Turpmāk izglītības programmu paraugus apstiprinās Ministru kabinets

(15.03.2012.)

Turpmāk izglītības programmu paraugus apstiprinās Ministru kabinets. To paredz ceturtdien, 15.martā, Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Izglītības likumā. Izglītības programmu paraugi būs kā pielikums valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un valsts izglītības standartiem.

Vadlīnijas un standarti nosaka izglītības programmu mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, un turpmāk izglītības programmu paraugi būs neatņemama sastāvdaļa šiem Ministru kabineta apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem. Līdz šim par programmu paraugiem lēma Izglītības un zinātnes ministrija.

Lai veicinātu vidēja termiņa plānošanu, Saeima noteica, ka turpmāk izglītības attīstības pamatnostādnes tiks apstiprinātas nākošajiem septiņiem gadiem, nevis četriem kā līdz šim. Pamatnostādnes septiņiem gadiem apstiprināšanai Saeimā valdība iesniegs laikaposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam.

Tāpat Izglītības likums tiek precizēts, nosakot, ka izglītības reģistri - Izglītības iestāžu reģistrs, Izglītības programmu reģistrs un Pedagogu reģistrs - ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa.

 


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 22.maijā