Tiesu politikas apakškomisijā diskutē par nepieciešamajiem uzlabojumiem advokatūras darbā

(31.01.2012.)

Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas deputāti otrdien, 31.janvārī, uzklausīja advokatūras pārstāvjus, turpinot pagājušajā nedēļā aizsākto diskusiju par nepieciešamajiem pasākumiem, lai efektivizētu tiesas procesus un nodrošinātu ikvienam Satversmē garantētās tiesības uz taisnīgu tiesu.

„Pagājušajā nedēļā šo jautājumu apspriedām ar tiesnešiem, un šodien uz sarunu aicinājām advokātus, kas arī nenoliedzami ir nozīmīgi tiesas procesa dalībnieki. Mūsu mērķis ir kopīgi panākt vēlamo rezultātu – efektīvu tiesas procesu un ātrāku lietu izskatīšanu tiesā,” pauda Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un aicināja advokatūras pārstāvjus aktīvi iesaistīties, iesniedzot priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Pārrunājot advokatūras darba kvalitāti un atsevišķus gadījumus, kad advokāts neierodas uz tiesas sēdi it kā slimības dēļ, tādējādi novilcinot lietas izskatīšanu, apakškomisijas deputāte Ilma Čepāne (Vienotība), uzsvēra, ka „visu lietā iesaistīto pušu slimošana ir prātam neaptverama, un valsts, organizējot tiesas sēdi, nelietderīgi tērē lielu naudu. Varbūt jādomā, kā paaugstināt, piemēram, advokātu atbildību?”

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis Egīls Radziņš apakškomisijas deputātiem pauda viedokli, ka jautājumu par tiesas sēžu atlikšanu aizstāvības neierašanās dēļ varētu atrisināt, ja pārskatītu advokātu juridisko pakalpojumu sniegšanas likmes. Tāpat varētu atgriezties pie kārtības, ka tiesas sēde civillietās un administratīvajās lietās notiek tikai ar advokāta līdzdalību, kā tas patlaban ir kriminālprocesā.

Advokatūras pārstāvji atzinīgi vērtēja izskatīšanai Saeimā iesniegtos grozījumus vairākos procesuālajos likumos, kas paredz plašāk izmantot rakstveida procesu. Savukārt apakškomisijas deputāts Andrejs Judins (Vienotība) rosināja izmantot iespēju piedāvāt lietā iesaistītajām pusēm izvēlēties saīsināto, nevis pilno spriedumu.

Tāpat šodienas sēdē tika pārrunāti advokātu kvalifikācijas jautājumi, un apakškomisijas sekretāre Inga Bite akcentēja, ka „bieži vien, advokātu dēļ lieta tiek izgāzta, jo, piemēram, ir nepareizi sagatavotas prasības un citi lietas dokumenti”. Kļūdas advokātu darbā atzina arī Advokātu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Skačkovs, uzsverot, ka būtu jādomā par stingrākiem profesijas kritērijiem.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā
14:15  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Saeimas Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas deputātu tikšanās ar Kosovas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem