Juridiskā komisija atbalsta pagaidu regulējumu rīcībspējas jautājumā

(25.01.2012.)

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 25.janvārī, nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā likumprojektu, kas paredz ieviest pagaidu tiesisko regulējumu rīcībspējas jautājumā.

Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu no šī gada 1.janvāra nav spēkā līdzšinējie Civillikuma panti, kas paredzēja iespēju atzīt par rīcības nespējīgām personas, kurām trūkst visu vai lielākās daļas garīgo spēju. Jaunais tiesiskais regulējums, kas paredz daļēju rīcībspējas ierobežošanu, Saeimā iesniegts tikai pirms diviem mēnešiem un ir pieņemts pirmajā lasījumā. Patlaban nepastāv kārtība, kādā tiesa varētu ierobežot rīcībspēju personām ar ierobežotām garīgajām spējām.

Piedāvātais regulējums paredz iespēju nodibināt pagaidu aizgādnību personai vai tās mantai. Pagaidu aizgādnības nodibināšana būs iespējama pār personu, kurai trūkst visu vai lielākās daļas garīgo spēju un kura nespēj pilnīgi vai daļēji izprast savas darbības nozīmi.

Pieteikumu tiesai par pagaidu aizgādnības nodibināšanu varēs iesniegt pati persona, tās bērni, īstie brāļi un īstās māsas, vecāki, laulātais vai prokurors.

Ja tiesas tiesvedībā būs lieta par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu, tiesa varēs nodibināt pagaidu aizgādnību, bet lemt par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu varēs tikai pēc jaunā regulējuma ieviešanas.

Šāda kārtība būs spēkā līdz spēkā stāsies grozījumi Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā, kas regulēs personas rīcības spējas ierobežošanu.

Komisijas deputāti pauda neizpratni, kādēļ Tieslietu ministrija tik ilgi kavējusies ar jaunā rīcībspējas ierobežošanas regulējama iesniegšanu Saeimā. Lai arī Satversmes tiesa jau 2010.gada 27.decembrī atzina, ka līdzšinējā kārtībā neatbilst valsts pamatlikumam un noteica, ka regulējums nebūs spēkā no 2012.gada 1.janvāra, Saeimā attiecīgie likuma grozījumi iesniegti tikai 2011.gada 15.novembrī.

Pēc Tieslietu ministrijas lūguma komisija piekrita lūgt Saeimu pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu minēto likumu grozījumu otrajam lasījumam līdz šī gada 8.februārim, vienlaikus norādot, ka jautājums prasa steidzamu risinājumu un kavēšanās nav pieļaujama.

Juridiskā komisija lūgs Saeimu rītdienas sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu „Grozījumi likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” un skatīt to arī pirmajā lasījumā, vienlaikus piešķirot steidzamību. Plānots, ka pagaidu regulējums būs spēkā no šī gada 13.februāra.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā
14:15  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Saeimas Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas deputātu tikšanās ar Kosovas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem