Saeima apstiprina Augstākās izglītības padomi nepilnā sastāvā

(20.12.2012.)
Galerija

Saeima ceturtdien, 20.decembrī, nepilnā desmit locekļu sastāvā apstiprināja Augstākās izglītības padomi (AIP). Padomē apstiprināti Juris Ekmanis, Andris Teikmanis, Ineta Tamane, Aigars Rostovskis, Jānis Rozenblats, Jānis Vētra, Tatjana Volkova, Vilnis Rantiņš, Ilze Trapenciere un Juris Zaķis. Deputāti par katru AIP locekļa kandidātu balsoja atsevišķi.

Saeimas deputāti neatbalstīja Latvijas Studentu apvienības izvirzīto kandidātu Edvardu Ratnieku, tādēļ tai kandidāts jāizvirza atkārtoti.

AIP pilnvaru laiks ir četri gadi, un 12 locekļu sastāvā pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma to apstiprina Saeima.

Padomē ir pa vienam deleģētam pārstāvim no Latvijas Zinātņu akadēmijas, Mākslas augstskolu asociācijas, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Koledžu asociācijas, Rektoru padomes, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas, Darba devēju konfederācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Studentu apvienības pārstāvis, kā arī pašvaldību un citu juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu deleģēts pārstāvis. Izglītības un zinātnes ministrs saskaņā ar ieņemamo amatu (ex officio) kā Augstākās izglītības padomes loceklis pārstāv padomi valdības sēdēs. Latvijas Juristu biedrības, Latvijas Ārstu biedrības un citu profesionālo organizāciju pārstāvji Augstākās izglītības padomes darbā var piedalīties ar padomdevēja tiesībām to jautājumu izskatīšanā, kuri skar šo organizāciju kompetencē esošos jautājumus.

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 28.janvārī