Saeima atbalsta grozījumus Komerclikumā, kas novērsīs iespējamos interešu konfliktus uzņēmumu darījumos

(14.06.2012.)

Saeima ceturtdien, 14.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Komerclikumā, kas paredz jaunu regulējumu interešu konfliktu novēršanai kapitālsabiedrību darbībā.

Grozījumi nosaka īpašus nosacījumus, kas jāievēro, pieņemot lēmumus un noslēdzot darījumus, ja kapitālsabiedrības akcionāram, valdes vai padomes loceklim veidojas interešu konflikts. Komerclikumā definēts, kas ir saistītās personas, kuru dēļ uzņēmumu vadībai vai dalībniekam var veidoties interešu konflikts.

Kā norāda likumprojekta autori, jaunais regulējums palīdzēs izvairīties no situācijām, kurās uzņēmuma akcionārs, valdes vai padomes loceklis slēdz attiecīgajai kapitālsabiedrībai neizdevīgus darījumus ar personām, kuras ar viņu saistītas. Turpmāk šādiem darījumiem būs nepieciešams atbilstošs pārējo dalībnieku, valdes vai padomes locekļu apstiprinājums. Lai neapgrūtinātu mazkapitāla sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), šos nosacījumus piemēros, ja darījuma summa būs lielāka par 200 latiem jeb vienu desmito daļu no SIA minimālā pamatkapitāla.

Jaunais regulējums paredz, ka, lemjot par darījuma slēgšanu ar kādu trešo personu, ieinteresētajam dalībniekam, valdes vai padomes loceklim nebūs balsstiesību. Valdes loceklim arī būs pienākums informēt pārējos valdes locekļus, ja valde gatavojas lemt par darījumiem, kuros viņam ir intereses vai tās ir kādai ar viņu saistītai personai. Pārkāpjot šo prasību, valdes loceklis būs atbildīgs par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem.
 
Grozījumi noteic, ka persona, kura saistīta ar dalībnieku, valdes vai padomes locekli, ir viņa laulātais, radinieks, svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai persona, ar kuru viņam ir kopīga saimniecība. Tāpat par saistīto personu tiek uzskatīta cita komercsabiedrība, kuras daļu vairākums pieder vai kuras pārvaldes institūcijās amatus ieņem šis konkrētais dalībnieks, valdes vai padomes loceklis.
 
Izmaiņas arī paredz iespēju piesaistīt ārējo auditoru tādu darījumu pārbaudei, kas satur interešu konfliktu.
 
Komerclikuma grozījumi stāsies spēkā šī gada 10.jūlijā.Saeimas Preses dienests

Sestdien, 25.maijā