riska mazināšanas pasākumus. Līdzekļu pārvaldītājam informācija plāna dalībniekiem būs jāsagatavo vienkāršā un saprotamā valodā, kā arī paredzēts pienākums pārvaldītajam atlīdzināt dalībniekiem radītos zaudējumus, ja pārvaldītājs pārkāpis ieguldījumu noteikumus. 

Tāpat likumprojektā paredzēts pienākums atpirkt ieguldījumu plāna ieguldījumus par to patieso vērtību, ja šie aktīvi jāpārdod, lai novērstu ierobežojumu pārkāpumu vai nodrošinātu naudas plūsmu.

Lai varētu realizēt visus pasākumus riska mazināšanai, likumprojekts paredz palielināt pārvaldītāja kapitāla prasības, kā arī precizē līdzekļu pārvaldītāja reģistrācijas kārtību.

Par grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā trijos lasījumos vēl jālemj Saeimai.

 


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 28.maijā