Juridiskā komisija rosina atteikties no administratīvā aresta par sīko huligānismu un kūlas dedzināšanu

(11.09.2013.)

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 11.septembrī, nolēma rosināt likumdevēju atteikties no administratīvā aresta administratīvo pārkāpumu lietās par sīko huligānisku un kūlas dedzināšanu. To paredz komisijas deputātu otrajam lasījumam vienbalsīgi atbalstītie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK).

„Septembra beigās Saeimā tiek organizēta plašāka diskusija par iespējām pilnībā atteikties no administratīvā aresta kā sankcijas administratīvo pārkāpumu lietās. Smagi administratīvie pārkāpumi nereti tiek skatīti tiesā kā „mazās krimināllietas”, un ir atšķirīgi viedokļi par to, vai šāda pieeja ir pareiza. Taču jau šodien deputāti lēma atteikties no aresta piemērošanas par atsevišķiem pārkāpumiem, ņemot vērā arī problemātisko šī soda piemērošanu un salīdzinoši lielās aresta īstenošanas izmaksas, kas gulstas uz nodokļu maksātāju pleciem,” uzsver Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne.

Patlaban par sīko huligānisku un kūlas dedzināšanu paredzēts naudas sods vai administratīvais arests, kuru piemēro tiesa. Policijas darbiniekiem, iespējams, šajās lietās ir dota pārmērīga rīcības brīvība – piemērot naudas sodu vai nosūtīt lietu izskatīšanai tiesā, un tas rada korupcijas un ļaunprātīgas izmantošanas riskus, komisijas sēdē uzsvēra deputāti.

Kā norādīja komisijas deputāts Andrejs Elksniņš (SC), šādās situācijās policijai nav kritēriju, pēc kuriem vērtēt, vai lēmums policistam jāpieņem pašam, vai tomēr lieta būtu sūtāma iztiesāšanai tiesā, un šādas situācijas varētu dot pamatu konstitucionālai sūdzībai. Turklāt, kā apliecināja Tieslietu ministrijas pārstāvji, tikai retos gadījumos tiesa, skatot šīs lietas, piespriež administratīvo arestu.

Ņemot vērā, ka par sīko huligānismu vairs nebūs iespējams piemērot administratīvo arestu, tiesībsargājošajām iestādēm būs jāmaina ierastā prakse un biežāk jāvērtē, vai nopietna sabiedriskā miera traucēšana nav traktējama kā Krimināllikuma pārkāpums, pauda deputāts Andrejs Judins (Vienotība).

Naudas soda apmēru par abiem pārkāpumiem plānots saglabāt līdzšinējā apmērā - par sīko huligānismu no 50 līdz 250 latiem, bet par kūlas dedzināšanu – no 200 līdz 500 latiem.

APK grozījumi paredz būtiskas izmaiņas arī attiecībā uz makšķerēšanas, zvejas, kā arī nēģu un vēžu pirkšanas, pārdošanas, glabāšanas un transportēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Par grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā divos lasījumos vēl jālemj Saeimai.Saeimas Preses dienests

Svētdien, 4.jūnijā