Konferences „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013” materiāli

(02.07.2013.)

Pirmdien, 1.jūlijā, Saeimas namā notika konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013”.

Šāda konference Latvijā notika jau trešo reizi.Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis.

Konferences plenārsēdē klātesošos uzrunāja gan latviešu diasporas organizāciju un akadēmiskās vides pārstāvji, gan arī citi eksperti. Amerikas Latviešu apvienības pārstāve Ilze Garoza un Latviešu Nacionālās Padomes Lielbritānijā pārstāve Lilija Zobens klātesošo uzmanību vērsa uz veco trimdu un jauno emigrāciju, kā arī ieilgušo stereotipu laušanu, savukārt Latvijas Universitātes (LU) Sociālās atmiņas pētniecības centra pārstāvis Mārtiņš Kaprāns un Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas pārstāvis Jānis Krēsliņš runāja par atmiņu politiku un to, vai tā ir vienojošs faktors. Ekonomikas ministrijas pārstāve Ilona Platonova un LU pārstāve Elīna Apsīte-Beriņa vērsa uzmanību uz atgriešanās veicināšanu un to, vai cilvēki brauc prom, lai atgrieztos.

Konferencē notika paralēlas darba grupu sesijas. Darba grupā par diasporas skolotājiem un ārpusskolas aktivitāšu veidotājiem eksperti apmainījās viedokļiem par finansiālo atbalstu, skolu vajadzībām un metodikas attīstību, identitātes veidošanu un projektu iespējām, kā arī dalījās labās prakses piemēros. Savukārt darba grupā par komunikācijas platformas izveidi tika diskutēts par platformas „Globālais latvietis” attīstību, praktisko saziņu un sadarbību ikdienā, kā arī Latvijas un diasporas mediju sadarbību.

Savukārt jaunieši runāja par sev nozīmīgām tēmām, tostarp repatriējušos jauniešu integrācijas problēmām Latvijā, bet kultūras jomas darbinieki - par sadarbības stiprināšanu kultūras jomā un kultūras kanonu. Projektu un organizāciju vadītāji darba grupā runāja par diasporas organizāciju sadarbības praksi ar Latvijas vēstniecībām, valsts un pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām tēmām.

Konferencē bija aicināti piedalīties Saeimas deputāti, nevalstisko organizāciju, diasporas organizāciju un mediju pārstāvji.

Gadskārtējo diasporas konferenci organizēja Kultūras ministrija, un šogad tā tika rīkota sadarbībā ar Saeimas Sabiedrības saliedētības komisiju. Līdzorganizatori - Ārlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Pasaules Brīvo latviešu apvienība un Eiropas Latviešu apvienība.

Pasākums tiešraidē tika translēts Saeimas mājas lapā www.saeima.lv

 

Solvita Āboltiņa diasporas konferencē: mēs visi kopā esam Latvijas tauta un valsts ir svarīga mums visiem

 

Konferences materiāli:

Programma

Prezentācijas un audioieraksti:

Darba grupas "Projektu un organizāciju vadītāji" prezentācija un audioraksts 1.daļa un 2.daļa
Darba grupas "Jaunieši" prezentācija un audioraksts 1.daļa un 2.daļa
Darba grupas "Diasporas skolotāji un ārpusskolas aktivitāšu veidotāji" prezentācija un audioraksts 1.daļa un 2.daļa
Darba grupas "Komunikācijas platformas izveide" prezentācija un audioraksts 1.daļa un 2.daļa
Darba grupas "Kultūras darbinieki" prezentācija un audioraksts 1.daļa un 2.daļa

Plenārsēde "Atgriešanās veicināšana. Aizbraukuši, lai atgrieztos?"
- Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas nodaļas pētnieka pienākumu izpildītājas, Dr. Elīnas Apsītes-Beriņas prezentācija
- ekonomikas ministra padomnieces Ilonas Platonovas prezentācija

Plenārsēde "(vecā) trimda & (jaunā) emigrācija. Ieilgusī stereotipu laušana"
- Amerikas Latviešu apvienības Speciālo projektu lietvedes Ilzes Garozas prezentācija

Plenārsēde "Atmiņu politika. Vienojošs faktors?"
- Tartu Universitātes pētnieka, komunikācijas zinātnes doktora Mārtiņa Kaprāna prezentācija
- Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas vecākā akadēmiskā bibliotekāra pētniecības jautājumos Jāņa Krēsliņa prezentācija

Video un foto:

Konferences atklāšanas un plenārsēdes videoieraksts
Konferences plenārsēdes videoieraksts
Konferences noslēguma sesijas videoieraksts

Fotogrāfijas

Videosižets

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 1.martā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde