Saeima ceturtdien lems par efektīvāku kārtību, kā juridiskajām personām piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus

(13.03.2013.)

Saeima ceturtdien, 14.janvārī, sanāks uz kārtējo sēdi, lai galīgajā lasījumā lemtu par deviņu likumprojektu izskatīšanu galīgajā lasījumā, kā arī izskatītu virkni citu likumprojektu.

Saeimas rītdienas darba kārtībā ir grozījumi Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, kas izstrādāti ar mērķi pilnveidot iespējas juridiskajām personām piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus. Lai arī daudzi noziedzīgi nodarījumi vides un nodokļu jomā tiek veikti juridisku personu interesēs un labumu no tiem gūst uzņēmumu īpašnieki, pie atbildības patlaban tiek saukti vien to tehniskie izpildītāji – fiziskās personas. Šīs jomas sakārtošana ir būtisks priekšnoteikums, lai Latvija varētu pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD). Grozījumus abos likumos Saeima skatīs otrajā lasījumā kā steidzamus.

Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem vairākos likumos, kas paredz līdz 2035.gada 31.decembrim pagarināt termiņu, kādā licencētas kapitālsabiedrības un brīvostas pārvaldes ir tiesīgas piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus. Likumprojektu mērķis ir veicināt jaunu investīciju piesaisti speciālajās ekonomiskajās zonās, paredzot nodokļu atvieglojumus tajās strādājošām komercsabiedrībām.

Trešajā lasījumā deputāti lems arī par grozījumiem Aizsargjoslu likumā, kas paredz aizsargāt stacionāros radiomonitoringa punktus, nosakot ierobežojumus antenu, metāla konstrukciju un ēku būvniecībai to tiešā tuvumā.

Otrreizējā caurlūkošanā Saeima skatīs Zinātniskās darbības likumu, ko atbildīgā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija virzījusi izskatīšanai parlamentā, izslēdzot no likuma pantus, kas attiecas uz nacionālās drošības jautājumiem.

Otrajā lasījumā Saeima skatīs arī apjomīgus grozījumus Būvniecības likumā, kas paredz būtiskas izmaiņas pašreizējā regulējumā ar mērķi ievērojami paātrināt būvniecības procesu un mazināt administratīvo slogu būvniekiem.

Tāpat deputāti vērtēs Autortiesību likuma grozījumu otrajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus, kas paredz precizēt publiskā izpildījuma definīciju.

Savukārt grozījumi Kriminālprocesa likumā paredz personām, kuras neprot valsts valodu, kriminālprocesā noteikt plašākas iespējas saņemt bezmaksas tulka pakalpojumus. Arī šo likumprojektu deputāti rīt skatīs otrajā lasījumā.

Saeima lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijās. Ar grozījumiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā plānots paplašināt bezdarbnieka statusa saņēmēju loku, efektivizēt darba meklēšanas pienākuma izpildi, kā arī nodrošināt elastīgāku klientu iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

Deputāti vērtēs, vai komisijās skatīt grozījumu likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”, kas paredz attaisnoto izdevumu apmēru par izglītību un medicīnas pakalpojumiem noteikt vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā. Tāpat Saeima lems, vai nodot izskatīšanai komisijās iespējamos grozījumus likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, paredzot noteikt 16.martu kā Latviešu nacionālo karavīru atceres dienu.

Savukārt Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir lūgusi papildināt parlamenta rītdienas darba kārtību un iekļaut tajā komisijas sagatavoto lēmumprojektu par Jāņa Maizīša iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā.

Kopumā Saeimas 14.marta sēdes darba kārtībā iekļauti 27 jautājumi. Sēdes darba kārtība pieejama: http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS2_DK.nsf/DK?ReadForm&nr=156e9f77-4ac6-4140-af44-e2dfda23d335&stage=3

Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā
14:15  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Saeimas Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas deputātu tikšanās ar Kosovas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem