Saeima atbalsta izmaiņas būvniecības regulējumā, kas noteiks īsākus termiņus būvatļaujas apstrīdēšanai

(18.04.2013.)

Saeima ceturtdien, 18.aprīlī, trešajā galīgajā lasījumā atbalstīja apjomīgus Būvniecības likuma grozījumus, kas paredz noteikt īsākus termiņus būvatļaujas apstrīdēšanai un izmaiņas sabiedrības informēšanas kārtībā.

 Turpmāk visos gadījumos būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš būs viens mēnesis. Likuma grozījumi kā speciālo regulējumu būvniecībā noteic, ka papildu izvērtējuma gadījumos iestāde termiņu varēs pagarināt, nepārsniedzot kopējo izskatīšanas termiņu − divus mēnešus. Paredzēts, ka personai būs pienākums apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas iesniegumā norādīt būvatļaujas prettiesiskuma pamatojumu.

Ja persona, pārsūdzot būvatļauju, tiesai nelūgs būvatļaujas darbību apturēt, tad tā atjaunosies ar dienu, kad būvnieks par to saņems paziņojumu. Savukārt, ja tiesa saņems šādu lūgumu, tiesnešiem vienlaikus ar lietas ierosināšanu būs jāvērtē, vai būvatļaujas darbību nepieciešams apturēt. Būvatļauja paliks spēkā, ja tiesa noraidīs personas lūgumu apturēt tās darbību. Likuma grozījumi nosaka regulējumu būvatļaujai, kas izdota būvniecībai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumos. Proti, ja iestāde nolems atstāt spēkā apstrīdēto būvatļauju, tā būs spēkā tad, ja netiks pārsūdzēta tiesā.

Iepriekš būvniecības procesā izdotu administratīvo aktu likumā noteiktajā kārtībā varēja apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu iestādē, vai pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu tiesā. Praksē apstrīdēšanas gadījumus izskatīja laika periodā no viena mēneša līdz pat vairāk nekā vienam gadam.

Grozījumi paredz arī izmaiņas sabiedrības informēšanas kārtībā, nosakot, ka būvniecības pasūtītājam turpmāk par saņemto būvatļauju trīs darba dienu laikā būs jāinformē nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumi robežojas ar būvniecībai plānoto zemes gabalu, nosūtot paziņojumu ierakstītā pasta sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietas vai juridisko adresi un arī izvietojot zemes gabalā informējošu būvtāfeli.

Tāpat jaunajā regulējumā pašvaldībai būs pienākums trīs darba dienu laikā publicēt savā mājaslapā informāciju par saņemto būvniecības iesniegumu. Līdz šim pašvaldībām šāda informācija bija jāpublicē vismaz reizi mēnesī savā mājaslapā vai vietējā laikrakstā.

Līdz šim ikviens iedzīvotājs būvatļauju varēja apstrīdēt ar vienu iesniegumu un tā automātiski tika apturēta bez tiesas lēmuma, kas nebija pareizi, jo tādējādi apstrīdēšanas process bija pārāk ilgs un investoriem radīja tiesisku nenoteiktību.

Likuma grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.jūnijā. 

 


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 22.maijā