Noslēdzoties pārejas periodam, mainās Saeimas deputātu atalgojuma apmērs

(15.01.2013.)

Palielinoties vidējai darba samaksai valstī un noslēdzoties likumā noteiktajam pārejas periodam, kurā taupības budžeta apstākļos tika iesaldēts deputātu atalgojuma fonds, 2013.gadā mainās Saeimas deputātu atalgojuma apmērs.

Pirms vairākiem gadiem reformētā deputātu atalgojuma sistēma sasaista deputātu amatalgas apmēru ar valstī vidējās algas izmaiņām. Reforma paredz, ka katru gadu deputātu algas apmērs mainās līdz ar vidējās algas pieaugumu vai kritumu.

Deputātu mēnešalga 2013.gadā tiks aprēķināta, par pamatu ņemot valstī strādājošo mēneša vidējo darba samaksu 2012.gada pirmajā pusgadā, kas bija 474 lati, un piemērojot tam koeficientu 3,2. Tādējādi deputāta mēnešalga šogad būs 1517 lati pirms nodokļu nomaksas.

2012.gadā deputātu alga bija 1417 lati pirms nodokļu nomaksas. Saskaņā ar likuma pārejas noteikumiem to aprēķināja, piemērojot samazinošu koeficientu 0,94, lai taupības budžeta apstākļos nepaaugstinātu Saeimas deputātu atalgojuma fondu un iesaldētu to 2010. un 2011.gada līmenī. 2013.gadā likuma norma par samazinošā koeficienta piemērošanu vairs nav spēkā.

Šogad līdz ar Saeimas deputātu atalgojumu mainās amatalgas apmērs arī Ministru prezidentam, ministriem, parlamentārajiem sekretāriem un virknei Saeimas ievēlētu, apstiprinātu un ieceltu amatpersonu. Šo amatpersonu algām samazinošais koeficients iepriekšējos gados netika piemērots.

Līdz ar valstī strādājošo vidējās darba samaksas izmaiņām mainās arī piemaksas Saeimas amatpersonām, tāpat par dažiem latiem pieaug arī maksimālais kompensāciju apmērs, uz ko deputāti var pretendēt, lai segtu attaisnotas telpu īres un transporta izmaksas.

2010.gada nogalē Saeimas deputātu atalgojuma sistēma tika reformēta, iekļaujot deputātus vienotajā atalgojuma sistēmā, mainot līdzšinējos atalgojuma noteikšanas principus un atsakoties no kompensācijām un piemaksām. Deputātiem vairs netiek piemaksāts par komisiju un apakškomisiju sēžu apmeklēšanu un viņi nesaņem reprezentācijas naudu, sakaru izdevumu kompensāciju. Vienīgā kompensācija ir apvienotā kompensācija par transporta izdevumiem un telpu īri. Tās maksimālais apmērs atkarīgs no deputāta dzīvesvietas. Lai to saņemtu, deputātiem jāuzrāda attaisnojoši dokumenti.

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 4.jūnijā