Pieprasījumu komisija lūdz valdību palielināt finansējumu NVO kapacitātes stiprināšanai

(21.06.2013.)

Lai nodrošinātu atbalstu pilsoniskās sabiedrības darbības programmām un interešu aizstāvības procesiem, Saeimas Pieprasījumu komisija vēstulē Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim lūdz jau šogad, pieņemot lēmumus par jaunajām politikas iniciatīvām, piešķirt papildu finansējumu nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitātes stiprināšanai.

Vienā no komisijas sēdēm, iepazīstoties ar ministriju sniegto informāciju par valsts budžeta finansējumu NVO, deputāti neguva pārliecību, ka valsts budžeta finansējuma sadalījums precīzi noteikts to organizāciju aktivitātēm, kuras spēj sniegt dažādām sabiedrības grupām nepieciešamos pakalpojumus ministriju kompetencē esošajās jomās, kā arī interešu aizstāvības procesiem, kurus par neatņemamu un lēmumu pieņemšanas procesā ievērojamu politikas sastāvdaļu atzīst valsts pārvaldes institūcijas.

Deputāti vēstulē Ministru prezidentam pauž neizpratni, kādēļ nozaru ministrijās netiek plānots finansējums attiecīgajās jomās aktīvi funkcionējošu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu nodrošināšanai, lai gan šīs organizācijas spētu profesionāli līdzdarboties politikas veidošanā.

Plānojot finanšu atbalsta instrumentus, nepieciešams nodrošināt pārskatāmu atlases procedūru konkrētus uzdevumus veikt spējīgu biedrību vai nodibinājumu izraudzīšanai un dot neizraudzītajām nevalstiskajām organizācijām iespēju pēc noteikta laika atkārtoti pretendēt uz tiesībām veikt šos uzdevumus ar valsts finansiālu atbalstu, teikts vēstulē.

Lai nodrošinātu nevalstisko organizāciju līdzdarbību jauno politikas iniciatīvu ietvaros, Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) NVO līdzfinansējuma programmai nepieciešami 110 tūkstoši latu. Pilsoniskā sabiedrībā būtisku zināšanu, prasmju un attieksmju, kā arī pilsoniskās sabiedrības formu attīstībai, SIF Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmā jāparedz finanšu līdzekļi 150 tūkstošu latu apmērā. Savukārt reģionālajiem resursu centriem, kas nodrošina reģionālo nevalstisko organizāciju iesaistīšanos politikas plānošanas procesos, un nozares organizāciju sadarbības tīkliem jebkurā politikas jomā nepieciešamais finanšu līdzekļu apjoms ir aptuveni 225 tūkstoši latu.

Deputāti norāda, ka šīs programmas ļautu nevalstiskajām organizācijām profesionāli un sistemātiski iesaistīties interešu aizstāvības aktivitātēs un vairot iedzīvotāju sociālo kapitālu, kā arī celt politikas kvalitāti.Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā