Saeima ievieš speciālo tiesvedības kārtību lietās par akcionāru lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem

(14.02.2013.)

Saeima ceturtdien, 14.februārī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, nosakot speciālo tiesvedības kārtību lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.

Īpaša tiesvedības kārtība nepieciešama, lai kapitālsabiedrību iekšējos strīdus varētu izskatīt salīdzinoši īsos termiņos. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja prettiesiski tiek pārņemta uzņēmuma vadība − patlaban aizskartā persona par savu taisnību spieta cīnīties vairākus gadus. Tikmēr komersanta manta tiek izsaimniekota un uzņēmums novests līdz maksātnespējai.

Lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem speciālajā kārtībā skatīs Jelgavas pilsētas tiesa. Vienas tiesas noteikšana komercstrīdu gadījumos veicinās vienotu tiesu praksi, norāda likumprojekta autori. 

Grozījumi paredz, ka minēto komercstrīdu lietas tiesai būs jāskata paātrinātā termiņā − pirmajā instancē viena mēneša laikā. 

Paredzēts, ka komercstrīdu lietas tiesa pirmajā instancē skatīs rakstveida procesā, un to izskatīs ne vēlāk kā mēneša laikā. Lietas skatīs tiesas sēdē, ja to lūdz kāda no pusēm vai to par nepieciešamu uzskata pati tiesa. Tādā gadījumā tiesas diena tiks noteikta 15 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas. 

Pieņemtie likuma grozījumi ir daļa no pasākumu kopuma, lai novērstu kapitālsabiedrību prettiesisku pārņemšanu jeb reiderismu. 

Līdztekus Saeimā tiek gatavoti saistītie grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, kas Uzņēmumu reģistra (UR) valsts notāram Komerclikumā noteiktajos gadījumos paredz pienākumu pārbaudīt kapitālsabiedrības statūtos brīvprātīgi noteiktās dokumentu noformēšanas prasības. Kā norāda likumprojekta autori, likumu grozījumi nodrošinās papildu preventīvo kontroli UR, palielinot kapitālsabiedrību dalībnieku reģistra juridisko nozīmi un kapitāldaļu iegūšanas drošību, kā arī dos iespēju kapitālsdabiedrībām brīvprātīgi noteikt papildu drošību, paredzot augstākas prasības dokumentu noformēšanai. Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā